Tiện ích


Thống kê truy cập

Thông báo số 2: Hội thảo Đỗ Hữu Châu và một số vấn đề Ngôn ngữ - Văn hóa - Văn học

Cập nhật: 05/11/2015

THÔNG BÁO SỐ 2 - VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC

“ĐỖ HỮU CHÂU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ - VĂN HÓA - VĂN HỌC”

I. Mục đích của hội thảo

1. Tổng kết, đánh giá những thành tựu nghiên cứu của Việt ngữ học dựa trên những tiền đề nghiên cứu của Giáo sư Đỗ Hữu Châu.

2. Trao đổi những vấn đề cơ bản, thời sự về sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Giáo sư Đỗ Hữu Châu.

3. Đề xuất hướng nghiên cứu Ngôn ngữ - Văn hóa - Văn học trong tương lai.

II. Nội dung của hội thảo

1. Giáo sư Đỗ Hữu Châu với việc đào tạo đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy Việt ngữ học.

2. Giáo sư Đỗ Hữu Châu và những đóng góp trong nghiên cứu và phát triển ngành Từ vựng học, Ngữ nghĩa học, Ngữ dụng học, Ngôn ngữ - Văn hóa, Ngôn ngữ - Văn học.

3. Những vấn đề khác có liên quan.

III. Thời gian nhận báo cáo và tổ chức hội thảo

Để có thêm thời gian chuẩn bị cho hội thảo, Ban Tổ chức quyết định lui lại thời gian nhận báo cáo và tổ chức hội thảo như sau:

-         Thời hạn gửi toàn văn báo cáo: đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2015

-         Thời gian tổ chức hội thảo: dự kiến từ ngày 05 đến 09 tháng 01 năm 2016

Những báo cáo có chất lượng sẽ được lựa chọn để in sách trước thềm Hội thảo.

Toàn văn báo cáo xin gửi file MS Word về thư điện tử: ngonngusphn@gmail.com

Chi tiết xin liên hệ với: Khoa Ngữ văn: 04.37549076; PGS.TS Hà Văn Minh: 0912.129397; PGS.TS Đặng Thị Hảo Tâm: 0919.962651

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG DOWNLOAD TẠI FILE ĐÍNH KÈM: Ở ĐÂY

                                           

Cập nhật: 05/11/2015 - Lượt xem: 2023