Tiện ích


Thống kê truy cập
Folklore ngôn từ người Mơ Nông - những quan sát bước đầu

Thành tựu nổi bật nhất của folklore của người Mơ Nông là kho tàng sử thi – ot ndro\ng, tuy nhiên những thể loại khác như truyện cổ dân gian, ca dao, tục ngữ… đều hết sức phong phú, có những đặc điểm độc đáo và giá trị riêng nhất định trong tổng thể văn học dân gian của tộc người Mơ Nông.

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng Cập nhật:14/01/2014
Ông Ba mươi và đêm ba mươi

Tại sao lại gọi Hổ là “Ông Ba mươi”? Cái tên gọi này đã có nhiều cách giải thích, chung quy lại, đó cũng là những cách giải thích theo truyền miệng dân gian, có nghĩa là, dân gian sáng tạo những câu chuyện để giải thích một tên gọi, một thành ngữ hoặc tục ngữ.

Tác giả: Nguyễn Hùng Vỹ Cập nhật:04/12/2013
Tiếng cười giải trí của bài ca dao "Thằng Bờm"

Tác giả: TS Nguyễn Việt Hùng Cập nhật:27/08/2013
Sức sống của một tư tưởng và tinh thần khoa học của GS Bùi Văn Nguyên

Tác giả: GS. Nguyễn Xuân Kính Cập nhật:06/05/2013
TẠI SAO CÁC NHÀ FOLKLORE KHÔNG LÊN TIẾNG? (về tranh luận xung quanh truyện cổ tích Tấm Cám)

Cuộc tranh luận về truyện Tấm Cám gần đây ở trên các phương tiện thông tin (chủ yếu là các báo mạng) không phải là vấn đề mới hay bùng nổ gì mà đã được đặt ra từ nhiều năm trước: từ những công trình đầu tiên của tác giả Đinh Gia Khánh (Sơ bộ tìm hiểu những vấn đề truyện cổ tích qua truyện Tấm Cám, năm 1968) đến cuộc tranh luận trên báo chí những năm 90 của thế kỉ trước. Không giống như trước, lần này, các nhà nghiên cứu văn học dân gian không lên tiếng (ngoài bài trả lời trên vietnamnet.vn của PGS.TS Trần Đức Ngôn). Đơn giản vì trong giới folklore, vấn đề này đã được giải quyết từ nhiều năm trước.

Tác giả: PGS Chu Xuân Diên Cập nhật:06/01/2012
Nghi lễ trưởng thành và kiểu truyện dũng sĩ

Tác giả: ThS.Nguyễn Việt Hùng Cập nhật:17/03/2011
Tục thờ đá trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Khái niệm “tín ngưỡng” chúng tôi dùng ở đây với ý nghĩa là “hình thức tôn giáo sơ khai”, tức là tín ngưỡng là hiện tượng “có trước, dưới thành tố tôn giáo. Tôn giáo là một hệ thống tín ngưỡng cùng nghi lễ, không phải chỉ một tín ngưỡng đủ thành một tôn giáo” ( 5/ 325 ).

Tác giả: ThS.Nguyễn Việt Hùng Cập nhật:17/03/2011
AN DƯƠNG VƯƠNG TRONG THƯ TỊCH VÀ TRUYỀN THUYẾT

Tác giả: Trương Sĩ Hùng Cập nhật:18/12/2010
TƯ DUY DÂN GIAN TRONG VỀ KINH BẮC CỦA HOÀNG CẦM

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thương Cập nhật:18/12/2010
GIAI THOẠI –MỘT THỂ LOẠi VĂN HỌC DÂN GIAN

Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Thị Bích Hà Cập nhật:18/12/2010
1234567