Tiện ích


Thống kê truy cập
Con đường chuyển nghĩa của từ “ĐI”

“Đi” (go) is a word popularly used in all languages and in Vietnamese. The paper describes the cases of meaning transference of the word “đi” (go), which is, for the author, classified into 11 basic meanings. This helps us with the teaching and learning of Vietnamese, particularly with the making of the Vietnamese dictionary in the future.

Tác giả: Nguyễn Đức Dân Cập nhật:08/08/2017
Nghệ thuật chơi chữ trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh

Tác giả: Trần Thị Thu Hiền Cập nhật:28/07/2017
TƯ DUY VĂN HOÁ TỪ TIỀN ĐỀ NGÔN NGỮ (Qua nguyên lí tín hiệu học của F. de Saussure)

Tác giả: Nguyễn Lai, Nguyễn Văn Chính Cập nhật:10/07/2017
Một cách xác định chủ ngữ trong kiểu câu "CÓ + X" từ góc độ lí thuyết điển mẫu

This contribution presents and analyzes the structure “Có + X”, which appears rather frequently in Vietnamese, so as to identify the subjects of specific sentences. This is an approach of study in the view of cognitive linguistics, from that to point out the appropriate semantic structure of the respective kinds of sentence.

Tác giả: Đỗ Hồng Dương Cập nhật:05/07/2017
Tiếng Việt theo dòng thời gian

Tác giả: Nguyễn Đức Dân Cập nhật:28/06/2017
Nhận diện hành động GIỤC, NGĂN , DẶN trong tiếng Việt

Tác giả: Đào Thanh Lan Cập nhật:15/06/2017
LÍ THUYẾT HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ VỚI ĐOẠN THƠ "TRAO DUYÊN" TRONG TRUYỆN KIỀN

Truyện Kiều (theo bản của Đào Duy Anh trong /1/) là một tác phẩm ưu tú của nền văn học nước ta. Ở đó, Nguyễn Du đã kể lại diễn biến cuộc đời của nhân vật chính là Thúy Kiều trong mối quan hệ với rất nhiều nhân vật khác.

Tác giả: Bùi Minh Toán Cập nhật:05/06/2017
ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG VỀ SÔNG NƯỚC TRONG TIẾNG VIỆT Ở NAM BỘ

Tác giả: Tăng Tấn Lộc Cập nhật:25/05/2017
VẤN ĐỀ NGHĨA CỦA TỤC NGỮ

Tác giả: Nguyễn Văn Nở Cập nhật:15/05/2017
Nghĩa của tục ngữ trong bối cảnh

Tác giả: Lê Thị Thanh Vy Cập nhật:05/05/2017
CÁC CẤP BẬC KHÁC NHAU CỦA HIỆN TƯỢNG CHUYỂN LOẠI TRONG TIẾNG VIỆT

Hiện tượng chuyển di từ loại là một hiện tượng phổ biến trong các ngôn ngữ và đặc biệt là trong các ngôn ngữ thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập. Chuyển loại là một hiện tượng tích cực trong ngôn ngữ, là một biểu hiện của quá trình tự điều chỉnh hệ thống ngôn ngữ, là một trong các phương thức cấu tạo từ. Hiện tượng chuyển loại là một quá trình cần được xem xét trên quan điểm đồng đại động. Việc phân biệt chuyển loại với đồng âm và với đa nghĩa; việc chỉ ra các mức độ khác nhau của quá trình chuyển loại; phân biệt chuyển loại đã ổn định với kiêm nhiệm từ loại và với chuyển loại lâm thời là một việc làm cần thiết trong quá trình nghiên cứu từ loại tiếng Việt. Chúng tôi mong muốn góp một cái nhìn hệ thống, toàn diện về hiện tượng chuyển loại trong tiếng Việt qua bài viết này.

Tác giả: Trương Thị Diễm Cập nhật:01/05/2017
123456789101112

GalleryLightBox