Tiện ích


Thống kê truy cập
BÀN THÊM VỀ VĂN BẢN VÀ CÁCH HIỂU HAI THI PHẨM CỦA TẢ TƯỚNG NGUYỄN NGHIỄM (Ở MIẾU QUAN THÁNH – HỘI AN)

Tả tướng Nguyễn Nghiễm (1708-1776) là vị tể tướng đầy danh vọng, tài đức vẹn toàn, phẩm giá cao khiết của chính triều Lê Trịnh thế kỷ XVIII và cũng chính là bậc thân sinh của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.

Tác giả: NCS. Võ Vinh Quang NCS Hán Nôm tại Khoa Ngữ Văn, ĐHSP Hà Nội Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế Cập nhật:14/05/2018
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM TRƯỚC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở PHỔ THÔNG (Nhìn từ thực tiễn của trường Đại học Hải Phòng)

Trong một “thế giới phẳng”(chữ dùng của Thomas Friendman), khi toàn cầu hóa trở thành đặc điểm chi phối thời đại ở thế kỷ XXI, những tri thức được loài người sáng tạo mới không phải chỉ tính bằng tốc độ năm/tháng mà bằng tốc độ từng giây từng phút. Trước những thách thức và áp lực khổng lồ của thời đại đòi hỏi con người phải có cách thức chiếm lĩnh những tri thức mới.

Tác giả: TS Trần Văn Trọng Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Hải Phòng Cập nhật:10/05/2018
ĐẶC TÍNH ỔN ĐỊNH, KẾ THỪA VÀ LINH HOẠT, HIỆN ĐẠI TRONG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN PHỤC VỤ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Đổi mới giáo dục đào tạo thực sự là tiêu chí cốt yếu trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện đại, theo kịp nền văn minh nhân loại. Vấn đề đang được các cấp chính quyền và các cơ sở giáo dục đào tạo từ Trung ương đến địa phương quan tâm hàng đầu là việc thực hiện đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Tác giả: ThS. Nguyễn Hồng Linh Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Cập nhật:10/05/2018
VAI TRÒ CỦA KHỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM

Những năm gần đây, nhu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết, thực tế này không chỉ do nhận thức nội tại của những người trong ngành mà còn do những “đơn đặt hàng” trực tiếp của xã hội trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng xu thế thời đại. Tuy nhiên, “đổi mới từ đâu?”, “đổi mới với ai?”, “đổi mới như thế nào?” là những câu hỏi không dễ trả lời.

Tác giả: Hoàng Lan Anh GV Ngữ Văn - Trường THPT Chuyên Bắc Giang Cập nhật:10/05/2018
ĐỔI MỚI DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở ĐẠI HỌC SƯ PHẠM “PHÁT HUY CHỦ THỂ” TRONG DẠY HỌC VĂN BẢN VĂN HỌC NHƯ LÀ CUỘC “THÔNG DIỄN NGHỆ THUẬT”

“Phát huy chủ thể” trong dạy học là nội dung thời sự của công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam, trong đó có dạy học Ngữ Văn. Tìm hiểu vận dụng khái niệm “phát huy chủ thể” nhằm tạo giá trị đích thực của dạy học văn học. Chủ thể trong dạy học văn bản văn học là chủ thể đặc biệt – một liên chủ thể thẩm mĩ (thầy - trò - bạn học) trong sự tương tác, cộng hưởng. Phát huy chủ thể dạy học văn bản văn học phải trở thành một cuộc “thông diễn” nghệ thuật. Chúng ta thực hiện cuộc “thông diễn” này bằng việc vận dụng linh hoạt, uyển chuyển toàn bộ các yếu tố của “tài nguyên dạy học” Ngữ văn.

Tác giả: TS. Nguyễn Ái Học Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội Cập nhật:30/03/2018
ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU NGỮ VĂN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Công cuộc Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đã được triển khai với những chuyển động của toàn bộ hệ thống. Các trường Đại học Sư phạm đã đi trước một bước trong sự nghiệp đào tạo là một động thái tích cực rất đáng hoan nghênh.

Tác giả: PGS.TS. Đoàn Trọng Huy - ĐHSPHN Cập nhật:28/03/2018
MỘT SỐ CÁCH THỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO SINH VIÊN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Dạy học phân hóa là chiến lược dạy học thực hiện tốt nhất nguyên tắc dạy học đảm bảo tính vừa sức chung và vừa sức riêng trong hoạt động dạy học nhằm phát triển năng lực cá nhân. Bài viết, trên cơ sở hệ thống hóa lí luận về dạy học phân hóa, đề xuất một số cách thức dạy học phân hóa cho sinh viên Ngữ văn ở trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP).

Tác giả: ThS. Hoàng Thị Hạnh Khoa Xã hội- Trường CĐSP Hà Tây Cập nhật:28/03/2018
MỘT SỐ RÀO CẢN TRONG NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY NGỮ VĂN Ở CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM HIỆN NAY

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, môn ngữ văn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm mỗi người, giúp con người trở nên tốt đẹp, nhân văn hơn. Tuy nhiên trong vài thập kỷ trở lại đây, trước những tác động xấu của quá trình hội nhập toàn cầu, mặt trái của kinh tế thị trường, những biến đổi trong lối sống, tư duy của cả người dạy lẫn người học đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng, quy mô dạy học ngữ văn. Vì thế việc nhận diện những rào cản trong nghiên cứu, giảng dạy ngữ văn trong các trường sư phạm là việc làm cần thiết, có ý nghĩa, từ đó có những cơ chế, giải pháp để môn văn trở lại vị thế xứng đáng vốn có, đồng thời góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới toàn diện nền giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.

Tác giả: TS. Nguyễn Huy Phòng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Cập nhật:24/03/2018
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Phát triển chương trình đào tạo đại học là yêu cầu bức thiết của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập. Hiện nay xu thế mới của giáo dục thế giới là phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực người học. Theo đó chương trình đào tạo giáo viên ngữ văn trong các trường sư phạm cần chú trọng tới phát triển năng lực người học, bao gồm: kiến thức, kĩ năng và thái độ, chú trọng mối quan hệ gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa học và hành, giữa dạy chữ và dạy người…để người học đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Bởi trong nhà trường phổ thông môn Văn có vị trí quan trọng hàng đầu, học Văn là cơ sở giúp học sinh học tập tốt các môn học khác. Bài viết đề cập tới một số vấn đề lý luận về phát triển chương trình đào tạo như: quan niệm về chương trình đào tạo, các cách tiếp cận trong phát triển chương trình từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình phát triển chương trình đào tạo giáo viên ngữ văn theo hướng tiếp cận năng lực.

Tác giả: Th.S Đoàn Thị Cúc - Trường ĐH Tân Trào Cập nhật:23/01/2018
ĐỔI MỚI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Hiện nay, ngành giáo dục và toàn xã hội đang khẩn trương và ráo riết chuẩn bị thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng. Giáo dục Đại học là một bộ phận quan trọng và thiết yếu của nền giáo dục, bởi vậy không thể nằm ngoài công cuộc đổi mới ấy, thậm chí phải đi trước một bước, nhất là các trường Đại học Sư phạm - bởi đội ngũ giáo viên sẽ là nhân tố quyết định cho sự thành công của đổi mới giáo dục. Sự đổi mới ở trường đại học phải bao gồm cả trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, của cả thầy và trò, ở mỗi trường, mỗi khoa, mỗi ngành đào tạo, mà trước hết là ở từng bộ môn. Không phải đến bây giờ, mà từ nhiều năm nay ở bộ môn văn học Việt Nam hiện đại, khoa Ngữ văn trường ĐHSPHN đã nhận thức được yêu cầu đổi mới, từ đó đã có định hướng và triển khai nhiều hoạt động đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Văn học Việt Nam hiện đại. Dưới đây, xin nêu tóm tắt một số hoạt động chính.

Tác giả: PGS. Nguyễn Văn Long - Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:23/01/2018
ĐỔI MỚI DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở ĐẠI HỌC SƯ PHẠM “PHÁT HUY CHỦ THỂ” TRONG DẠY HỌC VĂN BẢN VĂN HỌC NHƯ LÀ CUỘC “THÔNG DIỄN NGHỆ THUẬT”

“Phát huy chủ thể” trong dạy học là nội dung thời sự của công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam, trong đó có dạy học Ngữ Văn. Tìm hiểu vận dụng khái niệm “phát huy chủ thể” nhằm tạo giá trị đích thực của dạy học văn học. Chủ thể trong dạy học văn bản văn học là chủ thể đặc biệt – một liên chủ thể thẩm mĩ (thầy - trò - bạn học) trong sự tương tác, cộng hưởng. Phát huy chủ thể dạy học văn bản văn học phải trở thành một cuộc “thông diễn” nghệ thuật. Chúng ta thực hiện cuộc “thông diễn” này bằng việc vận dụng linh hoạt, uyển chuyển toàn bộ các yếu tố của “tài nguyên dạy học” Ngữ văn.

Tác giả: TS. Nguyễn Ái Học - Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội Cập nhật:14/01/2018
MỘT SỐ RÀO CẢN TRONG NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY NGỮ VĂN Ở CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM HIỆN NAY

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, môn ngữ văn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm mỗi người, giúp con người trở nên tốt đẹp, nhân văn hơn. Tuy nhiên trong vài thập kỷ trở lại đây, trước những tác động xấu của quá trình hội nhập toàn cầu, mặt trái của kinh tế thị trường, những biến đổi trong lối sống, tư duy của cả người dạy lẫn người học đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng, quy mô dạy học ngữ văn. Vì thế việc nhận diện những rào cản trong nghiên cứu, giảng dạy ngữ văn trong các trường sư phạm là việc làm cần thiết, có ý nghĩa, từ đó có những cơ chế, giải pháp để môn văn trở lại vị thế xứng đáng vốn có, đồng thời góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới toàn diện nền giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.

Tác giả: TS. Nguyễn Huy - Phòng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Cập nhật:24/08/2017
ĐỔI MỚI DẠY HỌC NGỮ VĂN Ở ĐẠI HỌC SƯ PHẠM “PHÁT HUY CHỦ THỂ” TRONG DẠY HỌC VĂN BẢN VĂN HỌC NHƯ LÀ CUỘC “THÔNG DIỄN NGHỆ THUẬT”

“Phát huy chủ thể” trong dạy học là nội dung thời sự của công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam, trong đó có dạy học Ngữ Văn. Tìm hiểu vận dụng khái niệm “phát huy chủ thể” nhằm tạo giá trị đích thực của dạy học văn học. Chủ thể trong dạy học văn bản văn học là chủ thể đặc biệt – một liên chủ thể thẩm mĩ (thầy - trò - bạn học) trong sự tương tác, cộng hưởng. Phát huy chủ thể dạy học văn bản văn học phải trở thành một cuộc “thông diễn” nghệ thuật. Chúng ta thực hiện cuộc “thông diễn” này bằng việc vận dụng linh hoạt, uyển chuyển toàn bộ các yếu tố của “tài nguyên dạy học” Ngữ văn.

Tác giả: TS. Nguyễn Ái Học Khoa Ngữ văn, ĐHSP Hà Nội Cập nhật:24/08/2017
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG SƯ PHẠM TRƯỚC YÊU CẦU ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở PHỔ THÔNG

Trong một “thế giới phẳng”(chữ dùng của Thomas Friendman), khi toàn cầu hóa trở thành đặc điểm chi phối thời đại ở thế kỷ XXI, những tri thức được loài người sáng tạo mới không phải chỉ tính bằng tốc độ năm/tháng mà bằng tốc độ từng giây từng phút. Trước những thách thức và áp lực khổng lồ của thời đại đòi hỏi con người phải có cách thức chiếm lĩnh những tri thức mới. Giáo dục được xem là một trong những lĩnh vực tiên phong giúp con người ứng phó được với những thách thức của thời đại này.

Tác giả: TS Trần Văn Trọng - Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Hải Phòng Cập nhật:24/08/2017
MỘT SỐ CÁCH THỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO SINH VIÊN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Dạy học phân hóa là chiến lược dạy học thực hiện tốt nhất nguyên tắc dạy học đảm bảo tính vừa sức chung và vừa sức riêng trong hoạt động dạy học nhằm phát triển năng lực cá nhân. Bài viết, trên cơ sở hệ thống hóa lí luận về dạy học phân hóa, đề xuất một số cách thức dạy học phân hóa cho sinh viên Ngữ văn ở trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP).

Tác giả: ThS. Hoàng Thị Hạnh - Khoa Xã hội- Trường CĐSP Hà Tây Cập nhật:22/08/2017
12345