Tiện ích


Thống kê truy cập

Phim tài liệu tưởng nhớ GS. TS. NGUT ĐỖ HỮU CHÂU - 10 năm ngày mất

Cập nhật: 11/01/2016

Bộ phim là một nén tâm hương thành kính của thế hệ sinh viên 9x – Sư phạm Ngữ văn, lớp con cháu, dành cho vị sứ giả lớn của ngành Việt ngữ học, người đầu tiên đặt nền móng khai sinh lí thuyết Ngữ dụng học, và đưa lí thuyết đó vào giảng dạy ở trường đại học.


     Giáo sư, Nhà giáo ưu tú Đỗ Hữu Châu là một trong những người đi đầu, đặt nền móng cho khuynh hướng lý thuyết ngôn ngữ học hiện đại của thế giới vào Việt Nam. Di sản thành tựu nghiên cứu ngôn ngữ học mà GS. Đỗ Hữu Châu để lại cho hậu thế thật phong phú, đồ sộ với hàng chục cuốn chuyên khảo, giáo trình; hàng trăm bài giảng, bài báo khoa học, báo cáo hội thảo... Thành quả nghiên cứu của GS. ĐHC đã được tập hợp trong công trình: Tuyển tập Đỗ Hữu Châu.  Tập 1  gồm những công trình về Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ, Những vấn đề về Từ vựng và ngữ nghĩa tiếng việt, Các bình diện của từ và từ tiếng Việt, Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng. Tập 2 gồm những vấn đề về Ngữ dụng học và ngữ pháp văn bản.  Nhìn lại hành trình nghiên cứu khoa học không gián đoạn, không rẽ hướng của GS Đỗ Hữu Châu, có thể nhận thấy một sự nỗ lực phi thường, một sự cống hiến tận tâm ở ông đến trọn hơi thở cuối cùng. Vừa là một nhà lí thuyết nghiêm túc, một người thầy - nghệ sĩ thăng hoa trên bục giảng, giáo sư Đỗ Hữu Châu truyền cảm hứng cho bao thế hệ người nghiên cứu, truyền tình yêu Việt ngữ học cho bao thế hệ sinh viên. Những công trình khoa học, những bài giảng vừa mang tính học thuật sâu sắc, vừa gắn với ví dụ thực tiễn đã cung cấp nguồn sáng tri thức soi cho hậu thế tiếp tục phát triển những luận điểm của ông.  Dòng chảy Việt ngữ học phải chăng cũng vì thế mà luôn tiếp nối, luôn vận động và không ngừng sáng tạo.

Sau nửa thế kỷ cống hiến trọn vẹn cho khoa học và sự nghiệp giáo dục nước nhà, GS. Đỗ Hữu Châu đã có thể hẹn cùng Lưu Nguyễn để cho hồn thanh thản về chốn “Thiên Thai”, về với “Suối mơ” - nơi ngọn nguồn của sự sống và sáng tạo. Cánh chim không mỏi với khát vọng chinh phục những chân trời ngôn ngữ học ấy vẫn vẫy gọi đam mê của bao hậu thế, củng cố niềm tin và lòng dũng cảm dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học đầy chông gai.

Thế hệ sinh viên sư phạm Ngữ văn 9x lại là những người được thế hệ học trò của Thầy truyền lửa. Sự tiếp truyền ngọn lửa của niềm đam mê nghiên cứu khoa học, nhân cách người thầy đứng trên bục giảng đặt chúng tôi vào trọng trách lớn: sau này, dù đi tiếp con đường của khởi đầu lựa chọn hay rẽ ngang  cũng phải luôn nhớ mình là sinh viên khoa Ngữ văn – trường ĐHSP Hà Nội. Nơi ấy có người thầy đáng kính: giáo sư Đỗ Hữu Châu.Cập nhật: 10/01/2016 - Lượt xem: 1808