Tiện ích


Thống kê truy cập
ĐỌC “KIM VÂN KIỀU TRUYỆN: DỊCH THUẬT VÀ NGHIÊN CỨU” CỦA TRIỆU NGỌC LAN

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:13/12/2019
ĐỌC LẠI MỘT BÀI THƠ CỦA LÊ BẬT TRIỆU VIẾT VỀ VUA QUANG TRUNG

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:10/12/2019
MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ THỂ LOẠI TỪ Ở VIỆT NAM

Tác giả: TS Phạm Văn Ánh Cập nhật:23/04/2019
VÀI NÉT VỀ THỂ TÀI DIỄN CA LỊCH SỬ NÔM

Tác giả: PGS.TS Hoàng Thị Ngọ Cập nhật:23/04/2019
THÊM MỘT TÁC GIA TRUNG QUỐC GỐC VIỆT THẾ KỈ XVI ĐÁNG CHÚ Ý: TRẦN NHO (1488 - 1561)

Bài viết nhằm mục đích chủ yếu là lược/tổng thuật tư liệu để cung cấp những thông tin cơ bản về tiểu sử, sự nghiệp, trước tác của Trần Nho – một tác gia Trung Quốc gốc Việt ở thế kỉ XVI. Trần Nho là thế hệ thứ tư trong gia đình họ Trần đã di cư sang Trung Quốc trong thời Minh thuộc (1407 - 1427). Được tạo đà từ các thế hệ trước, Trần Nho cơ bản đã thành công trên con đường khoa hoạn của mình ở Trung Quốc: đỗ Hoàng giáp, làm quan đến Tuần phủ, Án sát sứ, Hữu đô ngự sử… Ông cũng để lại một số lượng trước tác khá đồ sộ: Cần Sơn tập (40 quyển), Độc sử ca (5 quyển),…gồm nhiều thể loại (thơ, từ, tấu, sớ, văn tế,…) bao quát nhiều nội dung khác nhau (chính trị, lịch sử, văn hoá, giáo dục, văn học,...). Cùng với những tên tuổi khác như Lê Tắc, Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên, Hồ Nguyên Trừng, Trần Cần,… Trần Nho góp thêm một gương mặt cho “dòng văn học Việt Nam ở hải ngoại” (chủ yếu ở Trung Quốc) thời trung đại.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:27/12/2018
TRẦN CẦN – MỘT TÁC GIA GỐC VIỆT ĐỊNH CƯ Ở TRUNG HOA THẾ KỈ XVI ĐÁNG CHÚ Ý

Trần Cần – một tác gia gốc Việt định cư ở Trung Hoa thế kỉ XVI đáng chú ý

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:18/12/2018
TIẾNG CƯỜI TRÀO PHÚNG TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI

Tác giả: PGS.TS Trần Thị Hoa Lê Cập nhật:25/10/2018
LỜI BÌNH HOA NGUYÊN THI THẢO VÀ QUAN NIỆM THI HỌC CỦA NGUYỄN DU

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:21/10/2018
NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN TRUYỀN KÌ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

TÓM TẮT Bài viết tìm hiểu sự vận động của truyện truyền kì trung đại Việt Nam thông qua các mẫu hình người kể chuyện (NKC). Từ NKC - nhân vật đến NKC - nhân chứng, từ NKC toàn tri không giới hạn đến NKC toàn tri hạn định, từ NKC ẩn danh, giấu mặt đến NKC bộc lộ xúc cảm là những biến chuyển rõ nét trong mô thức trần thuật của truyện truyền kì từ giữa thế kỉ XVIII trở về trước và truyện truyền kì từ giữa thế kỉ XVIII trở về sau. Từ khóa: người kể chuyện, truyện truyền kì, văn học trung đại.

Tác giả: TS Đỗ Thị Mỹ Phương Cập nhật:20/10/2018
VỀ BÀI QUY HỨNG CỦA NGUYỄN TRUNG NGẠN

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:19/10/2018
PHONG DAO TẠP THÁI MỘT QUYỂN CA DAO CỔ

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:18/10/2018
123456