Tiện ích


Thống kê truy cập
VÀI NÉT VỀ TRUYỆN TRUYỀN KÌ VIỆT NAM

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:17/12/2015
VỀ BỘ BA TÁC PHẨM TRUYỆN NGẮN - KÝ - TIỂU THUYẾT CHƯƠNG HỒI

Bộ sách Văn xuôi tự sự Việt Nam thời Trung đại (Nguyễn Đăng Na biên tuyển) đã cung cấp được một diện mạo tương đối đầy đủ về văn xuôi tự sự trung đại...

Tác giả: PGS. TS Lại Văn Hùng Cập nhật:22/09/2015
VỀ BÀI THƠ NÔM SỐ 79 CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Một mai, một cuốc, một cần câu, Thơ thẩn dù ai vui thú nào...

Tác giả: PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG NA Cập nhật:06/09/2015
LIỆT NỮ Ở AN ẤP LÀ NGƯỜI NÀO?

Tác giả: PGS Hoàng Hữu Yên Cập nhật:06/09/2015
TÌM HIỂU GIÁ TRỊ VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐIỂN CỐ TRONG TÁC PHẨM NÔM

Tác giả: GS. TS Nguyễn Ngọc San Cập nhật:06/09/2015
AI ĐƯA RA THI LUẬT ĐỀ, THỰC, LUẬN, KẾT TRONG THƠ ĐƯỜNG VIỆT NAM ?

Bài viết trình bày: - Những thuật ngữ luật thơ Đường Việt Nam - Hai cơ sở ra đời luật thơ Đường vào Việt Nam

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:18/06/2015
Con người thương thân - một biểu hiện độc đáo của ý thức cá nhân trong thơ chữ Hán Nguyễn Du

Cuộc đời Nguyễn Du gắn với một giai đoạn lịch sử đầy những biến động bất ngờ, dữ dội. Con người thương thân ấy đã trở thành một hình tượng nghệ thuật đặc sắc trong thơ chữ Hán Nguyễn Du...

Tác giả: TS Nguyễn Thị Nương Cập nhật:18/04/2015
GIẤC MƠ KHUÔNG VIỆT NHÌN TỪ GIÁC ĐỘ LỊCH SỬ - VĂN HÓA (Phần 2)

Bài viết lật lại vấn đề giải mã bí ẩn giấc mơ của Quốc sư Khuông Việt, đặc biệt là nguồn gốc và ý nghĩa của hình tượng Tì Sa Môn thiên vương trong giấc mơ đó ...

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:19/03/2015
GIẤC MƠ KHUÔNG VIỆT NHÌN TỪ GIÁC ĐỘ LỊCH SỬ - VĂN HÓA (Phần 1)

Bài viết lật lại vấn đề giải mã bí ẩn giấc mơ của Quốc sư Khuông Việt, đặc biệt là nguồn gốc và ý nghĩa của hình tượng Tì Sa Môn thiên vương trong giấc mơ đó ...

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:18/03/2015
Bắc hành tạp lục trong dòng thơ đi sứ

Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du được đánh giá là một đỉnh Thái Sơn trong dòng thơ đi sứ. Để góp phần làm rõ những đóng góp riêng của đại thi hào, rất cần đặt Bắc hành tạp lục trên nền “mẫu số chung” của thơ “Hoa trình”...

Tác giả: TS Nguyễn Thị Nương Cập nhật:28/01/2015
CẢM HỨNG ĐỐI THOẠI – PHẢN BIỆN TRONG BẮC HÀNH TẠP LỤC CỦA NGUYỄN DU

Bước đầu khảo sát và phân tích cảm hứng đối thoại – phản biện, chúng tôi nhận thấy Bắc hành tạp lục đã đánh dấu bước đột phá của thơ chữ Hán Nguyễn Du về cả nội dung, giọng điệu và bút pháp.

Tác giả: TS Trần Thị Hoa Lê Cập nhật:11/12/2014
TỪ DỊCH BẢN BÀI TỔNG LUẬN CỦA LÊ TUNG SUY NGHĨ VỀ VIỆC DỊCH MỘT VĂN BẢN HÁN VIỆT CỔ

Một số trao đổi về việc dịch Đại Việt sử ký toàn thư

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:10/11/2014
MỘT DẤU MỐC BỊ QUÊN LÃNG: VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA VĂN HỌC KOREA Ở VIỆT NAM THẾ KỶ XV

Trong quá trình giao lưu quốc tế, văn học Korea đã từng bước hiện diện tại các quốc gia Châu Á. Với Việt Nam, sự hiện diện đó chính thức bắt đầu từ giữa thế kỉ XV qua con đường giao lưu của sứ thần hai dân tộc trên đất Trung Hoa. Bài viết giới thiệu các nguồn tư liệu gốc và đưa ra một số nhận đinh về xu hướng, tính chất và tâm thái tiếp nhận các tác phẩm văn học Korea ở Việt Nam thế kỉ XV. Qua trường hợp cụ thể của sự hiện diện tại Việt Nam cách đây hơn 5 thế kỉ, bài viết khẳng định vị thế quốc tế của văn học Korea ở Châu Á, đặc biệt là ở các nước “đồng văn” như Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:19/10/2014
Thời điểm Đặng Dung viết Cảm hoài ?

Bài viết này chủ yếu cung cấp tư liệu về hoàn cảnh và thời điểm ra đời của bài thơ.

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:18/09/2014
123456