Tiện ích


Thống kê truy cập

Khoa Ngữ văn chúc mừng 5 thầy cô giáo được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"

Cập nhật: 22/11/2017

Khoa Ngữ văn - ĐHSP Hà Nội trân trọng chúc mừng GS.TS Đỗ Việt Hùng, PGS.TS Trần Mạnh Tiến được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú!
Xin chúc mừng các thầy cô: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Liên, PGS.TS Hà Văn Minh, PGS.TS Lananh Le Thi, TS Trần Hoa Lê, TS Vũ Tố Nga, TS Lê Trà My, TS Thành Đức Hồng Hà được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày NGVN 20-11(2017).

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và bộ vét

GS.TS Đỗ Việt Hùng, PGS.TS Trần Mạnh Tiến được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 


Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

PGS.TS Nguyễn Thị Mai Liên, TS Trần Hoa Lê, TS Vũ Tố Nga, TS Lê Trà My, TS Thành Đức Hồng Hà được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày NGVN 20-11(2017)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời

PGS.TS Le Thi Lan Anh trước khi lên nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày NGVN 20-11(2017)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, bộ vét và hoa

PGS.TS Hà Văn Minh được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày NGVN 20-11(2017)Cập nhật: 22/11/2017 - Lượt xem: 1024