Tiện ích


Thống kê truy cập
Nghĩa của tục ngữ trong bối cảnh

Tác giả: Lê Thị Thanh Vy Cập nhật:01/03/2019
Người đẹp và thị hiếu thẩm mỹ dân gian qua ca dao

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân Cập nhật:01/02/2019
Cái đẹp của thiên nhiên và phong cảnh trong ca dao truyền thống

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân Cập nhật:01/01/2019
Về cái chết của mẹ con người dì ghẻ trong truyện Tấm Cám

Tác giả: Chu Xuân Diên Cập nhật:17/10/2018
Tiền đề thoái hóa trong lý thuyết folklore

Tác giả: Alan Dundes Cập nhật:16/10/2018
Folklore- hình thức đặc biệt của sáng tạo

Tác giả: Ed.Seuil Cập nhật:16/10/2018
Thử phân biệt truyền thuyết và lịch sử

Tác giả: Võ Phúc Châu Cập nhật:12/10/2018
TÌM HIỂU KIỂU TRUYỆN SỰ TÍCH ĐỊA DANH TRONG TRUYỆN CỔ DÂN GIAN DÂN TỘC THÁI

Tác giả: TS. Phạm Đặng Xuân Hương Cập nhật:25/08/2018
BỘ BỐN SỬ THI CHƯƠNG Ở THÁI LAN, LÀO, VIỆT NAM – ĐIỂM CHUNG CỘI NGUỒN TÁC PHẨM

Tác giả: TS. Phạm Đặng Xuân Hương Cập nhật:25/08/2018
ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA, CỘI NGUỒN VĂN HÓA VÀ SỰ THỂ HIỆN CHÚNG TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT

Cùng với khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo, các hoạt động văn hoá - văn nghệ có vị trí quan trọng trong việc xây dựng một xã hội phát triển, làm phong phú đời sống tinh thần con người, đưa dân tộc đến sự văn minh…Trong số đó, văn hoá là nền tảng xã hội, là động lực thúc đẩy dân tộc phát triển theo hướng an sinh, bền vững. Văn hoá thể hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Các phương thức biểu hiện, lưu giữ và truyền đạt văn hoá rất phong phú và đa dạng. Trong số đó, nổi bật và tiêu biểu là phương thức ngôn ngữ biểu đạt văn hoá qua các hình thức sáng tác, trong đó có văn học dân gian.

Tác giả: PGS. TS. Phan Mậu Cảnh Cập nhật:02/04/2018
1234567