Tiện ích


Thống kê truy cập
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Phát triển chương trình đào tạo đại học là yêu cầu bức thiết của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập. Hiện nay xu thế mới của giáo dục thế giới là phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực người học. Theo đó chương trình đào tạo giáo viên ngữ văn trong các trường sư phạm cần chú trọng tới phát triển năng lực người học, bao gồm: kiến thức, kĩ năng và thái độ, chú trọng mối quan hệ gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa học và hành, giữa dạy chữ và dạy người…để người học đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Bởi trong nhà trường phổ thông môn Văn có vị trí quan trọng hàng đầu, học Văn là cơ sở giúp học sinh học tập tốt các môn học khác. Bài viết đề cập tới một số vấn đề lý luận về phát triển chương trình đào tạo như: quan niệm về chương trình đào tạo, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình phát triển chương trình đào tạo giáo viên ngữ văn theo hướng tiếp cận năng lực.

Tác giả: Th.S Đoàn Thị Cúc - Trường ĐH Tân Trào Cập nhật:28/03/2017
ĐỔI MỚI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Hiện nay, ngành giáo dục và toàn xã hội đang khẩn trương và ráo riết chuẩn bị thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng. Giáo dục Đại học là một bộ phận quan trọng và thiết yếu của nền giáo dục, bởi vậy không thể nằm ngoài công cuộc đổi mới ấy, thậm chí phải đi trước một bước, nhất là các trường Đại học Sư phạm - bởi đội ngũ giáo viên sẽ là nhân tố quyết định cho sự thành công của đổi mới giáo dục. Sự đổi mới ở trường đại học phải bao gồm cả trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, của cả thầy và trò, ở mỗi trường, mỗi khoa, mỗi ngành đào tạo, mà trước hết là ở từng bộ môn.

Tác giả: PGS. Nguyễn Văn Long Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:28/03/2017
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ MÔN NGỮ VĂN

Việc đưa văn học địa phương vào chương trình giáo dục nhà trường không phải là quá mới mẻ, xa lạ. Từ những năm 80 của thế kỉ XX, một số Sở Giáo dục đã triển khai nội dung dạy học này ở cấp phổ thông cơ sở; không những thế, đây còn là một kiến thức để ôn tập và thi tốt nghiệp cuối cấp. Đến chương trình hiện hành, nó không tách thành phần riêng mà được tích hợp trong ngữ liệu dạy học tiếng Việt, văn học, làm văn ở trường tiểu học, trung học cơ sở.

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Việt Hùng Khoa Ngữ văn – ĐHSP Hà Nội Cập nhật:28/03/2017
TỪ QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO ĐẾN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO Ở KHOA NGỮ VĂN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Đại học sư phạm nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, gắn bó chặt chẽ giữa giáo dục đại học và giáo dục phổ thông

Tác giả: GS.TS Lã Nhâm Thìn Khoa Ngữ văn – Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:15/02/2017
XUÂN DIỆU TRONG TRƯỜNG NHÌN “PHÊ PHÁN TÍNH HIỆN ĐẠI”

Xuân Diệu xuất hiện trong phong trào Thơ Mới Việt Nam đồng nghĩa với sự khẳng định con người cá nhân, cái tôi cá nhân ở cả hai phương diện: ý thức hệ và tư duy nghệ thuật, góp phần tạo nên cuộc cách mạng thi ca chưa từng có trong lịch sử văn học Việt Nam. Điều này đã được Hoài Thanh nhận xét trong “Thi nhân Việt Nam”, sau đó được nhiều người tiếp tục nghiên cứu. Gần đây, có bài viết rất đáng quan tâm của nhà nghiên cứu Trần Đình Sử: “ Mấy vấn đề thi pháp Thơ Mới như là cuộc cách mạng trong thơ Việt Nam”

Tác giả: Nguyễn Ái Học - Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội Cập nhật:14/02/2017
HƯỚNG TỚI KHUNG TRI THỨC MỚI TRONG TƯ DUY VÀ BIÊN SOẠN VĂN HỌC SỬ

Hệ thống giáo trình của các trường Đại học sư phạm được xây dựng thành hệ thống, bài bản bắt đầu từ những năm 1960. Cá nhân tôi vẫn nghĩ rằng: cần có một hội thảo khoa học chuyên biệt nhằm thẩm định và đánh giá về những đóng góp và trữ lượng học thuật hết sức to lớn của bộ giáo trình này.

Tác giả: PGS. TS Trần Văn Toàn Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:22/01/2017
MỐI QUAN HỆ GIỮA NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY Ở KHOA NGỮ VĂN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Đặc trưng nổi bật phân biệt công việc giảng dạy của một giảng viên/giáo sư đại học với giáo viên phổ thông là gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học. Dưới hình thức này hay hình thức khác, nghiên cứu khoa học là một phần không thể thiếu của thiết chế đại học dù đó là đại học thuộc loại hình nào, đại học nghiên cứu (research university) hay không phải đại học nghiên cứu

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Cập nhật:22/01/2017
TÍNH CHẤT ĐA HỆ THỒNG VÀ ĐA VĂN HÓA TRONG TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG: NHẬN DIỆN VÀ GIẢNG DẠY

Thực tiễn dạy văn và học văn hiện này đang phải đối mặt với những thách thức to lớn của tiến trình toàn cầu hóa mà bước đi đầu tiên đã được cụ thể hóa bằng thực tiễn ra đời của Cộng đồng ASEAN vào 31/12/ 2015 này. Thực tiễn đó cũng đặt ra những yêu cầu mới gắn liền với việc đào tạo giáo viên dạy ngữ văn trong các bậc học phổ thông và đại học, nói cách khác là đặc trưng của việc dạy và học ngữ văn trong nhà trường bị đặt trước yêu cầu phải đổi mới, một mặt nhằm xác lập hệ thống tri thức văn học dân tộc trong thời đại hội nhập, tại đó các giá trị văn chương của dân tộc trong dòng chảy giá trị văn chương nhân loại, mà trước hết là trong dòng chảy văn học ASEAN, phải được cụ thể hóa như một đóng góp của dân tộc đối với nhân loại, mặt khác cũng phải tiếp cận và từng bước tiếp nhận giá trị văn chương của các cộng đồng khác trên trên giới...

Tác giả: PGS.TS. Lê Nguyên Cẩn - Khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà Nội Cập nhật:06/12/2016
GÓP BÀN TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VÀ TRIẾT LÝ DẠY HỌC VĂN

Để đưa Nghị quyết 29 – NQTW của Đại hội Đảng lần thứ XI về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo vào cuộc sống, một mặt phải cụ thể hoá bằng luật, đường lối, chính sách và đề án; mặt khác phải coi trọng việc xây dựng và truyền bá triết lý giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hiện nay....

Tác giả: PGS.TS. Đoàn Trọng Huy - ĐHSPHN Cập nhật:06/12/2016
NHÓM NGHIÊN CỨU – TỪ YÊU CẦU CỦA THỰC TIỄN

Có một cặp khái niệm mà theo tôi, chưa được phân định một cách mạch lạc trong thực tiễn nghiên cứu và giảng dạy văn chương ở Việt Nam, đó là sự phân biệt giữa Lí luận và Lí thuyết văn học, chính điều mà trong chương đầu tiên cuốn Bản mệnh của lí thuyết, Antoine Compagnon đã nói đến....

Tác giả: TS. Phạm Xuân Thạch - Khoa Văn học, ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Cập nhật:02/12/2016
VỀ NHÓM NGHIÊN CỨU THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Trong xu thế phát triển đại học nghiên cứu hiện nay trên thế giới và chủ trương đi theo hướng này của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cũng như trong bối cảnh suy giảm số lượng người học vì đội ngũ giáo viên đã bão hoà, đặc biệt là chủ trương giảm biên chế giai đoạn 2016-2020, chúng tôi đề xuất giải pháp qua việc hình thành các nhóm nghiên cứu và hướng nghiên cứu chuyên sâu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cụ thể là khoa Ngữ văn.

Tác giả: GS.TS. Lê Huy Bắc - Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:30/11/2016
ĐỊNH HƯỚNG CÁCH TIẾP NHẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM

Nhìn chung, những tác phẩm văn học nước ngoài được đưa vào giáo dục trong trường THPT đều là những sáng tác được chọn lọc trong kho tàng văn học của các nước trên thế giới. Nói cách khác, đó là những tác phẩm đã vượt qua sự thử thách khắc nghiệt của thời gian, không gian để trở thành tinh hoa văn hóa nhân loại và đến với chúng ta hôm nay. Hơn nữa, đó là những sáng tác rất giàu giá trị nhân văn, giàu tinh thần dân tộc, có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục tình cảm cao đẹp, bồi dưỡng tâm hồn trong sáng, ý thức hướng tới điều thiện, giáo dục nhân cách cho người học.....

Tác giả: Phạm Thị Liên - Đại học Tân Trào Cập nhật:25/11/2016
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP TIỂU HỌC

Trong các môn học ở trường Tiểu học (TTH), môn Tiếng Việt có vị trí trung tâm và giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ để học tập tất cả các môn học. Đối với học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số (HSDT), học tiếng Việt chính là học ngôn ngữ thứ hai (L2). Hiện nay, việc sử dụng các phương pháp dạy học (PPDH) cho học sinh người Việt (HSV) học tiếng Việt như ngôn ngữ thứ nhất (L1) để dạy cho HSDT là chưa phù hợp và khó có thể đưa lại hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, đổi mới PPDH phát âm để nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho HSDT là việc làm quan trọng và cấp thiết.

Tác giả: TS. Phùng Thị Thanh Đại học Tân Trào Cập nhật:22/11/2016
DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN TRONG MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO HỌC SINH DÂN TỘC MÔNG

Giáo dục thế kỉ XXI là “học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng đình mình”, chuyển từ giáo dục tinh hoa sang giáo dục đại học chúng, từ chỉ cung cấp tri thức lí thuyết sang chú trọng rèn luyện kĩ năng, hình thành phẩm chất, phát triển năng lực của người học. Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức đã chuyển hướng sang dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực.

Tác giả: ThS. Lã Thị Thanh Huyền - Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Cập nhật:11/11/2016
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG MÔN NGỮ VĂN

Văn học là nhân học. Do đó, dạy Ngữ văn là dạy làm người thông qua một bộ môn nghệ thuật, với mục tiêu của môn Ngữ văn trong trường phổ thông là: góp phần hình thành những con người có trình độ học vấn phổ thông, chuẩn bị cho họ tiếp tục học lên bậc học cao hơn. Đó là những con người có ý thức tự tu dưỡng, biết thương yêu quý trọng gia đình, bè bạn, có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, biết hướng tới những tư tưởng, tình cảm cao đẹp như lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải sự công bằng, lòng căm ghét cái xấu, cái ác. Đó là những con người biết rèn luyện để có tính tự lập, có tư duy sáng tạo, bước đầu có năng lực cảm thụ các giá trị chân, thiện, mĩ, cho nghệ thuật, trước hết là trong văn học, có năng lực thực hành và năng lực sử dụng tiếng Việt như một công cụ để tư duy và giao tiếp. Đó cũng là những người có ham muốm đem tài trí của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai.

Tác giả: TS. Đào Thị Thu Thủy Đại học Hải Phòng Cập nhật:05/11/2016
123456