Tra cứu Tạp chí
STTTiêu đềTác giảNămXuất xứMã TV
1 18 tấm bia Nôm ở chùa Phật giáo Nguyễn Thị Trang 1987 TC Hán Nôm - Số 1 (2). - Tr.82-83
2 25 năm Bộ môn Hán Nôm Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Tuấn Thịnh 1998 TC Hán Nôm - Số 1 (34). - Tr.3-6
3 30 năm Ngành Hán Nôm trong Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Văn Đức 2002 TC Hán Nôm - Số 5 (54). - Tr.3-5
4 Ai là người dịch bài "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị? Thế Anh 1994 TC Hán Nôm - Số 3 (20). - Tr.32-33
5 Ai viết Gia huấn ca? Hoàng Văn Lâu 1984 TC Hán Nôm - Tr.112-120
6 Ai viết hai phần Cổ tích và Nhân phẩm trong "Mẫn Hiên thuyết loại" Hoàng Văn Lâu 1989 TC Hán Nôm - Số 2 (7). - Tr.6-8
7 Anh em họ Nguyễn làng Kim Đôi Lâm Giang 1990 TC Hán Nôm - Số 2 (9). - Tr.21-26
8 Ảnh hưởng của chế độ khoa cử Trung Quốc tới Việt Nam Vương Giới Nam 2005 TC Hán Nôm - Số 4 (71). - Tr.3-9
9 Ảnh hưởng của Đạo giáo đối với tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam Trần Nghĩa 1999 TC Hán Nôm - Số 4 (41). - Tr.3-12
10 Ánh sáng của trí tuệ và tình hữu nghị (Đông phương học Xô-Viết với di sản Hán Nôm) Nguyễn Quang Hồng 1987 TC Hán Nôm - Số 2 (3). - Tr.12-15, 21
11 Âm chữ Hán Triều Tiên Akiyasu Todo 1993 TC Hán Nôm - Số 1 (14). - Tr.30-32
12 Ấn chương trong nghệ thuật thư hoạ Trung Quốc Lê Tiến Đạt 2003 TC Hán Nôm - Số 1 (56). - Tr.75-80
13 Ấn triện ở phủ Tôn Nhân triều Nguyễn Nguyễn Công Việt. 1995 TC Hán Nôm - Số 1 (22). - Tr.34-40
14 Ấn triện trong hệ thống lục bộ thời Nguyễn Nguyễn Công Việt 1997 TC Hán Nôm - Số 4 (33). - Tr.37-43
15 Ấn tượng buổi ban đầu Hoàng Văn Lâu 2001 TC Hán Nôm - Số 4 (49). - Tr.19-22
16 Ba bài thơ chữ Hán về Hà Nội Trương Chính 1992 TC Hán Nôm - Số 1 (12). - Tr.82-83
17 Ba bài văn thơ yêu nước đầu thế kỷ XX Đinh Xuân Lâm 1993 TC Hán Nôm - Số 2 (15). - Tr.61-65
18 Bà Nguyễn Thị Đài và bài thơ duy nhất còn lại Hoàng Thị Ngọ 1992 TC Hán Nôm - Số 2 (13). - Tr.58-59
19 "Bà ngựa" trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi Cao Hữu Lạng 1985 TC Hán Nôm - Số 2. - Tr.78-79
20 "Bạch Đằng giang phú" và "Tiền Xích Bích phú" Phạm Tuấn Vũ 2000 TC Hán Nôm - Số 2 (43). - Tr.47-53
21 Bài "Dạ Trạch tiên gia phú" ở đình làng Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh Tường, Trương Đức Quả 2005 TC Hán Nôm - Số 6 (73). - Tr.16-18
22 Bài hịch của văn thân Nghệ Tĩnh năm Tự Đức Giáp Tuất Tố Am Nguyễn Toại 1992 TC Hán Nôm - Số 1 (12). - Tr.70-74
23 Bài "Hồng Nghệ An phú" của đồng chí Lê Hồng Phong Thạch Can 1985 TC Hán Nôm - Số 1. - Tr.84-89
24 Bài ký "Hành tại diện đối" của Phạm Đình Hổ Kim Anh 1996 TC Hán Nôm - Số 4 (29). - Tr.46-52
25 Bài ký khắc trên bia của thôn nhà dựng vào năm Nhâm Tý (Bản thôn tạo thạch bi ký, Nhâm tý niêm chế) Hoàng Văn Lâu 1988 TC Hán Nôm - Số 2 (5). - Tr.81-83
26 Bài ký "Tiên Long động" bằng chữ Nôm Nguyễn Thị Trang 1999 TC Hán Nôm - Số 4 (41). - Tr.72-73
27 Bài ký tự của Hữu đề điểm Đoàn Đình Kim Nguyễn Tá Nhí 2003 TC Hán Nôm - Số 5 (60). - Tr.75-78
28 Bài minh khắc trên chuông chùa Thiên Phúc đời Lý (1109) Hoàng Văn Lâu 2002 TC Hán Nôm - Số 2 (51). - Tr.67-74
29 Bài minh văn chùa Thiên Phúc đời Lý Hoàng Văn Lâu 2001 TC Hán Nôm - Số 1 (46). - Tr.80-83
30 Bài thơ chữ Hán của Cử nhân Hồ Tam Kiểm ở núi An Hoạch (Thanh Hoá) Hồng Phi 2005 TC Hán Nôm - Số 5 (72). - Tr.80-81
31 Bài phú "Buông thuyền trên hồ" của Phan Huy Chú Kim Anh 1992 TC Hán Nôm - Số 1 (12). - Tr.84-86
32 Bài thơ chữ Hán của Nhật Nam Nguyên Chủ ở động Hồ Công Hồng Phi 2000 TC Hán Nôm - Số 2 (43). - Tr.87-88
33 Bài thơ chữ Hán đầu tiên của Hồ Chí Minh Phác Can 1990 TC Hán Nôm - Số 1 (8). - Tr.2-4
34 Bài thơ "Động Bích Đào" là của Lê Quý Đôn hay của Đinh Lễ Trường Lưu 1987 TC Hán Nôm - Số 2 (3). - Tr.73-74
35 Bài thơ "Nam Quốc sơn hà" đọc và hiểu từ một dị bản mới phát hiện Dương Thái Minh 1993 TC Hán Nôm - Số 3 (16). - Tr.67-69
36 Bài thơ "Nhân ảnh vấn đáp" của Phan Huy Thực Hoàng Thị Ngọ 1989 TC Hán Nôm - Số 2 (7). - Tr.56-60
37 Bài thơ Nôm của Nguyễn Trãi hay của Nguyễn Bỉnh Khiêm? Tạ Ngọc Liễn 2002 TC Hán Nôm - Số 4 (53). - Tr.45-46
38 Bài thơ Nôm của vua Lê Hiến Tông (1461-1504) đề núi Chiếu Bạch Hồng Phi 2003 TC Hán Nôm - Số 3 (58). - Tr.78-79
39 Bài thơ Nôm núi Ngọc Nữ Nguyễn Thị Thảo 1988 TC Hán Nôm - Số 2 (5). - Tr.52-53
40 Bài thơ Phạm Sĩ Aí nhớ Cao Bá Quát Nguyễn Văn Bách 1994 TC Hán Nôm - Số 3 (20). - Tr.63-64
41 Bài thơ và bài phú ca ngợi cảnh Hồ Tây của Nguyễn Hy Lượng Vũ Thanh Hằng 1988 TC Hán Nôm - Số 2 (5). - Tr.83-92
42 Bài thơ Xuân của Trần Ngọc Dư (1841-1925) Vũ Đình Ngạn 1995 TC Hán Nôm - Số 1 (22). - Tr.76
43 Bài tự thuật của Lê Quýnh, tác giả "Bắc hành tùng ký" Ngô Đức Thọ 1988 TC Hán Nôm - Số 2 (5). - Tr.78-80
44 Bài văn bia "Cổ tích linh từ bi ký" ở núi Tử Trầm (Hà Tây) do nhà sử học Lê Tung soạn Nguyễn Quang Hà 2005 TC Hán Nôm - Số 2 (69). - Tr.50-61
45 Bài văn bia do vua Minh Mệnh ngự chế hiện lưu giữ tại chùa Thúy Vân Trần Thị Thanh 2001 TC Hán Nôm - Số 2 (47). - Tr.70-74
46 Bài văn bia ghi việc tạc tượng Tam giáo, chùa Cao Dương của Trình Quốc công Vũ Tuấn Sán 1990 TC Hán Nôm - Số 1 (8). - Tr.84-88
47 Bài văn bia từ chỉ của Hội Tư văn, huyện Bình Xuyên của Phạm Quý Thích Mai Xuân Hải 1999 TC Hán Nôm - Số 2 (39). - Tr.68-71
48 Bài văn bia từ chỉ thờ Hương hiền xã Văn Điển của Bùi Huy Bích Nguyễn Kim Măng 2005 TC Hán Nôm - Số 6 (73). - Tr.75-78
49 Bài văn khuyên chăm học của vua Lê Thánh Tông Mai Xuân Hải 1992 TC Hán Nôm - Số 2 (13). - Tr.46-53
50 Bài văn sách thi đình của Trạng nguyên Nguyễn Trực. 1989 TC Hán Nôm - Số 1 (6). - Tr.51-55
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435...