Tiện ích


Thống kê truy cập
SỬ DỤNG CHIẾN THUẬT “ĐỌC SUY LUẬN” VÀO DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Chiến thuật Đọc suy luận được đề cập đến trong các cuốn sách “Khi trẻ em không thể đọc” (When kids can’t read); Các kĩ năng và chiến thuật đọc - tiếp cận những độc giả miễn cưỡng” (Reading skills and strategies: reaching reluctant readers) của tác giả Kylene Beers, nữ giáo sư nghiên cứu về đọc trường đại học Houston (Mĩ). Kylene Beers cảnh báo: “Một trong những vấn đề về việc hiểu, đó là trẻ em không thể suy luận”. Bà cũng quan tâm đến việc làm thế nào để những độc giả học sinh từng bị đánh giá là không thể suy luận có thể tiếp cận và thuần thục được kĩ năng quan trọng này. Vì thế chiến thuậtđọc suy luận được đề xuất và nó nhanh chóng được vận dụng vào quá trình dạy đọc hiểu văn bản ở nhà trường phổ thông.

Tác giả: Cập nhật:12/11/2012
Giải cấu trúc luận

Tác giả: Cập nhật:08/04/2012
Ngành văn học ở một số đại học Mỹ

Tác giả: Cập nhật:19/03/2011
123456