Tiện ích


Thống kê truy cập
Tiền đề thoái hóa trong lý thuyết folklore

Tác giả: Alan Dundes Cập nhật:16/10/2018
Folklore- hình thức đặc biệt của sáng tạo

Tác giả: Ed.Seuil Cập nhật:16/10/2018
Thử phân biệt truyền thuyết và lịch sử

Tác giả: Võ Phúc Châu Cập nhật:12/10/2018
TÌM HIỂU KIỂU TRUYỆN SỰ TÍCH ĐỊA DANH TRONG TRUYỆN CỔ DÂN GIAN DÂN TỘC THÁI

Tác giả: TS. Phạm Đặng Xuân Hương Cập nhật:25/08/2018
BỘ BỐN SỬ THI CHƯƠNG Ở THÁI LAN, LÀO, VIỆT NAM – ĐIỂM CHUNG CỘI NGUỒN TÁC PHẨM

Tác giả: TS. Phạm Đặng Xuân Hương Cập nhật:25/08/2018
ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA, CỘI NGUỒN VĂN HÓA VÀ SỰ THỂ HIỆN CHÚNG TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT

Cùng với khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo, các hoạt động văn hoá - văn nghệ có vị trí quan trọng trong việc xây dựng một xã hội phát triển, làm phong phú đời sống tinh thần con người, đưa dân tộc đến sự văn minh…Trong số đó, văn hoá là nền tảng xã hội, là động lực thúc đẩy dân tộc phát triển theo hướng an sinh, bền vững. Văn hoá thể hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Các phương thức biểu hiện, lưu giữ và truyền đạt văn hoá rất phong phú và đa dạng. Trong số đó, nổi bật và tiêu biểu là phương thức ngôn ngữ biểu đạt văn hoá qua các hình thức sáng tác, trong đó có văn học dân gian.

Tác giả: PGS. TS. Phan Mậu Cảnh Cập nhật:02/04/2018
RƯỜNG NGỮ NGHĨA VỀ CÂY LÚA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ LÚA PHẢN ÁNH ĐẶC TRƯNG VĂN HOÁ LÚA NƯớC TRONG TỤC NGỮ NGƯỜI VIỆT

Khảo sát cuốn Tục ngữ Việt Nam chọn lọc của Vương Trung Hiếu, Nxb. Văn nghệ, 1996 (618 trang) với 96 chủ đề, chúng tôi nhận thấy dấu ấn văn hoá lúa nước của người Việt thể hiện qua tục ngữ khá rõ. Trong tổng số 2400 phát ngôn tục ngữ thì có đến 446 phát ngôn chứa các từ ngữ xuất hiện thành trường đề cập đến cây lúa và sản phẩm cây lúa cũng như kinh nghiệm trồng lúa.

Tác giả: Đỗ Thị KIm Liên Cập nhật:02/04/2018
Nghiên cứu văn học dân gian trong bối cảnh: sự phối hợp liên ngành

Tác giả: Nguyễn Hữu Nghĩa Cập nhật:15/01/2018
Tính dị bản trong lý con sáo Nam bộ

Tác giả: Châu Hoài Phương Cập nhật:15/01/2018
Một số motif chủ yếu trong truyện cổ tích Campuchia

Tác giả: Lưu Thị Hồng Việt Cập nhật:15/01/2018
1234567