Tiện ích


Thống kê truy cập
Khảo về "Đại Cồ Việt" (nước Việt - nước Phật giáo)

Quốc hiệu Đại Cồ Việt 大瞿越 do vua Đinh Tiên Hoàng đặt năm 968 (SCN). Đại Cồ Việt là quốc hiệu đầu tiên, được dùng trong 8 đời vua của 3 triều Đinh, Tiền Lê, Lý, với quãng thời gian dài 86 năm (từ 968 - 1054).Tức là mãi đến năm Giáp Ngọ, niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo thứ 6 (1054), vua Lý Thái Tông mới đặt lại quốc hiệu là Đại Việt. TS Trần Trọng Dương đã đưa ra kiến giải mới về vấn đề này

Tác giả: TS Trần Trọng Dương Cập nhật:05/11/2013
Bối cảnh tri thức và sự hình thành hóa nguyên luận của Lê Văn Ngữ

Lê Văn Ngữ (1860-1934)là một nhà nho Nam Định. Ông để lại nhiều tác phẩm như: Chu Dịch cứu nguyên, Đại học tích nghĩa, Luận ngữ tiết yếu ... Nghiên cứu trường hợp của Lê Văn Ngữ trong Chu Dịch cứu nguyên 周易究原, Nguyễn Phúc Anh hướng đến việc thử nghiệm nghiên cứu bối cảnh tri thức bằng cách nào đã hình thành nên lí thuyết của ông về hóa nguyên.

Tác giả: Nguyễn Phúc Anh Cập nhật:03/10/2013
Phát hiện một số tác phẩm mới thuộc thể từ thời Lê Trung Hưng

Từ là một thể loại văn học Trung Quốc đã được du nhập vào Việt Nam. Đây là một thể loại văn học gắn liền với âm nhạc và diễn xướng. Bài viết giới thiệu một số tác phẩm thuộc thể từ thời Lê Trung Hưng mới được phát hiện.

Tác giả: ThS Lê Tùng Lâm Cập nhật:04/09/2013
Sự nghiệp trước tác thơ ca của Nguyễn Văn Siêu

Nguyễn Văn Siêu trước tác ở nhiều lĩnh vực, trong đó, thơ ca gồm Vạn lí tập, Anh ngôn tập, Lưu lãm tập, Mạn hứng tập trong Phương Đình thi tập.

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật:07/07/2013
Hán Nôm học- khoa học liên ngành để phát triển đất nước

Hán Nôm học là một ngành khoa học liên kết con người hiện đại, xã hội hiện đại với lịch sử và truyền thống văn hóa. Ngành khoa học này có một độ lùi nhất định so với cách ngành sử học, triết học, văn hóa..., nhưng độ lùi đó là cần thiết cho những nghiên cứu chuyên sâu luôn được khai thác từ những tư liệu gốc (original texts).

Tác giả: TS Trần Trọng Dương Cập nhật:17/05/2013
12345678
ankara escort