Tiện ích


Thống kê truy cập
TÍNH CHẤT ĐA HỆ THỒNG VÀ ĐA VĂN HÓA TRONG TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG: NHẬN DIỆN VÀ GIẢNG DẠY

Thực tiễn dạy văn và học văn hiện này đang phải đối mặt với những thách thức to lớn của tiến trình toàn cầu hóa mà bước đi đầu tiên đã được cụ thể hóa bằng thực tiễn ra đời của Cộng đồng ASEAN vào 31/12/ 2015 này. Thực tiễn đó cũng đặt ra những yêu cầu mới gắn liền với việc đào tạo giáo viên dạy ngữ văn trong các bậc học phổ thông và đại học, nói cách khác là đặc trưng của việc dạy và học ngữ văn trong nhà trường bị đặt trước yêu cầu phải đổi mới, một mặt nhằm xác lập hệ thống tri thức văn học dân tộc trong thời đại hội nhập, tại đó các giá trị văn chương của dân tộc trong dòng chảy giá trị văn chương nhân loại, mà trước hết là trong dòng chảy văn học ASEAN, phải được cụ thể hóa như một đóng góp của dân tộc đối với nhân loại, mặt khác cũng phải tiếp cận và từng bước tiếp nhận giá trị văn chương của các cộng đồng khác trên trên giới...

Tác giả: PGS.TS. Lê Nguyên Cẩn - Khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà Nội Cập nhật:06/12/2016
GÓP BÀN TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VÀ TRIẾT LÝ DẠY HỌC VĂN

Để đưa Nghị quyết 29 – NQTW của Đại hội Đảng lần thứ XI về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo vào cuộc sống, một mặt phải cụ thể hoá bằng luật, đường lối, chính sách và đề án; mặt khác phải coi trọng việc xây dựng và truyền bá triết lý giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hiện nay....

Tác giả: PGS.TS. Đoàn Trọng Huy - ĐHSPHN Cập nhật:06/12/2016
NHÓM NGHIÊN CỨU – TỪ YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN

Có một cặp khái niệm mà theo tôi, chưa được phân định một cách mạch lạc trong thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy văn chương ở Việt Nam, đó là sự phân biệt giữa Lí luận và Lí thuyết văn học, chính điều mà trong chương đầu tiên cuốn Bản mệnh của lí thuyết, Antoine Compagnon đã nói đến....

Tác giả: TS. Phạm Xuân Thạch - Khoa Văn học, ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Cập nhật:02/12/2016
VỀ NHÓM NGHIÊN CỨU THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Trong xu thế phát triển đại học nghiên cứu hiện nay trên thế giới và chủ trương đi theo hướng này của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cũng như trong bối cảnh suy giảm số lượng người học vì đội ngũ giáo viên đã bão hoà, đặc biệt là chủ trương giảm biên chế giai đoạn 2016-2020, chúng tôi đề xuất giải pháp qua việc hình thành các nhóm nghiên cứu và hướng nghiên cứu chuyên sâu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cụ thể là khoa Ngữ văn.

Tác giả: GS.TS. Lê Huy Bắc - Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:30/11/2016
ĐỊNH HƯỚNG CÁCH TIẾP NHẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM

Nhìn chung, những tác phẩm văn học nước ngoài được đưa vào giáo dục trong trường THPT đều là những sáng tác được chọn lọc trong kho tàng văn học của các nước trên thế giới. Nói cách khác, đó là những tác phẩm đã vượt qua sự thử thách khắc nghiệt của thời gian, không gian để trở thành tinh hoa văn hóa nhân loại và đến với chúng ta hôm nay. Hơn nữa, đó là những sáng tác rất giàu giá trị nhân văn, giàu tinh thần dân tộc, có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục tình cảm cao đẹp, bồi dưỡng tâm hồn trong sáng, ý thức hướng tới điều thiện, giáo dục nhân cách cho người học.....

Tác giả: Phạm Thị Liên - Đại học Tân Trào Cập nhật:25/11/2016
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP TIỂU HỌC

Trong các môn học ở trường Tiểu học (TTH), môn Tiếng Việt có vị trí trung tâm và giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ để học tập tất cả các môn học. Đối với học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số (HSDT), học tiếng Việt chính là học ngôn ngữ thứ hai (L2). Hiện nay, việc sử dụng các phương pháp dạy học (PPDH) cho học sinh người Việt (HSV) học tiếng Việt như ngôn ngữ thứ nhất (L1) để dạy cho HSDT là chưa phù hợp và khó có thể đưa lại hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, đổi mới PPDH phát âm để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho HSDT là việc làm quan trọng và cấp thiết.

Tác giả: TS. Phùng Thị Thanh Đại học Tân Trào Cập nhật:22/11/2016
DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN TRONG MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO HỌC SINH DÂN TỘC MÔNG

Giáo dục thế kỉ XXI là “học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng đình mình”, chuyển từ giáo dục tinh hoa sang giáo dục đại học chúng, từ chỉ cung cấp tri thức lí thuyết sang chú trọng rèn luyện kĩ năng, hình thành phẩm chất, phát triển năng lực của người học. Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức đã chuyển hướng sang dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực.

Tác giả: ThS. Lã Thị Thanh Huyền - Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Cập nhật:11/11/2016
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG MÔN NGỮ VĂN

Văn học là nhân học. Do đó, dạy Ngữ văn là dạy làm người thông qua một bộ môn nghệ thuật, với mục tiêu của môn Ngữ văn trong trường phổ thông là: góp phần hình thành những con người có trình độ học vấn phổ thông, chuẩn bị cho họ tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Đó là những con người có ý thức tự tu dưỡng, biết thương yêu quý trọng gia đình, bè bạn, có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, biết hướng tới những tư tưởng, tình cảm cao đẹp như lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải sự công bằng, lòng căm ghét cái xấu, cái ác. Đó là những con người biết rèn luyện để có tính tự lập, có tư duy sáng tạo, bước đầu có năng lực cảm thụ các giá trị chân, thiện, mĩ, cho nghệ thuật, trước hết là trong văn học, có năng lực thực hành và năng lực sử dụng tiếng Việt như một công cụ để tư duy và giao tiếp. Đó cũng là những người có ham muốm đem tài trí của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai.

Tác giả: TS. Đào Thị Thu Thủy Đại học Hải Phòng Cập nhật:05/11/2016
KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC LẬP Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Có thể nói mỗi loại văn bản đều có những yếu tố nội dung cấu thành đặc trưng tương ứng. Đối với một văn bản nghị luận thì các yếu tố nội dung cấu thành văn bản chính là các ý kiến, lí lẽ. Nó thường là những phán đoán, nhận xét khái quát của người viết về nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu của vấn đề cần nghị luận; thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá của người viết với vấn đề ấy. Theo Tài liệu giáo khoa Thực nghiệm Làm văn 10 năm 1993 [2], “để người nghe chấp nhận ý kiến của mình, người nói (viết) phải đưa ra các căn cứ, tức các lí lẽ. Đối với người nói - tức người đưa ra ý kiến - lí lẽ là những căn cứ để mình đề xuất ra ý kiến. Khi nghị luận, người nói nêu lại cho người nghe biết do những lí lẽ nào mà mình lại đi đến ý kiến đó. Như vậy, có thể nói thêm: văn nghị luận làm việc với các ý kiến và các lí lẽ đã dẫn tới ý kiến, làm cho ý kiến đứng vững được trước sự phản bác (có thể có) của người nghe” [2,tr.4].

Tác giả: TS. Trần Hoài Phương Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:13/10/2016
TRƯỜNG HỌC LÀ THẾ GIỚI

Nhắc đến trường học ta thường nghĩ đến sự khuôn phép, trường quy, mẫu mực - một môi trường khác với thế giới phong phú, phức tạp, đa dạng bên ngoài. Nhiều học trò sống trong môi trường trường ốc, thường bị coi là sống sách vở, không thực tế, gà công nghiệp, lơ ngơ trước những thử thách thực tiễn. Người xưa có câu: “Ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải ăn no lại nằm”, ý muốn nói về sự vô tích sự theo nghĩa không biết việc nhà, việc đời. Cũng có khi, những anh học trò dài lưng tốn vải ấy, trong tâm trí nhiều người lại là những người đáng trọng, như một nốt nhạc thanh cao giữa đám hỗn thanh xô bồ của cuộc sống thực tế. Như vậy, vô hình trung, khái niệm nhà trường có vẻ như đối lập với khái niệm cuộc sống thực tế. Trường học được coi là một thế giới, nhưng là một thế giới khác biệt và tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, trường học đối lập với trường đời.

Tác giả: TS. Lê Trà My - Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:14/09/2016
MÔN VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG: TƯ DUY LẠI VỀ MỤC ĐÍCH, VĂN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Trước khi bàn về đổi mới nghiên cứu và dạy học Ngữ văn ở các trường sư phạm, chúng ta phải trả lời câu hỏi: “Đổi mới để làm gì?”. Nhưng trước khi trả lời câu hỏi “Đổi mới để làm gì”, chúng ta lại phải trả lời những câu hỏi khác có tầm quan trọng quyết định đối với toàn bộ hoạt động nghề nghiệp của sinh viên các trường sư phạm - các giáo viên văn tương lai: “Mục đích của môn Ngữ văn trong nhà trường là gì?” Và từ đó, “Cần phải lựa chọn văn liệu và phương pháp giảng dạy ra sao?”

Tác giả: Ngô Tự Lập - Đại học Quốc gia Hà Nội Cập nhật:01/09/2016
DẠY HỌC TÁC PHẨM TỰ SỰ DÂN GIAN THEO QUAN ĐIỂM THI PHÁP HỌC

Để tổ chức hoạt động dạy học đạt hiệu quả, cần thiết kế các bài học thích hợp với từng kiểu bài. Trong Chương trình Ngữ văn phổ thông hiện nay, các tác phẩm tự sự dân gian được bố trí thành từng cụm thể loại.

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Hường - Đại học Tân Trào Cập nhật:21/07/2016
ĐỔI MỚI DẠY HỌC NGỮ VĂN - NHÌN TỪ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Bích Hợp - ThS. Phạm Thị Thu Huyền - Đại học Tân Trào Cập nhật:02/07/2016
ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

Đọc hiểu văn bản (ĐHVB) là một nội dung quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam. Nhưng, chương trình (CT) chủ yếu yêu cầu dạy học đọc hiểu văn bản văn học (VBVH), chưa đề cập đến việc dạy học đọc hiểu văn bản thông tin (VBTT) – một loại văn bản (VB) rất cần thiết trong học tập và đời sống của học sinh (HS). Trong thời gian tới, khi xây dựng lại CT Ngữ văn, cần đưa nội dung này vào CT để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và xu thế quốc tế về dạy học ĐHVB.

Tác giả: TS. Phạm Thị Thu Hiền - Vụ Giáo dục Trung học – Bộ Giáo dục và Đào tạo Cập nhật:15/06/2016
12345