Tiện ích


Thống kê truy cập
GIÁO SƯ ĐẶNG THANH LÊ - MỘT NỮ TRÍ THỨC TIÊU BIỂU

Tác giả: Phan Trọng Luận Cập nhật:28/09/2016
HÀNH TRÌNH 65 NĂM NGHIÊN CỨU - GIẢNG DẠY VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Bài giới thiệu "Hợp tuyển công trình nghiên cứu văn học dân gian và văn học trung đại Việt Nam"

Tác giả: Lã Nhâm Thìn - Vũ Anh Tuấn Cập nhật:22/09/2016
Vi Hồng và hệ thống tác phẩm được dân gian hóa

Tác giả: Phạm Duy Nghĩa Cập nhật:25/05/2016
Những vai trò của người tham dự trong một cuộc kể chuyện

Tác giả: Barbara Kutin Cập nhật:25/05/2016
Tinh thần khoan dung và sự hòa giải trong tư duy người Ấn Độ

Tác giả: - Hajine Nakamura- Cập nhật:25/05/2016
Gilgamesh – sử thi anh hùng cổ xưa nhất thế giới

Tác giả: Trần Đình Sử Cập nhật:01/02/2016
"Gái thương chồng, trai thương vợ..."

Tác giả: Phạm Văn Tình Cập nhật:01/02/2016
Nghiên cứu văn hóa bằng phương pháp luận nhân học biểu tượng

Tác giả: Đinh Hồng Hải Cập nhật:01/02/2016
Claude Levi-Strauss và di sản của ông trong nhân học đương đại

Tác giả: Người dịch: Nguyễn Văn Sửu Cập nhật:01/02/2016
Quan điểm quần chúng trong truyền thuyết dân gian VN

Tác giả: Châu Minh Hùng Cập nhật:15/10/2015
Nhà nghiên cứu văn học dân gian Bùi Văn Nguyên

Tác giả: Trần Đức Ngôn Cập nhật:18/12/2014
Bàn về truyện cổ tích của nhà văn

Tác giả: Võ Quang Trọng Cập nhật:18/12/2014
Tên hiệu đức Thánh Chèm và Thánh Gióng

Các sách cổ Việt Nam như các bản Việt điện u linh và Lĩnh Nam chích quái đều ghi về các vị thần này vào tự điển (sách tế tự) để triều đình cúng tế. Để hiểu rõ hơn các di tích này, chúng tôi đề cập đôi điều về ý nghĩa từ vựng trong tên gọi của nó.

Tác giả: Nguyễn Hùng Vỹ Cập nhật:22/05/2014
12345