Tiện ích


Thống kê truy cập
NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN TRÊN LỚP HỌC BẬC TIỂU HỌC DƯỚI GÓC NHÌN HỘI THOẠI

Bức tranh chung về ngôn ngữ GV và HS trên lớp học dưới góc nhìn hội thoại cho thấy: Bên cạnh những nét chung với hội thoài thông thường, chúng còn mang những nét chuyên biệt của hội thoại lớp học. Đi sâu vào chi tiết các đơn vị hội thoại, đặc biệt là các hành vi ngôn ngữ GV sử dụng trên lớp học, chắc chắn sẽ còn nhiều điều lí thú.

Tác giả: ThS. Quách Thị Gấm Cập nhật:15/11/2014
SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG CÁCH XÁC ĐỊNH TỪ VÀ HÌNH VỊ TIẾNG ViỆT CỦA NGUYỄN TÀI CẨN VÀ CAO XUÂN HẠO

Giải thuyết của Nguyễn Thiện Giáp đã chứng tỏ rằng tuy mỗi ngôn ngữ có bản sắc riêng, nhưng giữa chúng vẫn có những đặc điểm chung. Một mặt cần phải làm nổi rõ bản sắc của tiếng Việt, nhưng mặt khác nên xuất phát từ những đặc điểm chung của tiếng Việt với các ngôn ngữ khác để miêu tả tiếng Việt. Đấy cũng là một phương cách để hoà nhập cùng thế giới.

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp Cập nhật:15/11/2014
PHƯƠNG THỨC LIÊN KẾT TỪ VỰNG TRONG MỘT SỐ DIỄN NGÔN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC

Xuất phát từ thực tế hệ thống liên kết của M. K. Halliday và R. Hasan, bài viết chọn phương thức liên kết từ vựng (một trong năm phương thức liên kết trong hệ thống liên kết của Halliday và Hasan – phép quy chiếu, phép thế, phép tỉnh lược, phép nối, phép liên kết từ vựng) làm đối tượng nghiên cứu khi dùng trong một số diễn ngôn của Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục.

Tác giả: ThS. Dương Thị Bích Hạnh Cập nhật:15/11/2014
VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ VÀ CÁC KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XXI

Sự phân hoá trong quan niệm về ngôn từ tiểu thuyết và nghệ thuật tổ chức ngôn từ – tất yếu vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của những phân hoá trong cấu trúc tự sự. Cuộc “cách mạng về ngôn từ” bao giờ cũng là cuộc cách mạng tác động trực tiếp nhất đến cảm quan và tiếp nhận của độc giả nói chung.

Tác giả: TS. Hoàng Cẩm Giang Cập nhật:14/11/2014
SỰ HIỆN THỰC HOÁ CÁC THÀNH PHẦN NGHĨA CỦA TỪ TRE TRONG TÁC PHẨM TRE VIỆT NAM CỦA NGUYỄN DUY

Việc phân tích các thành phần nghĩa của từ tre – một từ rất quan trọng trong bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy, đã giúp ta hiểu rõ ràng và đầy đủ hơn về ý nghĩa của bài thơ. Đồng thời cũng cho ta thấy sự đa dạng, phong phú về nghĩa của từ trong sử dụng. Trong sử dụng, từ có những nét nghĩa mới, cụ thể mà khi ở trong hệ thống, nó không thể có được. Điều đó làm nên sự hấp dẫn thú vị của ngôn ngữ văn chương.

Tác giả: ThS. Lê Thuỳ Giang Cập nhật:14/11/2014
TƯƠNG TÁC BIỂU TƯỢNG TRONG DIỄN NGÔN TRUYỆN KỂ

Bài viết đề cập đến cơ sở lý thuyết của vấn đề tương tác biểu tượng trong diễn ngôn truyện kể, đặc trưng của tương tác biểu tượng trong diễn ngôn thơ, diễn ngôn truyện kể truyền thống (sử thi, truyền thuyết, cổ tích) và diễn ngôn truyện kể hiện đại, các phạm vi của tương tác biểu tượng trong diễn ngôn truyện kể: tương tác tuyến tính (cú đoạn), tương tác với ngữ cảnh, quan hệ liên văn bản.

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa Cập nhật:14/11/2014
CÁC NHÂN TỐ BIỂU ĐẠT TÍNH ĐỐI THOẠI NỘI TẠI CỦA DIỄN NGÔN TRUYỆN KỂ

(Qua một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của văn xuôi Việt Nam hiện đại)

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa Cập nhật:14/11/2014
Từ "đây" trong tiếng Việt nhìn từ ba bình diện: Kết học - Nghĩa học - Dụng học

Từ đây trong tiếng Việt là một từ loại khá đặc biệt, vừa là đại từ vừa là tình thái từ. Xem xét đây trên ba bình diện Kết học – Nghĩa học – Dụng học, bài viết muốn đi sâu nghiên cứu tất cả các vai trò của đây trên phương diện tĩnh và động, từ đó, một mặt chỉ ra đặc điểm riêng của từ đây đồng thời khẳng định sự đúng đắn của lí thuyết ba bình diện – một lí thuyết giúp cho nhiều đơn vị ngôn ngữ bộc lộ được hết vai trò của mình trong hoạt động ngôn ngữ.

Tác giả: hocjTS. Nguyễn Hồng Ngân Cập nhật:14/11/2014
MẠNG NGHĨA VÀ TÍNH MẠCH LẠC CỦA VĂN BẢN NGHỆ THUÂT

Cấu trúc tầng nền trong một văn bản không chỉ là mạng nghĩa tạo nên tính mạch lạc của nó mà còn có tác dụng xây dựng tính cách nhân vật cũng như biểu hiện phong cách nhà văn.

Tác giả: PGS.TS. Hữu Đạt Cập nhật:14/11/2014
Nguyễn Du và Truyện Kiều từ góc nhìn giáo dục- văn hóa

Giải mã ngôn ngữ trong Truyện Kiều người đọc sẽ cảm nhận, thụ hưởng và khai thác được các giá trị văn hoá đặc sắc nhất của người Việt mà Nguyễn Du đã kí thác trong đứa con tinh thần của mình. Đó là các giá trị làm nên hồn cốt Việt, không thể trộn lẫn, bao gồm: giá trị triết học, giá trị luân lí, giá trị xã hội, giá trị tôn giáo, giá trị văn chương…

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quế Anh Cập nhật:09/06/2014
Vấn đề ngôn ngữ và các khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI

Cuộc “cách mạng về ngôn từ” bao giờ cũng là cuộc cách mạng tác động trực tiếp nhất đến cảm quan và tiếp nhận của độc giả nói chung. Các nhà tiểu thuyết thuộc khuynh hướng cách tân đầu thế kỉ XXI (nhóm B) đã quyết liệt thay đổi cái nhìn cũng như cách quan niệm mang tính truyền thống của độc giả về phạm trù “ngôn từ” trong các tác phẩm của họ. Và như vậy, họ cũng đã quyết liệt đặt nền móng cho một cuộc “cách mạng về cấu trúc thể loại” cho tiểu thuyết Việt Nam hiện tại và tương lai. Trong khi đó, các tác giả thuộc khuynh hướng duy trì hình thức thể loại (nhóm A) lại muốn lưu giữ một trạng thái ngôn từ “trung hoà” – một sự đổi thay vừa phải không vượt qua “tầm đón đợi” của độc giả đương đại.

Tác giả: TS. Hoàng Cẩm Giang Cập nhật:05/06/2014
Mạch lạc trong bài thơ Đây thôn Vĩ Giạ của Hàn Mặc Tử

Đây thôn Vĩ Dạ là hình ảnh của một khu vườn trong trẻo, nguyên sơ, thanh khiết đến lạ lùng nhưng cũng không kém phần lung linh huyền ảo đã sống trong tâm thức Hàn. Thôn Vĩ chính là hiện thân của một vẻ đẹp trắng trong mà suốt đời Hàn khao khát, ước vọng; là sự giao hoà của hai thế giới đặc trưng trong thơ Tử: thế giới trần thế và thế giới huyền diệu; là sự giao duyên tình tứ của những mô típ hết sức phổ biến đã trở thành những ẩn tượng trong tâm thức hàn như: mảnh vườn, dòng nước và người tình xa. Thôn Vĩ còn là sự thành công của lối thơ riêng, đặc trưng của Hàn Mặc Tử: lối thơ “sực nhớ”.

Tác giả: TS. Lê Thị Lan Anh Cập nhật:05/06/2014
Ẩn dụ ý niệm HÔN NHÂN LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ

So sánh ẩn dụ ý niệm HÔN NHÂN LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH trên tư liệu tiếng Anh và tiếng Việt cho thấy tư duy ngôn ngữ của người Việt và cộng đồng Anh ngữ mang tính phổ quát, trong đó những tri thức nền đều xuất phát từ cơ sở kinh nghiệm thực tiễn của con người trong thế giới khách quan; thể hiện trên các bình diện: điểm xuất phát, đích đến, người đồng hành, phương tiện, tốc độ, phương hướng, hành trang và các trở ngại trên lộ trình.

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Kim Anh Cập nhật:24/02/2014
Hai ý niệm tương phản - nền tảng cho ẩn dụ tri nhận trong thơ Chế Lan Viên

Kết quả khảo sát ẩn dụ tri nhận trong hai tập thơ tiêu biểu của Chế Lan Viên cho thấy, có hai cặp ý niệm tương phản trong cách nhìn nhận, suy ngẫm của thi sĩ về con người và cuộc sống trước và sau Cách mạng. Hai ý niệm tương phản này phổ lên hầu hết các hình ảnh thơ, xoắn bện tất cả các hình ảnh thơ được tạo lập trong mỗi tập vào trường nghĩa biểu đạt của nó.

Tác giả: TS Vũ Thị Sao Chi - Ths Phạm Thị Thu Thùy Cập nhật:24/02/2014
Trăng trong thơ Hàn Mặc Tử dưới ánh sáng của lí thuyết kí hiệu học ngôn ngữ và tín hiệu thẩm mĩ

Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào xem xét một cách nghiêm túc các thi phẩm của Hàn Mặc Tử – nhà thơ Việt Nam (1912 – 1940) từ cách tiếp cận của lí thuyết Kí hiệu học ngôn ngữ – một lí thuyết tảng nền của Ngôn ngữ học hiện đại đủ sức phát hiện và lí giải các thực tế mới trong nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ. Bài này chỉ xin được như một phác hoạ, hầu tiếp cận trường hợp Hàn Mặc Tử với “Trăng” như một kí hiệu thẩm mĩ (KHTM) trong các thi phẩm của ông dưới ánh sáng của lí thuyết nói trê

Tác giả: TS Nguyễn Văn Chiến Cập nhật:24/02/2014
12345678

GalleryLightBox