Tiện ích


Thống kê truy cập

Hoc viên của Khoa Ngữ văn Lee Jungwon người Hàn Quốc cover bài hát EM GÁI MƯA bằng 2 thứ tiếng Việt - Hàn!

Tác giả: Admin - Cập nhật: 25/11/2017

Hoc viên của Khoa Ngữ văn Lee Jungwon người Hàn Quốc cover bài hát EM GÁI MƯA bằng 2 thứ tiếng Việt - Hàn!

Cô vừa bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học dân gian tại Khoa, và bây giờ tiếp tục là cây cầu nối hai nền văn hóa Việt - Hàn!


Cập nhật: 22/11/2017 - Lượt xem: 924

Bài cùng chuyên mục