Tiện ích


Thống kê truy cập
ĐI TÌM DỊ BẢN CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH "SỰ TÍCH ĐỀN CỜN"

Tác giả: MAI XUÂN HẢI Cập nhật:03/04/2018
VÀI NÉT VỀ BỘ SỬ CỦA VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN

Tác giả: PHAN HUY LÊ, DƯƠNG THỊ THE, NGUYỄN THỊ THOA Cập nhật:03/04/2018
MỘT VÀI SUY NGHĨ CHUNG QUANH VẤN ĐỀ ĐỌC NÔM PHIÊN NÔM (1)

Tác giả: Nguyễn Tài Cẩn Cập nhật:03/04/2018
NHÂN CHÚ THÍCH Ở MỘT BÀI THƠ CỔ

Tác giả: Hoàng Văn Lâu Cập nhật:03/04/2018
HIỆN TƯỢNG GHI ÂM MANG TÍNH CHẤT ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHỮ NÔM

Tác giả: NGUYỄN THỊ LÂM Cập nhật:03/04/2018
THÊM MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ NINH TỐN

Tác giả: NGUYỄN ĐĂNG Cập nhật:03/04/2018
BÀN THÊM VỀ VIỆC HỌC CHỮ VÀ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN HÁN NÔM

Tác giả: Lại Văn Hùng - Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật:02/03/2018
BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÌM HIỂU NGUYÊN TÁC THƠ CHỮ HÁN TRONG QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống trên cơ sở học tập và nghiên cứu những tài liệu thư tịch Hán Nôm không phải cách thức duy nhất nhưng là con đường quan trọng, đáng tin cậy và có những ưu thế riêng biệt”(1). Con đường này có một rào cản chính là ngôn ngữ, đặc biệt đối với việc dạy và học thơ chữ Hán ở trường phổ thông. Tìm hiểu nguyên tác chữ Hán trong dạy và học văn là một trong những phương pháp trực tiếp để khám phá giá trị tác phẩm văn học. Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến một vài phương pháp tiếp cận nguyên tác chữ Hán trong việc dạy và học thơ chữ Hán ở trường Trung học phổ thông (THPT).

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật:02/03/2018
CHỮ KHÔNG TRONG THƠ TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ – TRẦN TUNG

Tuệ Trung Thượng sĩ - Trần Tung (1230 - 1291) là tác giả lớn của văn học thời Trần. Trước tác của ông hiện còn ba phần chính gồm Đối cơ, Tụng cổ và thi ca. Từ trước đến nay, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về sự nghiệp của tác giả ở nhiều cấp độ khác nhau. Thơ ca của ông được nghiên cứu về văn bản, tư tưởng, văn phong và một số phương diện nghệ thuật. Tuy nhiên, việc tìm hiểu giá trị thơ ca dưới góc độ ngôn từ chưa được thực sự đặt ra với trước tác của Thượng sĩ, nhất là từ ngữ then chốt, hàm chứa nghĩa lý phong phú. Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu chữ không (空) trong thơ của bậc Thiền sư đặt nền móng cho sự hình thành Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật:02/03/2018
KHẢ NĂNG TẠO DỰNG HỆ THỐNG KÍ HIỆU CỦA HÌNH THỂ CHỮ HÁN TRONG THƠ

Khoa học về kí hiệu và các hệ thống kí hiệu đã đưa ra những khám phá, góc nhìn, kết luận mới trong nghiên cứu văn học. Con đường đi từ ngôn ngữ tự nhiên đến kí hiệu văn chương là hành trình biến chuyển của ngôn ngữ. Quá trình thay đổi hàm chứa nhiều yếu tố văn hóa cần khơi mở, nhiều quan niệm cần làm sáng tỏ, nhiều tư tưởng cần được khẳng định. Tìm hiểu vai trò của hình thể chữ Hán tác thành kí hiệu văn chương, với dẫn liệu là thơ chữ Hán Việt Nam, chúng tôi hy vọng đem đến một ý thức mới, thay đổi phần nào thực tế tiếp cận thơ chữ Hán Việt Nam. Hiện nay, tác phẩm thơ ca bằng chữ Hán thường được tiếp nhận qua bản phiên dịch mà bỏ qua nguyên văn tác phẩm, trong khi yếu tố hình thể văn tự Hán là một phần quan trọng tạo thành cái biểu đạt trong hệ thống kí hiệu của tác phẩm. Bài viết nhận định về vai trò hình thể chữ Hán trong kí hiệu văn học từ cấp độ hình thể văn tự đơn lập đến hệ thống hình thể văn tự.

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Chung Cập nhật:02/03/2018
KHẢO SÁT VĂN BẢN TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ NGỮ LỤC

Tác giả: TS. NGUYỄN THỊ THANH CHUNG Cập nhật:02/03/2018
1234567