Tiện ích


Thống kê truy cập
THÊM MỘT TÁC GIA TRUNG QUỐC GỐC VIỆT THẾ KỈ XVI ĐÁNG CHÚ Ý: TRẦN NHO (1488 - 1561)

Bài viết nhằm mục đích chủ yếu là lược/tổng thuật tư liệu để cung cấp những thông tin cơ bản về tiểu sử, sự nghiệp, trước tác của Trần Nho – một tác gia Trung Quốc gốc Việt ở thế kỉ XVI. Trần Nho là thế hệ thứ tư trong gia đình họ Trần đã di cư sang Trung Quốc trong thời Minh thuộc (1407 - 1427). Được tạo đà từ các thế hệ trước, Trần Nho cơ bản đã thành công trên con đường khoa hoạn của mình ở Trung Quốc: đỗ Hoàng giáp, làm quan đến Tuần phủ, Án sát sứ, Hữu đô ngự sử… Ông cũng để lại một số lượng trước tác khá đồ sộ: Cần Sơn tập (40 quyển), Độc sử ca (5 quyển),…gồm nhiều thể loại (thơ, từ, tấu, sớ, văn tế,…) bao quát nhiều nội dung khác nhau (chính trị, lịch sử, văn hoá, giáo dục, văn học,...). Cùng với những tên tuổi khác như Lê Tắc, Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên, Hồ Nguyên Trừng, Trần Cần,… Trần Nho góp thêm một gương mặt cho “dòng văn học Việt Nam ở hải ngoại” (chủ yếu ở Trung Quốc) thời trung đại.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:27/12/2018
TRẦN CẦN – MỘT TÁC GIA GỐC VIỆT ĐỊNH CƯ Ở TRUNG HOA THẾ KỈ XVI ĐÁNG CHÚ Ý

Trần Cần – một tác gia gốc Việt định cư ở Trung Hoa thế kỉ XVI đáng chú ý

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:18/12/2018
TIẾNG CƯỜI TRÀO PHÚNG TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI

Tác giả: PGS.TS Trần Thị Hoa Lê Cập nhật:25/10/2018
LỜI BÌNH HOA NGUYÊN THI THẢO VÀ QUAN NIỆM THI HỌC CỦA NGUYỄN DU

Tác giả: PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng Cập nhật:21/10/2018
NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN TRUYỀN KÌ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

TÓM TẮT Bài viết tìm hiểu sự vận động của truyện truyền kì trung đại Việt Nam thông qua các mẫu hình người kể chuyện (NKC). Từ NKC - nhân vật đến NKC - nhân chứng, từ NKC toàn tri không giới hạn đến NKC toàn tri hạn định, từ NKC ẩn danh, giấu mặt đến NKC bộc lộ xúc cảm là những biến chuyển rõ nét trong mô thức trần thuật của truyện truyền kì từ giữa thế kỉ XVIII trở về trước và truyện truyền kì từ giữa thế kỉ XVIII trở về sau. Từ khóa: người kể chuyện, truyện truyền kì, văn học trung đại.

Tác giả: TS Đỗ Thị Mỹ Phương Cập nhật:20/10/2018
VỀ BÀI QUY HỨNG CỦA NGUYỄN TRUNG NGẠN

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:19/10/2018
PHONG DAO TẠP THÁI MỘT QUYỂN CA DAO CỔ

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đăng Na Cập nhật:18/10/2018
NHÂN VẬT MANG MÀU SẮC KỲ ẢO TRONG TRUYỆN TRUYỀN KỲ VIỆT NAM TRUNG ĐẠI

Tác giả: TS Đỗ Thị Mỹ Phương Cập nhật:16/10/2018
GIỌNG PHẢN VẤN VÀ CẢM HỨNG PHẢN TƯ TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾN

Sau năm 1884, cùng với “bước ngoặt trở về”, sáng tác của Nguyễn Khuyến đã ghi lại chân thực những chuyển biến trong tư tưởng/quan niệm nghệ thuật và bút pháp nghệ thuật của một trong những tác gia cổ điển cuối cùng thời hậu kỳ trung đại: Từ tư tưởng nhập thế chuyển sang tư tưởng “tỵ thế - ưu thế” đầy mâu thuẫn day dứt, từ cảm hứng sử thi tụng ca chuyển sang cảm hứng phản tư bi ca, từ giọng (điệu) tán dương chuyển sang giọng (điệu) cảm khái – phản vấn, từ bút pháp trữ tình ngôn chí truyền thống chuyển sang bút pháp trào phúng phản tỉnh. Bài viết chủ yếu tìm hiểu một trong những nét phong cách tiêu biểu kể trên - giọng phản vấn – cảm hứng phản tư dù chúng tôi ý thức được sự giao thoa/phối trộn của giọng phản vấn với giọng trào phúng vốn là nhân tố cơ bản tạo nên phong cách Nguyễn Khuyến.

Tác giả: PGS.TS Trần Thị Hoa Lê Cập nhật:13/09/2018
GIẢI MÃ TIẾNG CƯỜI NGHỊCH DỊ - PHỒN THỰC TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM TỪ HƯỚNG TIẾP CẬN BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA

Trong xu thế đa dạng hóa các lí thuyết nghiên cứu văn học, càng ngày học giới cũng như công chúng độc giả càng có những nhận định đa chiều hơn về đặc trưng và thành tựu của văn học viết thời trung đại. Lí thuyết tiếp nhận văn học đề cao vai trò người đọc, lí thuyết kí hiệu học chú trọng các biểu tượng nghệ thuật hay lí thuyết liên văn bản quan tâm đến mối giao thoa tương tác giữa các văn bản văn chương... đều tạo nên những con đường khả dĩ tiếp cận di sản văn học theo tinh thần khai thác tối đa các lớp giá trị văn hóa chưa được thụ cảm do khoảng cách thời gian, tư tưởng và ngôn ngữ...

Tác giả: PGS.TS Trần Thị Hoa Lê Cập nhật:23/08/2018
TRIẾT LÍ THIỀN TÔNG CỦA TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ TRONG NGUỒN MẠCH TƯ TƯỞNG TAM GIÁO HÒA ĐỒNG THỜI LÍ - TRẦN

Tìm hiểu triết lí Thiền tông của Trần Tung trong nguồn mạch Tam giáo hòa đồng đời Lí - Trần, thiển nghĩ, cũng là một hướng đi giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn nữa những giá trị văn hóa, tư tưởng của cha ông đặng tìm thêm giải pháp cho hiện tại đầy phức tạp cam go hôm nay....

Tác giả: PGS.TS Trần Thị Hoa Lê Cập nhật:23/08/2018
123456