Tiện ích


Thống kê truy cập
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẬP Ý BÀI LÀM VĂN NGHỊ LUẬN BẰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY

Để tạo lập một bài văn hoàn chỉnh, người viết cần được rèn luyện nhiều kiểu kĩ năng khác nhau. Trong đó, lập ý được xem là một trong những khâu then chốt và có quan hệ chặt chẽ với việc phát triển năng lực tư duy của học sinh. Với ý nghĩa như vậy, cần thiết phải xác lập được hệ thống những phương pháp dạy học lập ý hiệu quả. Sử dụng bản đồ tư duy là giải pháp có thể đáp ứng yêu cầu này. Một mặt, nó giúp rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm văn cơ bản. Mặt khác, tạo điều kiện để học sinh được hoàn thiện các kĩ năng tư duy logic như phân tích – tổng hợp, so sánh đối chiếu, hệ thống hóa, khái quát hóa…

Tác giả: ThS. Trần Hoài Phương Cập nhật:15/12/2014
ĐƯA CNTT VÀO CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BỘ MÔN PPDH NGỮ VĂN - MỘT HƯỚNG ĐI TÍCH CỰC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGỮ VĂN

Việc dạy học trong nhà trường hiện nay đang đứng trước yêu cầu hiện đại hóa toàn diện. Công nghệ thông tin tỏ ra có khả năng hỗ trợ đắc lực và hữu hiệu cho yêu cầu này. Hầu hết các môn học trong nhà trường phổ thông đều đã và đang đòi hỏi cần phải tích hợp công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học mỗi môn học cụ thể là khác nhau, thích hợp với việc sử dụng các phần mềm khác nhau, với mức độ khác nhau. Với môn Ngữ văn, công nghệ thông tin cũng có khả năng hỗ trợ giáo viên và học sinh ở mọi khâu trong quá trình dạy học. Vì vậy, việc trang bị tri thức và kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học cho sinh viên sư phạm Ngữ văn trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo chuyên môn; trong đó, quan trọng hơn cả là việc định hướng, hướng dẫn cho sinh viên xác định cách thức và mức độ đưa công nghệ thông tin vào dạy học từng kiểu loại bài học Ngữ văn cụ thể sao cho hiệu quả.

Tác giả: TS. Trịnh Thị Lan Cập nhật:01/12/2014
Vấn đề phát triển năng lực khái quát tổng hợp trong dạy học văn học sử

Hiện nay tình trạng dạy học Văn học sử vẫn nghiêng về chứng minh các luận điểm bằng luận chứng, luận cứ, nhiều hơn việc chú ý phát triển năng lực khái quát, tổng hợp, suy luận. Trong quá trình phát triển những năng lực trên cũng cần kích thích năng lực liên tưởng tượng khi gắn với tư liệu lịch sử.Cố gắng huy động tổng hợp các hoạt động liên ngành, liên môn tạo cho giờ học Văn học sử một sự sinh động sâu sắc cần thiết.Biên soạn phần Văn học sử có lẽ cần chú ý nhiều tới sự khơi gợi.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Viết Chữ Cập nhật:01/07/2014
Áp dụng "ẩn dụ" như một phương pháp dạy học thực hành giao tiếp bằng ngôn ngữ

Phương pháp dạy học hiện đại hướng đến việc khai thác những hình thức tổ chức dạy học mới trên cơ sở kế thừa những nội dung truyền thống. Báo cáo này xem xét việc nâng tầm “ẩn dụ” từ một biện pháp nghệ thuật trở thành một phương pháp dạy học, cụ thể là vấn đề áp dụng “ẩn dụ” như một phương pháp dạy học thực hành giao tiếp bằng ngôn ngữ.

Tác giả: ThS. Trần Hoài Phương Cập nhật:29/06/2014
Một số vấn đề bức xúc ở khoa Ngữ văn trong công cuộc hiện đại hóa đất nước

Trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới, các trường các khoa cần có một cách nhìn mới để thích ứng với nhu cầu mới của đất nước, xác định rõ mục tiêu đào tạo của trường dạy nghề, khoa dạy nghề nhưng là dạy nghề trong một thời đại bùng nổ thông tin. Nội dung chương trình ngữ văn cũng cần thay đổi, phương pháp luận, kiến thức cũng cần thay đổi. Công việc kiểm tra, đánh giá, thực tập của sinh viên cũng cần phải thay đổi.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Viết Chữ Cập nhật:13/05/2014
Triết lí giáo dục của John Dewey với giáo dục và dạy học ở Việt Nam

Tư tưởng triết học và sự nghiệp giáo dục đồ sộ của John Dewey đã bao trùm đời sống trí thức Mỹ, ảnh hưởng to lớn làm thay đổi nền giáo dục Mỹ suốt thế kỷ XX...Đối với giáo dục của Việt Nam hôm nay, nội dung triết lý giáo dục của John Dewey vẫn là những giá trị đầy tính thời sự, nó càng đặc biệt có ý nghĩa khi Đảng, nhà nước, Bộ giáo dục ở Việt Nam đang xây dựng và phát triển đề án “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Tác giả: TS Nguyễn Ái Học Cập nhật:28/03/2014
Hiệu quả thẩm mĩ của giọng điệu trần thuật trong quá trình đọc hiểu truyện ngắn "Một người Hà Nội" (Ngữ văn 12)

Giọng điệu chính là một trong những “chìa khoá” quan trọng để giải mã bức thông điệp thẩm mĩ của nhà văn. Nó là một yếu tố nghệ thuật nhưng lại mang tính nội dung rất rõ. Do đó, trong quá trình đọc hiểu tác phẩm không thể không nghiên cứu giọng điệu, không thể không chú ý khai thác hiệu quả thẩm mĩ mà giọng điệu đem lại cho độc giả, đặc biệt với những tác phẩm văn học hiện đại sau 1975 được đưa vào chương trình Ngữ văn THPT như "Một người Hà Nội" của Nguyễn Khải.

Tác giả: Th.S Đoàn Thị Thanh Huyền Cập nhật:01/12/2013
Đọc hiểu văn bản - một khâu đột phá trong nội dung và phương pháp dạy văn hiện nay

Dạy văn là dạy cho học sinh năng lực đọc, kỹ năng đọc để học sinh có thể đọc – hiểu bất cứ văn bản nào cùng loại. Từ đọc hiểu văn mà trực tiếp nhận các giá trị văn học, trực tiếp thể nghiệm các tư tưởng và cảm xúc được truyền đạt bằng nghệ thuật ngôn từ, hình thành cách đọc riêng có cá tính. Đó là con đường duy nhất để bồi dưỡng cho học sinh năng lực của chủ thể tiếp nhận thẩm mỹ. Do đó hiểu bản chất môn văn là môn dạy đọc văn vừa thể hiện cách hiểu thực sự bản chất của văn học, vừa hiểu đúng thực chất việc dạy văn là dạy năng lực, phát triển năng lực là chủ thể của học sinh.

Tác giả: GS.TS Trần Đình Sử Cập nhật:27/10/2013
Tri thức đọc hiểu truyện ngắn hiện đại

Truyện ngắn là sự phá vỡ chiều hướng êm ả và sự cân bằng vốn đang trở thành vô nghĩa. Nó đẹp như một tiếng nổ của ánh sáng. ...Trong dạy học truyện ngắn hiện đại, không nghi ngờ gì nữa, cần dạy cho học sinh phương pháp đọc hiểu và không nên lặp lại mãi một sai lầm là chỉ dạy học đọc diễn cảm bên ngoài. Mục đích đọc và đặc điểm thi pháp truyện ngắn hiện đại sẽ quy định sự lựa chọn dạng đọc, kiểu đọc, lối đọc, cách đọc, biện pháp đọc, kĩ thuật đọc...

Tác giả: GS.TS Nguyễn Thanh Hùng Cập nhật:26/09/2013
Chuẩn kĩ năng đọc hiểu lớp 12 trong chương trình Ngữ văn qua cái nhìn so sánh

Chương trình Ngữ văn trong nhà trường phổ thông Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa đổi mới. Trong cái nhìn so sánh với chương trình Ngôn ngữ nghệ thuật bang New York được áp dụng từ năm 2005, chuẩn kĩ năng đọc hiểu của lớp 12 ở chương trình Ngữ văn Việt Nam hiện hành chủ yếu vẫn hướng nhiều về nội dung, chưa thể hiện được những kĩ năng cụ thể.

Tác giả: Th.S Đoàn Thị Thanh Huyền Cập nhật:31/08/2013
Thiết kế bài dạy học Ngữ văn

Thiết kế bài dạy học là một khâu quan trọng để tạo nên thành công một giờ dạy học, đòi hỏi sự đầu tư trí tuệ, kinh nghiệm và thể hiện dấu ấn sáng tạo của người giáo viên, đặc biệt giáo viên Ngữ văn

Tác giả: TS Phạm Thị Thu Hương Cập nhật:07/07/2013
Dạy học Văn (Elaine Showalter) – trải nghiệm sâu sắc và chia sẻ can đảm

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa Cập nhật:13/05/2013
123456