Tiện ích


Thống kê truy cập
Trường hợp Nguyễn Công Trứ với lý luận đọc văn học

Tác giả: GS TS Trần Nho Thìn Cập nhật:24/06/2020
Hoàng đế - Thi nhân - Điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308)

Tác giả: PGS TS Nguyễn Công Lý Cập nhật:24/06/2020
THI TỰ CỦA PHẠM ĐÌNH HỔ

Tác giả: TS Trần Thị Kim Anh Cập nhật:07/04/2020
VIỆC ĐÚNG - SAI HAY SỰ BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM THI HỌC THIỀN HỌC: VỀ CUỘC TRANH LUẬN GIỮA THÍCH ĐẠI SÁN VÀ HÀO ĐỨC HẦU Ở CUỐI THẾ KỈ XVII

Bài viết đặt vấn đề “đọc lại” và “đọc sâu” thêm cuộc tranh luận về thi học, thiền học giữa Thiền sư Thích Đại Sán của Trung Hoa và Học sĩ Hào Đức hầu của Đàng Trong vào cuối thế kỉ XVII. Không đặt nặng vấn đề phân định đúng sai, bài viết tập trung hơn vào việc “đọc” ra sự khác biệt trong quan điểm thi học, thiền học và tìm cách lí giải sự khác biệt đó dựa trên bối cảnh lịch sử - văn hoá – văn học đương thời. Về cơ bản, bài viết nhận thấy hai nhân vật đại diện cho hai truyền thống, hai khuynh hướng thi học, thiền học khác nhau. Đối với Thích Đại Sán, đó là truyền thống, khuynh hướng thiền học, thi học mang tính “phục cổ”, kinh viện, hàn lâm; đối với Hào Đức hầu, đó là truyền thống, khuynh hướng thi học mang tính hướng tân, cởi mở, linh hoạt. Bài viết cũng chỉ ra sở trường, sở đoản của mỗi bên từ đó phân tích ý nghĩa tích cực của cuộc tranh luận đối với sự giao lưu văn hoá đương thời.

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:30/03/2020
THẾ TÀI "THẦN QUÁI" TRONG TRUYỆN NÔM VIỆT NAM

Tác giả: Trần Quang Huy Cập nhật:30/03/2020
MAI AM - NỮ THI NHÂN CUỐI CÙNG CỦA DÒNG THƠ CHỮ HÁN THẾ KỶ XX

Tác giả: TS Đỗ Thị Hảo Cập nhật:24/03/2020
SUY NGHĨ QUANH CÂU THƠ “NÀY CỦA XUÂN HƯƠNG MỚI QUỆT RỒI”

Tác giả: TS Ngô Gia Võ Cập nhật:24/03/2020
"TRUYỆN KIỀU" VÀ VĂN HÓA TRUNG QUỐC

Tác giả: GS TS Trần Đình Sử Cập nhật:20/03/2020
LẠI BÀN VỀ HỘI TAO ĐÀN THỜI LÊ THÁNH TÔNG

Tác giả: NNC Mai Xuân Hải, PGS Bùi Duy Tân Cập nhật:13/03/2020
ĐỌC “KIM VÂN KIỀU TRUYỆN: DỊCH THUẬT VÀ NGHIÊN CỨU” CỦA TRIỆU NGỌC LAN

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:13/12/2019
1234567