Tiện ích


Thống kê truy cập
RƯỜNG NGỮ NGHĨA VỀ CÂY LÚA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ LÚA PHẢN ÁNH ĐẶC TRƯNG VĂN HOÁ LÚA NƯớC TRONG TỤC NGỮ NGƯỜI VIỆT

Khảo sát cuốn Tục ngữ Việt Nam chọn lọc của Vương Trung Hiếu, Nxb. Văn nghệ, 1996 (618 trang) với 96 chủ đề, chúng tôi nhận thấy dấu ấn văn hoá lúa nước của người Việt thể hiện qua tục ngữ khá rõ. Trong tổng số 2400 phát ngôn tục ngữ thì có đến 446 phát ngôn chứa các từ ngữ xuất hiện thành trường đề cập đến cây lúa và sản phẩm cây lúa cũng như kinh nghiệm trồng lúa.

Tác giả: Đỗ Thị KIm Liên Cập nhật:02/04/2018
Nghiên cứu văn học dân gian trong bối cảnh: sự phối hợp liên ngành

Tác giả: Nguyễn Hữu Nghĩa Cập nhật:15/01/2018
Tính dị bản trong lý con sáo Nam bộ

Tác giả: Châu Hoài Phương Cập nhật:15/01/2018
Một số motif chủ yếu trong truyện cổ tích Campuchia

Tác giả: Lưu Thị Hồng Việt Cập nhật:15/01/2018
Truyện Tấm Cám ở Nam Bộ

Tác giả: LÊ THỊ THANH VY Cập nhật:15/01/2018
Người đẹp và thị hiếu thẩm mỹ dân gian qua ca dao

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân Cập nhật:15/01/2018
Văn hóa dân gian ứng dụng

Tác giả: TS. Trần Hữu Sơn Cập nhật:05/05/2017
1234567