Tiện ích


Thống kê truy cập
Bài kệ thị tịch của Đại sư Khuông Việt – những tâm truyền đầy ý nghĩa cho mọi người trong cuộc sống

Khuông Việt đại sư, cây đại thụ chốn thiền lâm thế kỷ thứ X, cũng là vị quốc sư từng góp công lớn giúp hai triều đại Đinh, Lê đặt những nền móng ban đầu cho kỷ nguyên độc lập tự chủ của đất nước, đã gửi gắm những sở đắc từ một đời học đạo và hành đạo giúp đời tích cực của mình trong bài kệ thị tịch nhiều hàm ý đáng suy ngẫm

Tác giả: PGS. TS Đoàn Thị Thu Vân Cập nhật:30/09/2013
Mộng – Niềm tin tâm linh trong văn học trung đại

Đi sâu vào khai thác chiếm lĩnh đời sống tâm linh cùng những trạng thái tâm lý tinh thần đầy bí ẩn của con người là điều mà văn học mọi thời kỳ đều quan tâm. Với văn học trung đại, đời sống tâm linh đã mang giá trị tự thân...

Tác giả: PGS. TS Lê Thu Yến - Đàm Anh Thư Cập nhật:30/08/2013
Để hiểu rõ hơn bài Quốc tộ của Thiền sư Pháp Thuận.

Tác giả: GVC Nguyễn Hùng Vỹ Cập nhật:29/03/2011
ĐẠO PHẬT VỚI VĂN CHƯƠNG VÙNG “PHÊN DẬU” THỨ BA CỦA ĐẤT NƯỚC

Tác giả: PGS. TS Trần Mạnh Tiến Cập nhật:28/03/2011
BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỮ NGHĨA

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:20/12/2010
VÀI NÉT VỀ VĂN BẢN VÀ GIÁ TRỊ CỦA THƯƠNG SƠN THI THOẠI

Bài viết giới thiệu văn bản và giá trị của Thương Sơn thi thoại (Nguyễn Phúc Miên Thẩm)

Tác giả: TS Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:20/12/2010
12345