Tiện ích


Thống kê truy cập

Thông báo số 2: Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc - Năm 2013

Cập nhật: 16/09/2013

 


 

 

THÔNG BÁO SỐ II

HỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC TOÀN QUỐC - Năm 2013

Được sự đồng ý của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa Ngữ văn - Bộ môn Ngôn ngữ sẽ tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề:

NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC

1. Mục tiêu của Hội thảo: Hội thảo hướng tới các mục tiêu: làm sáng tỏ hơn nữa mối quan hệ khăng khít và sự tương tác giữa ngôn ngữ và văn học - văn hóa; vận dụng các thành tựu trong ngôn ngữ học và nghiên cứu văn học để khảo sát đặc điểm của ngôn ngữ văn học nói chung và đặc điểm ngôn ngữ của tác phẩm, tác gia văn học nói riêng; trên cơ sở đó khẳng định sự cần thiết của việc thâm nhập và phân tích ngôn ngữ khi lĩnh hội tác phẩm văn học. Hội thảo cũng góp thêm những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn cho việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Ngữ văn trong nhà trường, góp phần vào công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam do Đảng và Nhà nước ta đề ra và đang tiến hành.

2.  Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung khoa học chủ yếu sau đây:

- Ngôn ngữ và quá trình sáng tác văn chương;

- Ngôn ngữ và quá trình tiếp nhận văn chương;

- Ngôn ngữ tự nhiên với ngôn ngữ văn chương;

- Mối liên hệ giữa ngôn ngữ học và văn học trong giai đoạn cấu trúc luận và kí hiệu học;

- Ngôn ngữ và việc dạy học văn trong nhà trường;

Và các vấn đề khác có liên quan.

            Trân trọng kính mời các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng những người quan tâm viết bài cho Hội thảo.

3. Quy cách trình bày báo cáo khoa học: Báo cáo được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, Font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng: 1,5. Đối với báo cáo có các kí tự đặc biệt (phiên âm tiếng dân tộc thiểu số hoặc ngôn ngữ khác...), tác giả cần gửi kèm  Font chữ ghi các kí tự đặc biệt cùng báo cáo. Tóm tắt báo cáo không quá 300 chữ.

Cuối báo cáo đề nghị ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, số điện thoại và email để BTC tiện liên hệ.

4. Thời gian tổ chức hội thảo

Do có sự thay đổi nên Ban tổ chức quyết định lui lại thời gian tổ chức hội thảo (dự kiến trong khoảng từ ngày 3 tháng 10 năm 2013 đến ngày 3 tháng 11 năm 2013). Rất mong nhận được sự hợp tác, tham gia của quý vị.

            5. Tóm tắt và toàn văn báo cáo gửi về địa chỉ:

            Văn phòng Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

            Phòng 102, nhà B, số 136, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37674574; Hotline: PGS.TS Đặng Thị  Hảo Tâm  0914.568.339

Email: ngonngusphn@gmail.com

 
 

TM BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã kí)

                                                                                            PGS.TS Đỗ Việt Hùng

Cập nhật: 16/09/2013 - Lượt xem: 1458