Tiện ích


Thống kê truy cập
GIỚI THUYẾT VỀ MÔ HÌNH ĐỌC TƯƠNG TÁC TRONG DẠY ĐỌC

Tác giả: Võ Huy Bình, Trịnh Thị Hương - Đại học Cần Thơ Cập nhật:19/05/2016
TIẾP CẬN HỒI ỨNG TRẢI NGHIỆM CỦA BẠN ĐỌC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Thu Hương - Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:19/05/2016
VĂN NGHỊ LUẬN VỚI VIỆC ĐỐI THOẠI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Làm văn dù tự sự, miêu tả, thuyết minh hay biểu cảm cũng đều là một hoạt động sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp và vì thế đối thoại, dù tường minh hay ngầm ẩn, sẽ là hoạt động chủ yếu. Tính chất này của làm văn càng được thể hiện tập trung và tiêu biểu hơn trong làm văn nghị luận. Ở đây, đối thoại là để trao đổi, để lắng nghe, để tìm ra tiếng nói chung, một tiếng nói thống nhất trong việc nhằm thỏa mãn nhu cầu của các bên tham gia đối thoại. Đối thoại là một quá trình hiểu lẫn nhau, tránh cách nhìn nhận áp đặt đối với nhau. Nhưng muốn đối thoại và đối thoại có hiệu quả thì trong văn nghị luận, chúng ta cần phải xác định được: đối tượng đối thoại là ai, mục đích đối thoại là gì, nội dung đối thoại ra sao và lời lẽ trong văn nghị luận cần phải được cân nhắc như thế nào. Không làm sáng rõ được những điều này, việc nghị luận không thể thực hiện được.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Quang Ninh - ThS. Nguyễn Chí Trung - Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:19/05/2016
MỐI QUAN HỆ LOGIC – NGÔN NGỮ VÀ VÀI NÉT VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC LOẠI LOGIC HIỆN ĐẠI ĐỐI VỚI VIỆC TÌM HIỂU TIẾNG VIỆT

Logic không chỉ là công cụ góp phần hữu ích vào sự hình thành, phát triển của nhiều ngành khoa học mà nó cũng là một công cụ tư duy hiệu quả của con người. Logic vì thế có quan hệ mật thiết với ngôn ngữ học. Nghiên cứu bản chất của các loại logic hiện đại cho phép chúng ta tìm hiểu sâu hơn về Tiếng Việt.

Tác giả: ThS. Trần Hoài Phương Cập nhật:22/11/2015
TRIẾT LÝ DẠY HỌC VĂN CHO NHÀ TRƯỜNG VIỆT NAM NHÌN TỪ IMMANUEL KANT

Tác giả: TS. Nguyễn Ái Học Cập nhật:23/12/2014
LỰA CHỌN NỘI DUNG DẠY HỌC TRÊN LỚP CHO GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN MỘT NGƯỜI HÀ NỘI – NGUYỄN KHẢI

Cùng với Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải là một trong những nhà văn dẫn đầu của thời đại, nói như nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn: “Muốn hiểu con người thời đại với tất cả những cái hay cái dở của họ, nhất là cách nghĩ của họ, đời sống tinh thần của họ, phải đọc Nguyễn Khải”. Trong chương trình Ngữ văn 12, truyện ngắn Một người Hà Nội được sáng tác vào năm 1990, in trong tập truyện ngắn Hà Nội trong mắt tôi (1995) đã thể hiện phát hiện của nhà văn về vẻ đẹp trong chiều sâu tâm hồn, tính cách con người Hà Nội qua bao biến động, thăng trầm của đất nước, đồng thời, truyện ngắn Một người Hà Nội còn chứng tỏ độ chín của ngòi bút Nguyễn Khải trong giai đoạn mới.

Tác giả: ThS. Đoàn Thị Thanh Huyền Cập nhật:18/12/2014
Tính hệ thống của ẩn dụ

Một nhà nghiên cứu đã từng nói: “Chúng ta sống bằng các ẩn dụ” (We live by metaphor). Khó có thể tưởng tượng được một giao tiếp bằng ngôn từ nào mà lại không sử dụng các ẩn dụ. Vì thế, việc nghiên cứu ẩn dụ luôn luôn là cần thiết. Lúc đầu, ẩn dụ được nghiên cứu lẻ tẻ từng trường hợp một. Sau đó trong quá trình nghiên cứu, người ta dần dần ý thức được về tính hệ thống của ẩn dụ và khẳng định nó. Bài viết này đề cập tới ý kiến của hai nhà nghiên cứu tiêu biểu trên thế giới và ở Việt Nam, G.Lakoff và Đỗ Hữu Châu.

Tác giả: TS. Phan Thị Hồng Xuân Cập nhật:18/12/2014
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẬP Ý BÀI LÀM VĂN NGHỊ LUẬN BẰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY

Để tạo lập một bài văn hoàn chỉnh, người viết cần được rèn luyện nhiều kiểu kĩ năng khác nhau. Trong đó, lập ý được xem là một trong những khâu then chốt và có quan hệ chặt chẽ với việc phát triển năng lực tư duy của học sinh. Với ý nghĩa như vậy, cần thiết phải xác lập được hệ thống những phương pháp dạy học lập ý hiệu quả. Sử dụng bản đồ tư duy là giải pháp có thể đáp ứng yêu cầu này. Một mặt, nó giúp rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm văn cơ bản. Mặt khác, tạo điều kiện để học sinh được hoàn thiện các kĩ năng tư duy logic như phân tích – tổng hợp, so sánh đối chiếu, hệ thống hóa, khái quát hóa…

Tác giả: ThS. Trần Hoài Phương Cập nhật:15/12/2014
ĐƯA CNTT VÀO CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BỘ MÔN PPDH NGỮ VĂN - MỘT HƯỚNG ĐI TÍCH CỰC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGỮ VĂN

Việc dạy học trong nhà trường hiện nay đang đứng trước yêu cầu hiện đại hóa toàn diện. Công nghệ thông tin tỏ ra có khả năng hỗ trợ đắc lực và hữu hiệu cho yêu cầu này. Hầu hết các môn học trong nhà trường phổ thông đều đã và đang đòi hỏi cần phải tích hợp công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học mỗi môn học cụ thể là khác nhau, thích hợp với việc sử dụng các phần mềm khác nhau, với mức độ khác nhau. Với môn Ngữ văn, công nghệ thông tin cũng có khả năng hỗ trợ giáo viên và học sinh ở mọi khâu trong quá trình dạy học. Vì vậy, việc trang bị tri thức và kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học cho sinh viên sư phạm Ngữ văn trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo chuyên môn; trong đó, quan trọng hơn cả là việc định hướng, hướng dẫn cho sinh viên xác định cách thức và mức độ đưa công nghệ thông tin vào dạy học từng kiểu loại bài học Ngữ văn cụ thể sao cho hiệu quả.

Tác giả: TS. Trịnh Thị Lan Cập nhật:01/12/2014
Vấn đề phát triển năng lực khái quát tổng hợp trong dạy học văn học sử

Hiện nay tình trạng dạy học Văn học sử vẫn nghiêng về chứng minh các luận điểm bằng luận chứng, luận cứ, nhiều hơn việc chú ý phát triển năng lực khái quát, tổng hợp, suy luận. Trong quá trình phát triển những năng lực trên cũng cần kích thích năng lực liên tưởng tượng khi gắn với tư liệu lịch sử.Cố gắng huy động tổng hợp các hoạt động liên ngành, liên môn tạo cho giờ học Văn học sử một sự sinh động sâu sắc cần thiết.Biên soạn phần Văn học sử có lẽ cần chú ý nhiều tới sự khơi gợi.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Viết Chữ Cập nhật:01/07/2014
Áp dụng "ẩn dụ" như một phương pháp dạy học thực hành giao tiếp bằng ngôn ngữ

Phương pháp dạy học hiện đại hướng đến việc khai thác những hình thức tổ chức dạy học mới trên cơ sở kế thừa những nội dung truyền thống. Báo cáo này xem xét việc nâng tầm “ẩn dụ” từ một biện pháp nghệ thuật trở thành một phương pháp dạy học, cụ thể là vấn đề áp dụng “ẩn dụ” như một phương pháp dạy học thực hành giao tiếp bằng ngôn ngữ.

Tác giả: ThS. Trần Hoài Phương Cập nhật:29/06/2014
Một số vấn đề bức xúc ở khoa Ngữ văn trong công cuộc hiện đại hóa đất nước

Trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới, các trường các khoa cần có một cách nhìn mới để thích ứng với nhu cầu mới của đất nước, xác định rõ mục tiêu đào tạo của trường dạy nghề, khoa dạy nghề nhưng là dạy nghề trong một thời đại bùng nổ thông tin. Nội dung chương trình ngữ văn cũng cần thay đổi, phương pháp luận, kiến thức cũng cần thay đổi. Công việc kiểm tra, đánh giá, thực tập của sinh viên cũng cần phải thay đổi.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Viết Chữ Cập nhật:13/05/2014
Triết lí giáo dục của John Dewey với giáo dục và dạy học ở Việt Nam

Tư tưởng triết học và sự nghiệp giáo dục đồ sộ của John Dewey đã bao trùm đời sống trí thức Mỹ, ảnh hưởng to lớn làm thay đổi nền giáo dục Mỹ suốt thế kỷ XX...Đối với giáo dục của Việt Nam hôm nay, nội dung triết lý giáo dục của John Dewey vẫn là những giá trị đầy tính thời sự, nó càng đặc biệt có ý nghĩa khi Đảng, nhà nước, Bộ giáo dục ở Việt Nam đang xây dựng và phát triển đề án “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Tác giả: TS Nguyễn Ái Học Cập nhật:28/03/2014
12345