Tiện ích


Thống kê truy cập
Thế giới kỳ ảo trong Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường từ cái nhìn văn hoá

Thế giới kỳ ảo trong Mảnh đất lắm người nhiều ma với các yếu tố kỳ ảo đặc trưng, đó là môtip cái chết đi liền với môtip ma hiện hồn tạo ra một giá trị đặc biệt. Thế giới kỳ ảo ấy được đan kết bằng các mối quan hệ tình yêu có thể nói là bất thường với một đội ngũ đông đảo các nhân vật nếu không nói là dị dạng thì cũng khác thường. Các mối tình này được đặt trong khuôn khổ của những cái chết. Cái chết dẫn xuất đến một nền văn hoá về cái chết và luôn luôn được mọi tín ngưỡng quan tâm. Cái chết được triệt để tận dụng, lợi dụng để củng cố quyền lực hoặc phô trương quyền lực. Năm cái chết trải dài trên tiến trình thời gian, gắn với những sự kiện đang diễn ra lúc công khai lúc ngấm ngầm trong cái xóm Giếng Chùa, tạo nên tính chất tiểu thuyết phong tục thể hiện qua việc miêu tả các sự kiện liên quan tới điều kiện sống, điều kiện tồn tại của con người, mang đậm màu sắc văn hoá dân tộc./.

Tác giả: PGS.TS Lê Nguyên Cẩn Cập nhật:14/11/2014
NGƯỜI TRÍ THỨC DẤN THÂN VÀ TẦM VÓC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH KHOA HỌC (Đọc Văn học khái luận (1944) của Đặng Thai Mai)

Tóm tắt: Văn học khái luận là một cột mốc trong lịch sử phê bình Việt Nam. Đã có nhiều bài viết nghiên cứu chuyên sâu về công trình này. Bài viết của chúng tôi sẽ phác họa lại sự vận động của Đặng Thai Mai từ người trí thức yêu nước đến nhà phê bình văn học Mac-xit qua đó làm sáng tỏ những nguyên nhân đưa lại vị thế điển phạm của Văn học khái luận trong đời sống học thuật của dân tộc.

Tác giả: Trần Văn Toàn Cập nhật:12/10/2014
“Bậc hiền triết – con chó xồm” hay kĩ thuật nhại của Nguyễn Huy Thiệp

Văn học Việt Nam từ sau 1975, nhất là từ thời kỳ đổi mới, là một quá trình văn học rất phong phú, đa dạng và không ít phức tạp, lại còn đang tiếp diễn. Việc nghiên cứu, đánh giá giai đoạn văn học này quả thực là công việc còn nhiều khó khăn. Sự tồn tại nhiều ý kiến, nhận định, đánh giá khác nhau về những vấn đề và hiện tượng của văn học những năm qua là điều đương nhiên. Trước tình hình đó, một hội thảo khoa học toàn quốc, mang tên “Văn học Việt Nam sau 1975 - Những vấn đế nghiên cứu và giảng dạy” đã được tổ chức tại khoa Ngữ Văn trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội tháng 4 năm 2005. Đó là một trong những sinh hoạt học thuật quy mô và nghiêm túc, nhằm nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về tiến trình văn học ba mươi năm, từ 1975 đến thời điểm hội thảo được tổ chức. Chúng tôi chia sẻ một số bài viết tham dự hội thảo này, nhằm cung cấp cho sinh viên và bạn đọc một nguồn tư liệu tham khảo.

Tác giả: GS.TS. Lê Huy Bắc Cập nhật:04/07/2014
Nhìn lại các bước đi. Lắng nghe những tiếng nói

Văn học Việt Nam từ sau 1975, nhất là từ thời kỳ đổi mới, là một quá trình văn học rất phong phú, đa dạng và không ít phức tạp, lại còn đang tiếp diễn. Việc nghiên cứu, đánh giá giai đoạn văn học này quả thực là công việc còn nhiều khó khăn. Sự tồn tại nhiều ý kiến, nhận định, đánh giá khác nhau về những vấn đề và hiện tượng của văn học những năm qua là điều đương nhiên. Trước tình hình đó, một hội thảo khoa học toàn quốc, mang tên “Văn học Việt Nam sau 1975 - Những vấn đế nghiên cứu và giảng dạy” đã được tổ chức tại khoa Ngữ Văn trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội tháng 4 năm 2005. Đó là một trong những sinh hoạt học thuật quy mô và nghiêm túc, nhằm nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về tiến trình văn học ba mươi năm, từ 1975 đến thời điểm hội thảo được tổ chức. Chúng tôi chia sẻ một số bài viết tham dự hội thảo này, nhằm cung cấp cho sinh viên và bạn đọc một nguồn tư liệu tham khảo.

Tác giả: Lã Nguyên Cập nhật:04/06/2014
TỪ “TIẾU LÂM AN NAM” CỦA THỌ AN - PHẠM DUY TỐN BÀN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ VĂN HỌC VIẾT

Tiểu luận này tập trung hướng tới những vấn đề sau: vì sao Phạm Duy Tốn lại có hứng thú trong việc sưu tầm và biên soạn truyện tiếu lâm? Cụ thể hơn: nhà văn Phạm Duy Tốn đã bị hấp dẫn từ những ánh sáng khác lạ nào của những câu truyện cười trong văn học dân gian? Việc đến với văn học dân gian của Phạm Duy Tốn có ý nghĩa như thế nào trong hoạt động sáng tác của ông với tư cách là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của văn học Việt Nam giai đoạn giao thời? có ý nghĩa thế nào với những người cầm bút đương đại? Tương quan quyền lực giữa văn học viết và văn học dân gian là gì?

Tác giả: Trần Văn Toàn Cập nhật:22/05/2014
Thị hiếu độc giả và vấn đề tính hiện đại trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh

Trong khi rất dễ thống nhất khẳng định Hồ Biểu Chánh là một trong những cây bút mở đầu của văn học, cụ thể hơn của tiểu thuyết Việt Nam hiện đại thì một vấn đề vẫn không ngừng được đặt ra: đọc Hồ Biểu Chánh theo tiêu chí nào.

Tác giả: Trần Văn Toàn Cập nhật:07/04/2014
TÍNH CHẤT “TẢ THỰC” TRONG KIỂU NHÂN VẬT HÀNH ĐẠO CỦA TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT GIAO THỜI

Từ nhiều góc độ khác nhau, có thể ghi nhận ở kiểu nhân vật hành đạo trong văn xuôi nghệ thuật giao thời sự chuyển động rõ nét hướng tới tính hiện thực, bình phàm.

Tác giả: Trần Văn Toàn Cập nhật:07/04/2014
Một số vấn đề trong nghiên cứu ngôn ngữ văn học Việt Nam thể kỷ XX

Ngôn ngữ là yếu tố thứ nhất của văn học, là chất liệu của văn chương, văn học là nghệ thuật ngôn ngữ. Những điều đó đã được thừa nhận một cách hiển nhiên, dường như không có gì phải bàn cãi. Từ đó, nghiên cứu văn học nhất thiết không thể bỏ qua bình diện ngôn ngữ văn học, không chỉ bởi vì mọi yếu tố, mọi bình diện khác của văn học đều chỉ có thể được biểu đạt qua ngôn ngữ, mà còn vì sáng tạo ngôn ngữ là một trong những mục đích quan trọng, cũng là một phần không nhỏ trong sự đóng góp vào những giá trị độc đáo, riêng biệt của văn chương. Lịch sử văn học, xét về một phương diện cũng chính là lịch sử của ngôn ngữ văn học. Ngôn ngữ văn học vừa là điều kiện, lại vừa là kết quả của quá trình vận động, biến đổi của văn học qua các thời kỳ, giai đoạn. Sự thay đổi hệ hình văn học cũng đi liền với sự thay đổi của hệ hình ngôn ngữ văn học, và qua đó phản ánh sự biến đổi của đời sống xã hội, của tư duy, của môi trường văn hóa tinh thần và các giá trị của quan niệm thẩm mỹ.

Tác giả: PGS. Nguyễn Văn Long Cập nhật:09/01/2014
Một cách hiểu về diễn ngôn tính dục trong thơ Trần Dần

Trong Lịch sử của bản năng tính dục , Foucault cho rằng từ thế kỉ 18, với sự nổi lên của giai cấp tư sản, tính dục đã bị đối xử như là việc riêng giữa một vợ một chồng. Tất cả những mối quan hệ nằm ngoài phạm vi này không chỉ bị cấm, mà còn bị đàn áp. Đây là điểm khởi phát Giả thuyết trấn áp của Foucault. Cho đến thế kỉ XX, với sự phát triển của khoa học công nghệ và hệ tri thức, diễn ngôn tính dục được xem như một cuộc nổi dậy chống lại hệ thống đàn áp.

Tác giả: Đinh Minh Hằng Cập nhật:04/12/2013
Một số khuynh hướng tiểu thuyết ở nước ta từ thời điểm đổi mới đến nay (Phần cuối)

Bài viết nguyên là bản báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ của PGS. TS Nguyễn Thị Bình. Ngoài phần mở đầu và tài liệu tham khảo, bản báo cáo được triển khai thành 3 chương: - CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DIỆN MẠO TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ SAU 1975. - CHƯƠNG II. KHUYNH HƯỚNG TIỂU THUYẾT THEO PHONG CÁCH “LỊCH SỬ HOÁ”. - CHƯƠNG III. KHUYNH HƯỚNG TIỂU THUYẾT THEO PHONG CÁCH HẬU HIỆN ĐẠI. Chúng tôi lần lượt giới thiệu từng chương với sinh viên và bạn đọc.

Tác giả: PGS-TS. Nguyễn Thị Bình Cập nhật:06/11/2013
Một số khuynh hướng tiểu thuyết ở nước ta từ thời điểm đổi mới đến nay (Phần II)

Bài viết nguyên là bản báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ của PGS. TS Nguyễn Thị Bình. Ngoài phần mở đầu và tài liệu tham khảo, bản báo cáo được triển khai thành 3 chương: - CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DIỆN MẠO TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ SAU 1975. - CHƯƠNG II. KHUYNH HƯỚNG TIỂU THUYẾT THEO PHONG CÁCH “LỊCH SỬ HOÁ”. - CHƯƠNG III. KHUYNH HƯỚNG TIỂU THUYẾT THEO PHONG CÁCH HẬU HIỆN ĐẠI. Chúng tôi lần lượt giới thiệu từng chương với sinh viên và bạn đọc.

Tác giả: PGS-TS. Nguyễn Thị Bình Cập nhật:16/10/2013
BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ THƠ MỚI

Trong tiến trình văn học Việt Nam, Thơ mới (1932 – 1945) được xem là “cuộc cách mạng thi ca chưa từng có trong lịch sử văn học dân tộc”. Cuộc cách mạng trong Thơ mới là kết quả của sự thay đổi về hệ hình tư duy, thay đổi về cảm nhận, về vị trí của chủ thể sáng tạo trong tương quan với thế giới, trong đó có sự thay đổi của ngôn ngữ thơ. Đến nay đã có không ít công trình nghiên cứu, tìm hiểu Thơ mới ở những góc độ khác nhau. Vấn đề ngôn ngữ Thơ mới cũng là tâm điểm của nhiều công trình khoa học. Bài viết của chúng tôi hướng đến những nét đặc trưng phong cách ngôn ngữ của Thơ mới, khẳng định đóng góp của Thơ mới đối với sự phát triển của ngôn ngữ văn học Việt Nam thế kỷ XX .

Tác giả: La Nguyệt Anh - ĐHSP Hà Nội 2 và Lê Hồng My – Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên Cập nhật:14/09/2013
Một số khuynh hướng tiểu thuyết ở nước ta từ thời điểm đổi mới đến nay (Phần I)

Bài viết nguyên là bản báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ của PGS. TS Nguyễn Thị Bình. Ngoài phần mở đầu và tài liệu tham khảo, bản báo cáo được triển khai thành 3 chương: - CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DIỆN MẠO TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ SAU 1975. - CHƯƠNG II. KHUYNH HƯỚNG TIỂU THUYẾT THEO PHONG CÁCH “LỊCH SỬ HOÁ”. - CHƯƠNG III. KHUYNH HƯỚNG TIỂU THUYẾT THEO PHONG CÁCH HẬU HIỆN ĐẠI. Chúng tôi lần lượt giới thiệu từng chương với sinh viên và bạn đọc.

Tác giả: PGS-TS. Nguyễn Thị Bình Cập nhật:21/08/2013
Thơ nữ: Giới là một vấn đề

Tác giả: Đỗ Thị Thoan Cập nhật:07/05/2013
123456789