Tiện ích


Thống kê truy cập
Gilgamesh – sử thi anh hùng cổ xưa nhất thế giới

Tác giả: Trần Đình Sử Cập nhật:01/02/2016
"Gái thương chồng, trai thương vợ..."

Tác giả: Phạm Văn Tình Cập nhật:01/02/2016
Nghiên cứu văn hóa bằng phương pháp luận nhân học biểu tượng

Tác giả: Đinh Hồng Hải Cập nhật:01/02/2016
Claude Levi-Strauss và di sản của ông trong nhân học đương đại

Tác giả: Người dịch: Nguyễn Văn Sửu Cập nhật:01/02/2016
Quan điểm quần chúng trong truyền thuyết dân gian VN

Tác giả: Châu Minh Hùng Cập nhật:15/10/2015
Nhà nghiên cứu văn học dân gian Bùi Văn Nguyên

Tác giả: Trần Đức Ngôn Cập nhật:18/12/2014
Bàn về truyện cổ tích của nhà văn

Tác giả: Võ Quang Trọng Cập nhật:18/12/2014
Tên hiệu đức Thánh Chèm và Thánh Gióng

Các sách cổ Việt Nam như các bản Việt điện u linh và Lĩnh Nam chích quái đều ghi về các vị thần này vào tự điển (sách tế tự) để triều đình cúng tế. Để hiểu rõ hơn các di tích này, chúng tôi đề cập đôi điều về ý nghĩa từ vựng trong tên gọi của nó.

Tác giả: Nguyễn Hùng Vỹ Cập nhật:22/05/2014
An Dương Vương trong thư tịch và truyền thuyết

Tác giả đặt vấn đề nghiên cứu truyện An Dương vương trong mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết theo quan điểm “hai dòng văn học” của Lênin để thấy được sự biến dạng motif mang tính vùng miền, tính lịch sử trong tyfe phổ biến của một cộng đồng dân tộc

Tác giả: Trương Sỹ Hùng Cập nhật:22/05/2014
Hội thảo Quốc gia Ngôn ngữ và văn học vùng Tây Bắc

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng Cập nhật:15/04/2014
Sự đặt tên thế giới và con người: từ thần thoại đến sử thi thần thoại Mơ Nông

Sử thi thần thoại Mơ Nông mở ra với câu chuyện về cha Rong, mẹ Bong đi khai hoang, mở đất. Đó là sự tiếp nối cặp đôi biểu tượng Cha – Mẹ xứ sở ở thần thoại cùng với nhiệm vụ chức năng sáng tạo sự sống.

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng Cập nhật:05/02/2014
Các tiểu nhóm sử thi thiết chế xã hội ở Việt Nam

Ở bài viết này tôi lựa chọn so sánh 2 tác phẩm sử thi thiết chế xã hội tiêu biểu: một là sử thi Đăm Săn (của người Êđê ở Tây Nguyên) và hai là sử thi Chương Han (của người Thái ở Tây Bắc) để chứng minh cho nhận định trên của mình. Chúng tôi cho rằng: Với đề tài là sự thiết lập, ổn định trật tự xã hội thông qua tình huống điển hình là chiến tranh giữa các cộng đồng tộc người thời kỳ tiền Nhà nước, sử thi Đăm Săn và sử thi Chương Han đều có thể coi là những sử thi thiết chế xã hội cổ sơ tiêu biểu. Tuy nhiên hai tác phẩm này đại diện cho 2 tiểu nhóm (group) sử thi thiết chế xã hội cổ sơ khác nhau. Cụ thể: sử thi Đăm Săn là sử thi thiết chế xã hội liên minh thị tộc, bộ lạc thuộc hình thái công xã nguyên thủy còn sử thi Chương Han là sử thi thiết chế xã hội liên mường thuộc hình thái công xã bản mường tiền Nhà nước.

Tác giả: TS Phạm Đặng Xuân Hương Cập nhật:14/01/2014
Quá trình sưu tầm và nhận thức lý luận đối với sử thi ở Việt Nam

Sưu tầm và nhận thức lý luận là hai công việc có tác động lẫn nhau. Công tác sưu tầm sẽ đạt được kết quả tốt nếu có sự soi đường của nhận thức lý luận, sự hiểu biết về lý luận. Ngược lại, tài liệu sưu tầm sẽ là cơ sở để người làm lý luận bổ sung, điều chỉnh, thậm chí có trường hợp thay đổi cả nhận thức lý luận vốn có.

Tác giả: GS TS Nguyễn Xuân Kính Cập nhật:14/01/2014
1234567