Tiện ích


Thống kê truy cập
Về tiểu loại "tổng hợp" trong các thực từ tiếng Việt

Tác giả: Đinh Văn Đức Cập nhật:15/10/2017
Đặc điểm văn hoá – giới tính qua tục ngữ Việt

Tác giả: Đỗ Thị Kim Liên Cập nhật:08/09/2017
Con đường chuyển nghĩa của từ “ĐI”

“Đi” (go) is a word popularly used in all languages and in Vietnamese. The paper describes the cases of meaning transference of the word “đi” (go), which is, for the author, classified into 11 basic meanings. This helps us with the teaching and learning of Vietnamese, particularly with the making of the Vietnamese dictionary in the future.

Tác giả: Nguyễn Đức Dân Cập nhật:08/08/2017
Nghệ thuật chơi chữ trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh

Tác giả: Trần Thị Thu Hiền Cập nhật:28/07/2017
TƯ DUY VĂN HOÁ TỪ TIỀN ĐỀ NGÔN NGỮ (Qua nguyên lí tín hiệu học của F. de Saussure)

Tác giả: Nguyễn Lai, Nguyễn Văn Chính Cập nhật:10/07/2017
Một cách xác định chủ ngữ trong kiểu câu "CÓ + X" từ góc độ lí thuyết điển mẫu

This contribution presents and analyzes the structure “Có + X”, which appears rather frequently in Vietnamese, so as to identify the subjects of specific sentences. This is an approach of study in the view of cognitive linguistics, from that to point out the appropriate semantic structure of the respective kinds of sentence.

Tác giả: Đỗ Hồng Dương Cập nhật:05/07/2017
Tiếng Việt theo dòng thời gian

Tác giả: Nguyễn Đức Dân Cập nhật:28/06/2017
Nhận diện hành động GIỤC, NGĂN , DẶN trong tiếng Việt

Tác giả: Đào Thanh Lan Cập nhật:15/06/2017
1234567...91011

GalleryLightBox