Tiện ích


Thống kê truy cập

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo Sau đại học - Ngữ văn 2016

Cập nhật: 21/04/2016

Kính gửi:       - Các Nhà khoa học; Các cơ sở đào tạo Sau đại học Ngữ văn

          - Học viên Cao học, NCS Ngữ văn Trường ĐHSP Hà Nội          

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, sự nghiệp giáo dục đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện, việc nâng cao chất lượng đào tạo (Đại học và Sau đại học) trở thành một vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết trong chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo. Thực hiện mục tiêu đào tạo trình độ Thạc sĩ “nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo”; trình độ Tiến sĩ nhằm “đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lí thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học” [trích: Chương trình đào tạo sau đại học – ĐHSP Hà Nội]; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Ngữ văn tổ chức Hội thảo khoa học Sau đại học – ngành Ngữ văn, năm 2016 nhằm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

1. Mục đích Hội thảo

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên - NCS hệ Sau đại học, thực hiện sự kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu và đào tạo; tạo diễn đàn học thuật cho học viên - NCS Sau đại học thuộc các chuyên ngành Ngữ văn chia sẻ những quan điểm lí luận mới, kết quả nghiên cứu ứng dụng chuyên môn. Ngoài ra, học viên - NCS Sau đại học của Khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm Hà Nội hầu hết là giáo viên đương nhiệm tại các trường phổ thông, các cơ sở đào tạo hoặc là cán bộ quản lí giáo dục các cấp; vì thế, hoạt động nghiên cứu khoa học còn có ý nghĩa tích cực trong việc đi sâu, đổi mới giảng dạy và giáo dục. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học, các nhà giáo dục cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, tìm ra các hướng đi mới trong nghiên cứu ngữ văn và các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học.

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung các nội dung chính sau:

2.1. Những kết quả nghiên cứu theo hướng tiếp cận chuyên ngành: Văn học dân gian, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Ngôn ngữ, Hán Nôm, Lý luận văn học, Lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn, Văn hoá Việt Nam.

2.2. Những kết quả nghiên cứu theo hướng tiếp cận liên ngành:

+  Những vấn đề lí luận và thực tiễn giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường các cấp

+  Những vấn đề Ngôn ngữ - Văn hóa - Văn học

+  Những vấn đề Ngôn ngữ đối chiếu

+  Những vấn đề Văn học so sánh; Kí hiệu học…

2.3. Những vấn đề khác có liên quan

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian: Dự kiến hạ tuần tháng 8 năm 2016

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

4. Thành phần tham gia Hội thảo

- Học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc hệ đào tạo Sau đại học Khoa Ngữ văn (nòng cốt là học viên cao học K25, NCS K34 - 35 Ngữ văn)

- Học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các cơ sở đào tạo khác, những nhà khoa học quan tâm.

5. Thể lệ, thời gian và địa điểm gửi bài

1. Báo cáo toàn văn viết bằng tiếng Việt, được chế bản trên khổ A4; font chữ: Time New Roman; cỡ chữ: 13; giãn dòng: 1,5. Đối với báo cáo có các kí tự đặc biệt (phiên âm tiếng dân tộc thiểu số hoặc ngôn ngữ khác...), tác giả cần gửi kèm font chữ. Tóm tắt báo cáo không quá 300 chữ.

2. Phần đầu trang báo cáo: Tiêu đề của báo cáo in đậm, size 14; dưới tiêu đề cần ghi rõ họ tên tác giả, chức vụ, học hàm, học vị, địa chỉ cơ quan, điện thoại và email.

3. Thời hạn đăng kí tham gia và gửi tóm tắt báo cáo: đến hết ngày 30/5/2016

4. Thời hạn gửi toàn văn báo cáo: đến hết ngày 30/7/2016

Những báo cáo có chất lượng sẽ được chọn để in Kỉ yếu Hội thảo (có mã số tiêu chuẩn, được tính điểm công trình). Đăng kí - tóm tắt và toàn văn báo cáo xin gửi file MS Word về thư điện tử: nguvansphn@gmail.com

Chi tiết xin liên hệ:

. Khoa Ngữ văn: 04.37674574     

. TS Lương Thị Hiền: 0912.703934

. Chị Phạm Thùy Dương: 0977.980.999

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Ngữ văn trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia hiệu quả của các nhà khoa học.

T.M BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, MỜI QUÝ VỊ VUI LÒNG DOWNLOAD 

TẠI ĐÂY.

Cập nhật: 21/04/2016 - Lượt xem: 1760