Tiện ích


Thống kê truy cập

Thông báo số 2: Hội thảo Đổi mới nghiên cứu và dạy học Ngữ văn ở các trường sư phạm.

Cập nhật: 05/11/2015

Hội thảo tập trung vào những chủ đề chính sau:

1) Giới thiệu những khuynh hướng lý thuyết văn học, văn hóa, ngôn ngữ, sư phạm mới và khả năng vận dụng vào thực tiễn Việt Nam. 

2) Nhận thức lại triết lý, đặc trưng dạy học Ngữ văn trong bối cảnh hệ hình tư duy của nhân loại và thực tiễn của đời sống đang đặt ra những vấn đề mới. 

3) Thảo luận về:

- Những vấn đề nghiên cứu ngôn ngữ, văn học, phương pháp dạy học ngữ văn... đang cần những kiến giải mới.

- Đổi mới mục tiêu và chương trình đào tạo giáo viên Ngữ Văn hướng đến mục tiêu phát triển các năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; gia tăng tính đối thoại, tính can dự, tính nhân văn, tính giáo dục của chương trình.

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa vai trò của người học, gia tăng thời lượng, phương thức thực hành...

- Đổi mới đánh giá theo hướng chú trọng năng lực tổng hợp của sinh viên (sự am hiểu kiến thức, khả năng tư duy, năng lực sư phạm...)

- Đổi mới nội dung và hình thức thực hành, thực tập sư phạm theo hướng trang bị cho sinh viên các kĩ năng mềm; gia tăng sự liên kết giữa trường sư phạm và các trường phổ thông, các hoạt động giáo dục của cộng đồng.

- Đổi mới công tác bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên Ngữ Văn cho các trường phổ thông.

Thành phần tham dự gồm các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lí trong nước và quốc tế.

Thời gian: Dự kiến ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Hội trường B1, nhà B, trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy Hà Nội)

Hạn cuối gửi đăng kí và báo cáo tóm tắt: 15/11/ 2015

Hạn cuối gửi báo cáo toàn văn: 25/ 11/ 2015

ĐỊA CHỈ GỬI BÀI: doimoinguvan@gmail.com. Những bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu của Ban biên tập sẽ được đăng trong Kỉ yếu hội thảo có mã số xuất bản.
 HỖ TRỢ THÔNG TIN
Chi tiết xin liên hệ Bộ phận thường trực của Ban tổ chức Hội thảo: 
PGS.TS Hà Văn Minh: 0912.129.397
TS. Trần Văn Toàn: 0962.360.111

TS. Nguyễn Ngọc Minh: 0912.761.801

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỘI THẢO, MỜI QUÝ VỊ VUI LÒNG DOWNLOAD: TẠI ĐÂY

Cập nhật: 05/11/2015 - Lượt xem: 2308