Tiện ích


Thống kê truy cập
KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC LẬP Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Có thể nói mỗi loại văn bản đều có những yếu tố nội dung cấu thành đặc trưng tương ứng. Đối với một văn bản nghị luận thì các yếu tố nội dung cấu thành văn bản chính là các ý kiến, lí lẽ. Nó thường là những phán đoán, nhận xét khái quát của người viết về nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu của vấn đề cần nghị luận; thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá của người viết với vấn đề ấy. Theo Tài liệu giáo khoa Thực nghiệm Làm văn 10 năm 1993 [2], “để người nghe chấp nhận ý kiến của mình, người nói (viết) phải đưa ra các căn cứ, tức các lí lẽ. Đối với người nói - tức người đưa ra ý kiến - lí lẽ là những căn cứ để mình đề xuất ra ý kiến. Khi nghị luận, người nói nêu lại cho người nghe biết do những lí lẽ nào mà mình lại đi đến ý kiến đó. Như vậy, có thể nói thêm: văn nghị luận làm việc với các ý kiến và các lí lẽ đã dẫn tới ý kiến, làm cho ý kiến đứng vững được trước sự phản bác (có thể có) của người nghe” [2,tr.4].

Tác giả: TS. Trần Hoài Phương Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:13/10/2016
TRƯỜNG HỌC LÀ THẾ GIỚI

Nhắc đến trường học ta thường nghĩ đến sự khuôn phép, trường quy, mẫu mực - một môi trường khác với thế giới phong phú, phức tạp, đa dạng bên ngoài. Nhiều học trò sống trong môi trường trường ốc, thường bị coi là sống sách vở, không thực tế, gà công nghiệp, lơ ngơ trước những thử thách thực tiễn. Người xưa có câu: “Ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm”, ý muốn nói về sự vô tích sự theo nghĩa không biết việc nhà, việc đời. Cũng có khi, những anh học trò dài lưng tốn vải ấy, trong tâm trí nhiều người lại là những người đáng trọng, như một nốt nhạc thanh cao giữa đám hỗn thanh xô bồ của cuộc sống thực tế. Như vậy, vô hình trung, khái niệm nhà trường có vẻ như đối lập với khái niệm cuộc sống thực tế. Trường học được coi là một thế giới, nhưng là một thế giới khác biệt và tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, trường học đối lập với trường đời.

Tác giả: TS. Lê Trà My - Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:14/09/2016
MÔN VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG: TƯ DUY LẠI VỀ MỤC ĐÍCH, VĂN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Trước khi bàn về đổi mới nghiên cứu và dạy học Ngữ văn ở các trường sư phạm, chúng ta phải trả lời câu hỏi: “Đổi mới để làm gì?”. Nhưng trước khi trả lời câu hỏi “Đổi mới để làm gì”, chúng ta lại phải trả lời những câu hỏi khác có tầm quan trọng quyết định đối với toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của sinh viên các trường sư phạm - các giáo viên văn tương lai: “Mục đích của môn Ngữ văn trong nhà trường là gì?” Và từ đó, “Cần phải lựa chọn văn liệu và phương pháp giảng dạy ra sao?”

Tác giả: Ngô Tự Lập - Đại học Quốc gia Hà Nội Cập nhật:01/09/2016
DẠY HỌC TÁC PHẨM TỰ SỰ DÂN GIAN THEO QUAN ĐIỂM THI PHÁP HỌC

Để tổ chức hoạt động dạy học đạt hiệu quả, cần thiết kế các bài học thích hợp với từng kiểu bài. Trong Chương trình Ngữ văn phổ thông hiện nay, các tác phẩm tự sự dân gian được bố trí thành từng cụm thể loại.

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hường - Đại học Tân Trào Cập nhật:21/07/2016
ĐỔI MỚI DẠY HỌC NGỮ VĂN - NHÌN TỪ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Bích Hợp - ThS. Phạm Thị Thu Huyền - Đại học Tân Trào Cập nhật:02/07/2016
ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

Đọc hiểu văn bản (ĐHVB) là một nội dung quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam. Nhưng, chương trình (CT) chủ yếu yêu cầu dạy học đọc hiểu văn bản văn học (VBVH), chưa đề cập đến việc dạy học đọc hiểu văn bản thông tin (VBTT) – một loại văn bản (VB) rất cần thiết trong học tập và đời sống của học sinh (HS). Trong thời gian tới, khi xây dựng lại CT Ngữ văn, cần đưa nội dung này vào CT để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và xu thế quốc tế về dạy học ĐHVB.

Tác giả: TS. Phạm Thị Thu Hiền - Vụ Giáo dục Trung học – Bộ Giáo dục và Đào tạo Cập nhật:15/06/2016
GIỚI THUYẾT VỀ MÔ HÌNH ĐỌC TƯƠNG TÁC TRONG DẠY ĐỌC

Tác giả: Võ Huy Bình, Trịnh Thị Hương - Đại học Cần Thơ Cập nhật:19/05/2016
TIẾP CẬN HỒI ỨNG TRẢI NGHIỆM CỦA BẠN ĐỌC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương - Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:19/05/2016
VĂN NGHỊ LUẬN VỚI VIỆC ĐỐI THOẠI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Làm văn dù tự sự, miêu tả, thuyết minh hay biểu cảm cũng đều là một hoạt động sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp và vì thế đối thoại, dù tường minh hay ngầm ẩn, sẽ là hoạt động chủ yếu. Tính chất này của làm văn càng được thể hiện tập trung và tiêu biểu hơn trong làm văn nghị luận. Ở đây, đối thoại là để trao đổi, để lắng nghe, để tìm ra tiếng nói chung, một tiếng nói thống nhất trong việc nhằm thỏa mãn nhu cầu của các bên tham gia đối thoại. Đối thoại là một quá trình hiểu lẫn nhau, tránh cách nhìn nhận áp đặt đối với nhau. Nhưng muốn đối thoại và đối thoại có hiệu quả thì trong văn nghị luận, chúng ta cần phải xác định được: đối tượng đối thoại là ai, mục đích đối thoại là gì, nội dung đối thoại ra sao và lời lẽ trong văn nghị luận cần phải được cân nhắc như thế nào. Không làm sáng rõ được những điều này, việc nghị luận không thể thực hiện được.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Quang Ninh - ThS. Nguyễn Chí Trung - Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:19/05/2016
MỐI QUAN HỆ LOGIC – NGÔN NGỮ VÀ VÀI NÉT VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC LOẠI LOGIC HIỆN ĐẠI ĐỐI VỚI VIỆC TÌM HIỂU TIẾNG VIỆT

Logic không chỉ là công cụ góp phần hữu ích vào sự hình thành, phát triển của nhiều ngành khoa học mà nó cũng là một công cụ tư duy hiệu quả của con người. Logic vì thế có quan hệ mật thiết với ngôn ngữ học. Nghiên cứu bản chất của các loại logic hiện đại cho phép chúng ta tìm hiểu sâu hơn về Tiếng Việt.

Tác giả: ThS. Trần Hoài Phương Cập nhật:22/11/2015
TRIẾT LÝ DẠY HỌC VĂN CHO NHÀ TRƯỜNG VIỆT NAM NHÌN TỪ IMMANUEL KANT

Tác giả: TS. Nguyễn Ái Học Cập nhật:23/12/2014
LỰA CHỌN NỘI DUNG DẠY HỌC TRÊN LỚP CHO GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN MỘT NGƯỜI HÀ NỘI – NGUYỄN KHẢI

Cùng với Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải là một trong những nhà văn dẫn đầu của thời đại, nói như nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn: “Muốn hiểu con người thời đại với tất cả những cái hay cái dở của họ, nhất là cách nghĩ của họ, đời sống tinh thần của họ, phải đọc Nguyễn Khải”. Trong chương trình Ngữ văn 12, truyện ngắn Một người Hà Nội được sáng tác vào năm 1990, in trong tập truyện ngắn Hà Nội trong mắt tôi (1995) đã thể hiện phát hiện của nhà văn về vẻ đẹp trong chiều sâu tâm hồn, tính cách con người Hà Nội qua bao biến động, thăng trầm của đất nước, đồng thời, truyện ngắn Một người Hà Nội còn chứng tỏ độ chín của ngòi bút Nguyễn Khải trong giai đoạn mới.

Tác giả: ThS. Đoàn Thị Thanh Huyền Cập nhật:18/12/2014
Tính hệ thống của ẩn dụ

Một nhà nghiên cứu đã từng nói: “Chúng ta sống bằng các ẩn dụ” (We live by metaphor). Khó có thể tưởng tượng được một giao tiếp bằng ngôn từ nào mà lại không sử dụng các ẩn dụ. Vì thế, việc nghiên cứu ẩn dụ luôn luôn là cần thiết. Lúc đầu, ẩn dụ được nghiên cứu lẻ tẻ từng trường hợp một. Sau đó trong quá trình nghiên cứu, người ta dần dần ý thức được về tính hệ thống của ẩn dụ và khẳng định nó. Bài viết này đề cập tới ý kiến của hai nhà nghiên cứu tiêu biểu trên thế giới và ở Việt Nam, G.Lakoff và Đỗ Hữu Châu.

Tác giả: TS. Phan Thị Hồng Xuân Cập nhật:18/12/2014
123456