Tiện ích


Thống kê truy cập

Văn bản Đề nghị cung cấp thông tin Cựu Chiến binh - Khoa Ngữ văn

Cập nhật: 01/10/2019

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA NGỮ VĂN                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 09/ NV-2019

(V/v: Đề nghị cung cấp thông tin)


Hà Nội, Ngày 9 tháng 9 năm 2019          

Kính gửi:    

- Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP Hà Nội

- Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP Hà Nội

- Ban Liên lạc Cựu sinh viên các khoá, các lớp - Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội


Hướng tới kỉ niệm 70 năm thành lập Trường ĐHSP Hà Nội và Khoa Ngữ văn (tháng 10 năm 2021); Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, nhằm mục đích tôn vinh - tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ thầy và trò Trường ĐHSP Hà Nội đã từng tham gia quân ngũ và phục vụ chiến trường trong các thời kì;


Ban Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn kính đề nghị các đồng chí phối hợp, giúp đỡ Khoa cung cấp thông tin liên quan (Mẫu xin thông tin kèm theo).


Để các hoạt động tôn vinh - tri ân của Trường và Khoa được thực hiện chu đáo và đạt hiệu quả, Ban Chủ nhiệm Khoa kính mong các đồng chí quan tâm giúp đỡ. Mọi thông tin, xin các đồng chí liên lạc và cung cấp theo địa chỉ: haminhsphn@gmail.com ; Điện thoại: 0912129397.


Trân trọng cám ơn!


                                                                                                             TM BCN KHOA NGỮ VĂN

                                                                                                                 PGS.TS Hà Văn Minh


Phiếu cung cấp thông tin Cựu chiến binh, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến, Nhà giáo đi B, xin mời tải xuống tại đâyDenghicungcapthongtinCCB-NV.docx

Cập nhật: 01/10/2019 - Lượt xem: 885
ankara escort