Tiện ích


Thống kê truy cập

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và việc làm

Cập nhật: 24/10/2018

Thông tin tới các sinh viên, học viên cao học thông tin về Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và Việc làm.

Thông tin tới các sinh viên, học viên cao học thông tin về Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và Việc làm.
Thời gian: 8h, 26/10/2018
Địa điểm: Ký túc xá trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.


Cập nhật: 24/10/2018 - Lượt xem: 400