Tiện ích


Thống kê truy cập
NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

Tác giả: Nguyễn Đức Giang và Phạm Thị Hồng Nhung Cập nhật:09/09/2020
KHUNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRẺ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Tác giả: Phạm Thị Kim Anh Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:29/08/2020
ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO RUBRIC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Tác giả: Mai Quốc Khánh, Trịnh Thúy Giang, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Vinh Quang và Nguyễn Thành Trung Cập nhật:13/08/2020
THỰC TRẠNG HÌNH THÀNH TÍNH CHUYÊN NGHIỆP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Tác giả: Mai Quốc Khánh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:02/08/2020
DẠY HỌC TÍCH HỢP, LIÊN MÔN VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

Có nhiều mô hình cũng như hình thức khác nhau trong việc phát triển chương trình và tổ chức dạy học tích hợp. Bài báo này dựa trên cơ sở phân tích và sử dụng kinh nghiệm quốc tế trong lí luận và thực tiễn về dạy học tích hợp, xác định khái niệm dạy học tích hợp trong mối quan hệ với khái niệm dạy học liên môn, cũng như đưa ra các mô hình và hình thức dạy học tích hợp làm cơ sở cho việc phát triển chương trình và tổ chức dạy học tích hợp.

Tác giả: Nguyễn Văn Cường Đại học Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức Cập nhật:08/05/2020
DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Việc tổ chức dạy học môn Ngữ văn cấp THCS theo mô hình trường học mới vừa đảm bảo nội dung và chuẩn của chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn THCS hiện hành, đồng thời có sự đổi mới theo hướng triển khai nội dung bài học theo các hoạt động học tập của học sinh, tăng cường tính tự chủ, sự chia sẻ, hợp tác trong quá trình học nhằm phát triển năng lực người học.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Cập nhật:24/04/2020
VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY VIẾT VĂN BẢN THÔNG TIN CỦA SÁCH GIÁO KHOA LITERATURE (MCDOUGAL LITTELL - HOA KÌ) VÀO DẠY VIẾT VĂN THUYẾT MINH CHO HỌC SINH LỚP 8 (VIỆT NAM)

Từ trước đến nay, những nghiên cứu tại Việt Nam về việc rèn luyện kĩ năng viết văn bản thông tin cho học sinh còn chưa nhiều hoặc chưa được trình bày một cách có hệ thống và đầy đủ. Trong bài viết này, trên cơ sở tìm hiểu sách giáo khoa Literature (Văn học) của McDougal Littell (Hoa Kì), phần dạy viết cho học sinh lớp 6, chúng tôi nghiên cứu cách vận dụng hai kĩ thuật viết báo cáo nghiên cứu là sử dụng sơ đồ và thiết kế thẻ thông tin vào dạy viết văn thuyết minh cho học sinh lớp 8 ở nhà trường Việt Nam.

Tác giả: Trịnh Thị Lan - Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Nguyễn Thu Thủy - Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:02/04/2020
DẠY HỌC VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP

Việc dạy học theo quan điểm và phương pháp tích hợp đã được thể hiện trong Chương trình, sách giáo khoa (SGK) Ngữ văn hiện hành và sẽ còn được tiếp tục triển khai trong Chương trình, SGK Ngữ văn thời gian tới. Bài báo này đi sâu nghiên cứu quan điểm và phương pháp tích hợp trong dạy học văn học trung đại Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Kiều Trường Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh Cập nhật:18/03/2020
VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY VĂN HỌC ĐỊA PHƯƠNG TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Xuất phát từ mục tiêu của chương trình giáo dục và môn Ngữ văn, văn học địa phương đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường phổ thông. Từ việc tìm hiểu trực trạng, những vấn đề đặt ra khi dạy học văn học địa phương và trên cơ sở chương trình địa phương và văn học địa phương trong định hướng chương trình sách giáo khoa mới, bài viết đã đề xuất những cách thức giảng dạy văn học địa phương ở trường phổ thông

Tác giả: Lê Trà My - Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đỗ Thị Bích Thủy - Khoa Xã hội và Du lịch, Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình Cập nhật:27/02/2020
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VIẾT SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỪ VIỆC THAY ĐỔI CÁCH RA ĐỀ TẬP LÀM VĂN

Việc dạy Tập làm văn theo chương trình mới chú trọng đến việc hình thành và phát triển năng lực. Để làm được việc đó, cần sự phối hợp nhiều giải pháp, trong đó có việc thay đổi cách ra đề. Bài viết phân tích vấn đề dạy viết văn hiện nay và đề xuất định hướng xây dựng các dạng đề bài tập làm văn mở theo hướng phát huy năng lực viết sáng tạo cho người học.

Tác giả: Vũ Trọng Đông Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ Dầu Một Cập nhật:04/02/2020
DẠY HỌC TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Trải nghiệm là một trong những hình thức tổ chức dạy học không mới nhưng khá có ưu thế trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đề xuất sử dụng hoạt động trải nghiệm hỗ trợ quá trình quan sát, tìm ý trong giờ học tập làm văn miêu tả với các giai đoạn và các bước cụ thể để thực hiện.

Tác giả: Trịnh Cam Ly Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sài Gòn Cập nhật:22/01/2020
PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÔ GÍCH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC NHÓM BÀI TẬP LÀM VĂN

Phát triển tư duy lô gích là một trong những nhiệm vụ quan trọng của dạy học nói chung, dạy học Tiếng Việt nói riêng. Bài viết phân tích ý nghĩa của tư duy lô gích, đặc điểm phát triển tư duy lô gích và ngôn ngữ của trẻ tiểu học, đặc điểm nhóm bài Tập làm văn ở tiểu học.

Tác giả: Lương Thị Hiền và Trần Hoài Phương Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cập nhật:03/01/2020
XÂY DỰNG THANG ĐO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Bài báo này trình bày khái niệm năng lực từ vựng tiếng Việt, từ đó xác định quy trình thiết kế thang đo năng lực từ vựng tiếng Việt của học sinh người dân tộc thiểu số. Việc xác định được chuẩn đánh giá năng lực từ vựng sẽ giúp cho giáo viên thuận lợi hơn khi truyền thụ kiến thức cho học sinh và có những phương pháp dạy học phù hợp để có thể phát triển năng lực người học.

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh - Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Cập nhật:31/12/2019
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TỰ SỰ

Trong xã hội hiện đại, giáo dục kĩ năng tự nhận thức (KNTNT) cho học sinh (HS) là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, cho đến nay, mới có một số công trình nghiên bước đầu đi vào nghiên cứu vấn đề này, đặc biệt là việc giáo dục KNTNT cho HS trung học cơ sở (THCS) trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự vẫn là một khoảng trống. Vì vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả dạy - học văn bản tự sự ở THCS, bài viết đã nghiên cứu đề xuất các định hướng nội dung giáo dục kĩ năng tự nhận thức cho HS trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự, gồm: Hướng dẫn HS tự nhận thức về các giá trị sống có trong văn bản tự sự; Hướng dẫn HS tự nhận thức về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân thông qua văn bản tự sự; Học sinh trải nghiệm các hành vi ứng xử dựa trên nền tảng giá trị sau khi đọc hiểu văn bản tự sự.

Tác giả: Nguyễn Chính Thành - Trường THCS Lương Thế Vinh, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh Cập nhật:15/12/2019
Scientific Basis to Build Criteria for High School Students’ Kindness in Vietnam

Kindness is a universal value which leads mankind to a good life. For Viet Nam, kindness and loving for others have been manifested since 15 ancient tribes unified as a sole country named Van Lang. It is the value of Vietnamese people formed in thousands of years fighting over natural disasters, enemies to create community bonds and mutual protection. Scientific evidence shows that kindness was mentioned by Confucians from ancient times and is still valued in many parts of the world.

Tác giả: Truong Thi Bich, Dao Thi Oanh, Pham Thi Thu Huong, Nguyen Thi The Binh Cập nhật:15/09/2019
1234567