Tiện ích


Thống kê truy cập
Sự nghiệp trước tác thơ ca của Nguyễn Văn Siêu

Nguyễn Văn Siêu trước tác ở nhiều lĩnh vực, trong đó, thơ ca gồm Vạn lí tập, Anh ngôn tập, Lưu lãm tập, Mạn hứng tập trong Phương Đình thi tập.

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật:07/07/2013
Hán Nôm học- khoa học liên ngành để phát triển đất nước

Hán Nôm học là một ngành khoa học liên kết con người hiện đại, xã hội hiện đại với lịch sử và truyền thống văn hóa. Ngành khoa học này có một độ lùi nhất định so với cách ngành sử học, triết học, văn hóa..., nhưng độ lùi đó là cần thiết cho những nghiên cứu chuyên sâu luôn được khai thác từ những tư liệu gốc (original texts).

Tác giả: TS Trần Trọng Dương Cập nhật:17/05/2013
"Khoảng cách thẩm mĩ" và "đồng nhất thẩm mĩ" trong tiếp nhận tác phẩm văn học ở nhà trường THPT

Khoảng cách thẩm mĩ (asthetischedistanz) và đồng nhất thẩm mĩ (asthetischeidentifikationz) là hai trong một loạt khái niệm phái sinh có quan hệ mật thiết với nhau từ khái niệm tầm đón nhận(erwahrtungshorizont) - một trong những khái niệm then chốt của lí thuyết tiếp nhận văn chương hiện đại. Nói đến quá trình tiếp nhận tác phẩm, không thể không nhắc tới sự hiện hữu của chúng. Dạy học văn trong nhà trường chính là một quá trình tiếp nhận đặc biệt, nhưng vẫn không nằm ngoài những quy luật tiếp nhận chung.

Tác giả: Cập nhật:30/10/2012
VỀ MỘT BÀI THƠ CỦA HỒ QUÝ LI

Tác giả: Cập nhật:09/11/2011
1234567