Tiện ích


Thống kê truy cập

Thông báo số 1: Hội thảo khoa học quốc tế: "Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á"

Cập nhật: 19/05/2016

Trong kho tàng văn hóa và ngôn ngữ của các nước Đông Nam Á có rất nhiều yếu đặc sắc, riêng biệt tiêu biểu cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, song cũng có không ít u tố chung, làm nên cái “khung” Đông Nam Á. Để làm rõ hơn sự giao thoa văn hóa ngôn ngữ giữa các dân tộc trong khối Đông Nam Á và nghiên cứu những nét văn hoá chung, thống nhất của cả khu vực, trường Đại học Tân Trào phối hợp với Trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat, Thái Lan và trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á”. 

1. Mục tiêu hội thảo: Nghiên cứu nét đặc sắc của văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc thuộc các nước trong khu vực Đông Nam Á và tạo môi trường trao đổi học thuật giữa các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và giảng viên giảng dạy các chuyên ngành văn hóa và ngôn ngữ. 
2. Các chủ đề chính của hội thảo - Những đặc sắc về văn hóa và ngôn ngữ của các quốc gia Đông Nam Á; - Những nét văn hóa chung của các quốc gia khu vực Đông Nam Á như Phật 
giáo, Nho giáo…; - Sự liên hệ ngôn ngữ giữa các quốc gia, dân tộc trong khu vực Đông Nam Á: 
Tày-Thái, Việt Nam - Lào - Thái Lan…; - Một số vấn đề ngôn ngữ, văn hóa các dân thiểu số khu vực Đông Nam Á: văn 
tự (Nôm-Tày), ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp…; - Các nội dung nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ khác có liên quan. 
3. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian: Dự kiến ngày 09/9/2016. 

-  Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào, Yên Sơn, Tuyên Quang. 

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI QUÝ VỊ DOWNLOAD TẠI ĐÂY.

Cập nhật: 19/05/2016 - Lượt xem: 1676