Tiện ích


Thống kê truy cập
AI ĐƯA RA THI LUẬT ĐỀ, THỰC, LUẬN, KẾT TRONG THƠ ĐƯỜNG VIỆT NAM ?

Bài viết trình bày: - Những thuật ngữ luật thơ Đường Việt Nam - Hai cơ sở ra đời luật thơ Đường vào Việt Nam

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:18/06/2015
Con người thương thân - một biểu hiện độc đáo của ý thức cá nhân trong thơ chữ Hán Nguyễn Du

Cuộc đời Nguyễn Du gắn với một giai đoạn lịch sử đầy những biến động bất ngờ, dữ dội. Con người thương thân ấy đã trở thành một hình tượng nghệ thuật đặc sắc trong thơ chữ Hán Nguyễn Du...

Tác giả: TS Nguyễn Thị Nương Cập nhật:18/04/2015
GIẤC MƠ KHUÔNG VIỆT NHÌN TỪ GIÁC ĐỘ LỊCH SỬ - VĂN HÓA (Phần 2)

Bài viết lật lại vấn đề giải mã bí ẩn giấc mơ của Quốc sư Khuông Việt, đặc biệt là nguồn gốc và ý nghĩa của hình tượng Tì Sa Môn thiên vương trong giấc mơ đó ...

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:19/03/2015
GIẤC MƠ KHUÔNG VIỆT NHÌN TỪ GIÁC ĐỘ LỊCH SỬ - VĂN HÓA (Phần 1)

Bài viết lật lại vấn đề giải mã bí ẩn giấc mơ của Quốc sư Khuông Việt, đặc biệt là nguồn gốc và ý nghĩa của hình tượng Tì Sa Môn thiên vương trong giấc mơ đó ...

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:18/03/2015
Bắc hành tạp lục trong dòng thơ đi sứ

Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du được đánh giá là một đỉnh Thái Sơn trong dòng thơ đi sứ. Để góp phần làm rõ những đóng góp riêng của đại thi hào, rất cần đặt Bắc hành tạp lục trên nền “mẫu số chung” của thơ “Hoa trình”...

Tác giả: TS Nguyễn Thị Nương Cập nhật:28/01/2015
CẢM HỨNG ĐỐI THOẠI – PHẢN BIỆN TRONG BẮC HÀNH TẠP LỤC CỦA NGUYỄN DU

Bước đầu khảo sát và phân tích cảm hứng đối thoại – phản biện, chúng tôi nhận thấy Bắc hành tạp lục đã đánh dấu bước đột phá của thơ chữ Hán Nguyễn Du về cả nội dung, giọng điệu và bút pháp.

Tác giả: TS Trần Thị Hoa Lê Cập nhật:11/12/2014
TỪ DỊCH BẢN BÀI TỔNG LUẬN CỦA LÊ TUNG SUY NGHĨ VỀ VIỆC DỊCH MỘT VĂN BẢN HÁN VIỆT CỔ

Một số trao đổi về việc dịch Đại Việt sử ký toàn thư

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:10/11/2014
MỘT DẤU MỐC BỊ QUÊN LÃNG: VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA VĂN HỌC KOREA Ở VIỆT NAM THẾ KỶ XV

Trong quá trình giao lưu quốc tế, văn học Korea đã từng bước hiện diện tại các quốc gia Châu Á. Với Việt Nam, sự hiện diện đó chính thức bắt đầu từ giữa thế kỉ XV qua con đường giao lưu của sứ thần hai dân tộc trên đất Trung Hoa. Bài viết giới thiệu các nguồn tư liệu gốc và đưa ra một số nhận đinh về xu hướng, tính chất và tâm thái tiếp nhận các tác phẩm văn học Korea ở Việt Nam thế kỉ XV. Qua trường hợp cụ thể của sự hiện diện tại Việt Nam cách đây hơn 5 thế kỉ, bài viết khẳng định vị thế quốc tế của văn học Korea ở Châu Á, đặc biệt là ở các nước “đồng văn” như Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:19/10/2014
Thời điểm Đặng Dung viết Cảm hoài ?

Bài viết này chủ yếu cung cấp tư liệu về hoàn cảnh và thời điểm ra đời của bài thơ.

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:18/09/2014
GÓP PHẦN XÁC ĐỊNH TÁC GIẢ MỘT SỐ BÀI THƠ CHƯA RÕ LÀ CỦA NGUYỄN TRÃI HAY CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Bài viết góp phần xác định những bài thơ chưa rõ của Nguyễn Trãi hay của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tác giả: PGS. TS Lã Nhâm Thìn Cập nhật:18/09/2014
Vài nét về việc sưu tầm, dịch thuật, giới thiệu và nghiên cứu thơ chữ Hán của Nguyễn Du

Sau gần nửa thế kỉ, các thi tập của Nguyễn Du đã được sưu tầm và giới thiệu tương đối đầy đủ. Những công trình này cung cấp nguồn tư liệu quý giá, tạo điều kiện và thúc đẩy quá trình nghiên cứu, phê bình thơ chữ Hán của Nguyễn Du...

Tác giả: TS Nguyễn Thị Nương Cập nhật:20/08/2014
Cống người vàng thế thân: Từ sử liệu chính thống đến truyền thuyết dân gian (phần 2)

Nghiên cứu hiện tượng “cống người vàng thế thân” từ sử liệu chính thống đến truyền thuyết dân gian, chúng tôi không hoàn toàn nhằm đến việc truy tìm sự thật, sử thật hay chân lý bởi qua các văn bản, các diễn ngôn của các chủ thể khác nhau rất khó có thể đi đến tận cùng của chúng (nếu có thì may ra cũng chỉ là tiệm cận mà thôi). Các văn bản, diễn ngôn này bị chi phối bởi rất nhiều điều kiện, ý hệ, quyền lực và tri thức khác nhau và vì vậy sẽ rất khác nhau. Chúng tôi cũng không có tham vọng truy nguyên nguồn gốc của chúng mà chỉ mong muốn đi tìm các “duyên cớ” mà chúng tồn tại, được thể hiện và phát huy tác dụng trong một giai đoạn hay một thời kỳ lịch sử nhất định...

Tác giả: TS Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:18/06/2014
Cống người vàng thế thân: Từ sử liệu chính thống đến truyền thuyết dân gian (phần 1)

Bài viết đặt vấn đề tìm hiểu hiện tượng tiến cống “người vàng thế thân” trong lịch sử bang giao Việt - Trung thời trung đại. Trong bài viết này, từ việc phân tích các sử liệu chính thống, quan phương (còn gọi là “chính sử”) ghi chép về việc cống “người vàng thế thân” từ cả hai phía (Trung - Việt), phân tích nhóm tư liệu phi chính thống, tư nhân hoặc vô danh (mang nhiều tính giai thoại của loại “chuyện ngoài chính sử”) mà chúng tôi tạm gọi là “truyền thuyết” của dân gian (kể cả người phương Tây) trong sự đối sánh thường trực với nhau, bài viết sẽ chỉ ra sự lệch pha, khác biệt quan điểm, thái độ và động thái của các bên, các nhóm mà các sử liệu, tư liệu đại diện để làm rõ sự chi phối của các tác nhân bên ngoài như chủ thể, bối cảnh, mục đích, quyền lực, tri thức,… đến sự phản ánh cũng như diễn giải, tiếp nhận một hiện tượng lịch sử. Bài viết cũng chỉ ra sức mạnh chi phối của những văn bản “then chốt” và sức mạnh của cả những “ngộ nhận” trong sự diễn hoá của các văn bản, các diễn ngôn.

Tác giả: TS Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:18/05/2014
Hình ảnh "hồng hoang" và giọng điệu trào phúng trong thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến

Chùm thơ chữ Hán mang hình ảnh “hồng hoang” giúp độc giả yêu thơ trào phúng có thêm bằng chứng về tài chơi chữ linh hoạt, khả năng làm chủ thế giới ngôn từ (cả Nôm lẫn Hán), cũng như hứng thú trào lộng thường trực trong thơ ông Nghè Yên Đổ.

Tác giả: TS Trần Thị Hoa Lê Cập nhật:24/04/2014
Truyền kỳ mạn lục dưới góc độ so sánh

Bài viết bàn về các nguyên tắc, phương pháp, hệ quả,...khi nghiên cứu Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ dưới góc độ so sánh (văn học so sánh)

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:28/03/2014
123456