Tiện ích


Thống kê truy cập
Nghiên cứu tiếng Việt trước Pháp thuộc

Tác giả: Nguyễn Phú Phong Cập nhật:05/10/2018
Lý thuyết ngữ vực và việc nhận diện các đặc điểm của diễn ngôn

Theo M.K.A. Halliday, ngữ vực là một cấu hình nghĩa có tính chất tiềm năng của văn bản, gắn liền với đặc điểm tình huống, được đặc trưng bởi trường (field), thức (mode) và quan hệ, có người dịch là không khí (tenor).

Tác giả: Trịnh Sâm Cập nhật:25/09/2018
Tiếng Hà Nội và người Hà Nội - một cách nhìn

Tác giả: Trịnh Cẩm Lan Cập nhật:05/09/2018
Ngôn ngữ quảng cáo: Một sản phẩm truyền thông lưỡng diện

Tác giả: Đinh Kiều Châu Cập nhật:25/08/2018
Diễn ngôn, chính sách và sự biến đổi văn hoá sinh kế tộc người

Tác giả: Hoàng Cầm, Phạm Quỳnh Hương Cập nhật:20/08/2018
Sự hình thành cách ghi thanh điệu chữ Quốc ngữ

Trong báo cáo này, tác giả đề cấp đến 3 nội dung: (1) Quan điểm về thanh điệu của những người đi tiên phong chế tác chữ QN; (2) Sự hình thành cách ghi thanh điệu và vai trò cá nhân một số nhà truyền giáo; (3) Dấu ấn phương ngữ tiếng Việt trong cách ghi thanh điệu. Báo cáo dựa trên các công trình kinh điển về lịch sử chữ Quốc Ngữ như "Từ điển Annam – Lusitan - Latinh", "Ngữ pháp tiếng An Nam", "Phép giảng tám ngày" và các công trình nghiên cứu lịch sử chữ QN của các tác giả trong và ngoài nước, như Đỗ Quang Chính, Nguyễn Khắc Xuyên, Haudricourt, A.G., Jacques, R. Báo cáo cũng dựa trên kết quả phân tích hệ thống thanh điệu Bắc Bộ (Hà Nội), Quang Nam (Điện Bàn), Bình Định (Hoài Nhơn) bằng máy tính.

Tác giả: Nguyễn Văn Lợi Cập nhật:20/08/2018
Đặc điểm của diễn ngôn viết

Tác giả: Trịnh Sâm Cập nhật:15/08/2018
Một cách xác định chủ ngữ trong kiểu câu "CÓ + X" từ góc độ lí thuyết điển mẫu

This contribution presents and analyzes the structure “Có + X”, which appears rather frequently in Vietnamese, so as to identify the subjects of specific sentences. This is an approach of study in the view of cognitive linguistics, from that to point out the appropriate semantic structure of the respective kinds of sentence.

Tác giả: Đỗ Hồng Dương Cập nhật:15/08/2018
Ngôn ngữ học và văn chương

gày nay, dường như mối quan hệ gần gũi giữa ngôn ngữ học và văn chương là điều khá tự nhiên. Có tự nhiên hay không nếu như khoa học về ngôn ngữ (và về các ngôn ngữ) quan tâm đến cái liên quan một cách hiển nhiên tới ngôn ngữ, như là văn bản văn chương? Có tự nhiên hay không nếu như văn chương, với tư cách là kỹ thuật của một số dạng thức ngôn ngữ, lại hướng về lý thuyết ngôn ngữ? Có tự nhiên hay không nếu như vào lúc mà ngôn ngữ trở thành mối bận tâm chính của các khoa học nhân văn, của sự phản tư triết học và kinh nghiệm sáng tạo, thì ngôn ngữ học lại soi sáng khoa học văn chương, như nó đã từng soi sáng dân tộc học, phân tâm học, xã hội học các nền văn hoá? Làm thế nào văn chương có thể tách ra khỏi sự bức xạ mà ngôn ngữ học là trung tâm? Có nhất thiết văn chương phải là cái đầu tiên liên thông với ngôn ngữ học hay không?

Tác giả: Roland Barthes Cập nhật:10/08/2018
Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ trên báo tiếng Việt nhìn từ góc độ phân tích diễn ngôn phê phán

Việc phân tích các tiêu đề báo (về mặt từ vựng và cấu trúc cú pháp) và việc khái quát hóa đặc trưng của ngôn bản báo chí (từ vựng hóa tăng cường thể hiện ở việc lặp từ và từ mang nghĩa tiêu cực) đã cho thấy hệ tư tưởng của những người viết báo cũng như xuất bản quản lý hai tờ báo. Quan điểm phản đối chiến tranh chống khủng bố Mỹ đã được thể hiện một cách rõ ràng qua việc kết cấu tiêu đề, việc sử dụng các từ ngữ mang nghĩa tiêu cực, việc lặp từ và các từ ngữ thể hiện sự phản đối.

Tác giả: Trần Thị Hồng Vân Cập nhật:05/08/2018
Một số vấn đề chung về vay mượn từ vựng và khái quát về từ mượn Hán trong tiếng Nhật

Trải qua các thời kì lịch sử, chữ Hán không những được Nhật hóa về mặt ngữ âm và ngữ nghĩa, mà còn hình thành một lớp từ hoạt động có hệ thống được người Nhật sử dụng như là các yếu tạo từ cơ bản làm phong phú cho từ vựng tiếng Nhật. Bài viết cung cấp thông tin vềvay mượn từ vựng và khái quát về từ mượn Hán trong tiếng Nhật.

Tác giả: Trần Kiều Huế Cập nhật:30/07/2018
Tiếp biến ngôn ngữ Chăm - Việt ở Quảng Nam

Sự tiếp xúc Chăm – Việt ở vùng Quảng Nam xảy ra trong hàng trăm năm và chắc chắn đã tạo ra những ảnh hưởng nhất định trong ngôn ngữ của cư dân vùng Quảng Nam.

Tác giả: Võ Văn Thắng Cập nhật:25/07/2018
1234567...101112

GalleryLightBox