Tiện ích


Thống kê truy cập
Việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong sách giáo khoa ngữ văn trung học ở Hàn Quốc

Bài viết đã khảo sát và bước đầu có những nhận xét về việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong SGK Ngữ văn bậc trung học ở Hàn Quốc. Điều này được phản ánh cụ thể trong việc khảo sát quyển Quốc ngữ 1 cấp 2 và quyển Quốc ngữ 1 cấp 3 của bậc trung học Hàn Quốc, hi vọng những kết quả khảo sát này có thể đóng góp như là những kinh nghiệm cho việc biên soạn bộ SGK đổi mới sắp tới ở Việt Nam.

Tác giả: Dư Ngọc Ngân, Jeong Mu Young Cập nhật:22/08/2019
Nhận diện hành động GIỤC, NGĂN, DẶN trong tiếng Việt

Tác giả: Đào Thanh Lan Cập nhật:25/02/2019
Những địa danh Việt Nam bị thay đổi và sai lệch

Ở Việt Nam, có hàng trăm địa danh bị thay đổi hay sai lệch về ngữ âm và chữ viết. Tìm hiểu những nguyên nhân gây ra sự biến đổi này, chúng ta sẽ hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa ban đầu của các địa danh.

Tác giả: Lê Trung Hoa Cập nhật:15/02/2019
Khả năng liên tưởng nghĩa của từ "hoa" trong truyện Kiều

Tác giả: Phạm Thị Huyền Trang Cập nhật:10/02/2019
Nghĩa đen và nghĩa bóng của các từ chỉ số

Tác giả: Đào Thản Cập nhật:30/01/2019
Về vị trí của tên riêng trong hệ thống danh từ tiếng Việt

Tác giả: Phạm Tất Thắng Cập nhật:20/01/2019
Vai trò của hư từ tiếng Việt trong cấu trúc thông tin của câu

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Huyền Cập nhật:25/12/2018
Bàn thêm về các từ Thua, Nhường, Hờn, Ghen trong đoạn trích Chị em Thuý Kiều

Là một kiệt tác của văn học Việt Nam trung đại, Truyện Kiều luôn có vị trí xứng đáng trong chương trình các cấp học. Đoạn trích Chị em Thuý Kiều được giảng dạy đã rất nhiều năm ở phổ thông và có không ít tác giả phân tích, bình luận, hướng dẫn thiết kế giáo án, cảm thụ... Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn băn khoăn về cách hiểu các từ thua, nhường, hờn, ghen trong đoạn trích. Bài viết này đưa ra những sự kiến giải mới nhằm hiểu đúng các từ này nói riêng và tác phẩm Truyện Kiều nói chung.

Tác giả: Nguyễn Thị Tính Cập nhật:15/12/2018
Đặc điểm cấu trúc nghĩa miêu tả trong câu ghép tiếng Việt

Trong câu ghép, cấu trúc ngữ nghĩa luôn có sự phân biệt hai thành phần: nghĩa miêu tả (các sự tình được đề cập đến trong các vế) và nghĩa tình thái (tình cảm, thái độ, sự nhìn nhận, đánh giá của người nói về các sự tình). Hai thành phần này luôn tồn tại trong mối quan hệ gắn bó và chế định lẫn nhau để cùng tạo nên bình diện ngữ nghĩa của câu. Trên cơ sở xem xét mối quan hệ giữa các sự tình tạo nên nòng cốt câu ghép, bài viết tập trung nghiên cứu cấu trúc nghĩa miêu tả của câu ghép ở hai phương diện: loại hình sự tình của các vế trong câu ghép (cùng hay khác nhau về loại hình sự tình) và quan hệ giữa các tham thể tạo nên sự tình (có chung hay khác biệt về các loại tham thể cơ sở và tham thể mở rộng).

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Huyền Cập nhật:05/12/2018
Nghiên cứu quán ngữ tiếng Việt từ góc độ dụng học

Quán ngữ là một tổ hợp từ cố định được sản sinh trong quá trình giao tiếp. Vì thế nó mang theo tất cả những đặc điểm được thể hiện trong giao tiếp và chịu sự chế định từ các nhân tố của lời nói. Với cách tiếp cận dụng học, báo cáo xem xét một cách toàn diện bức tranh về quán ngữ tiếng Việt. Từ đó, bản chất của các quán ngữ sẽ được miêu tả một cách thỏa đáng, góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa “những tri thức thuộc về cấu trúc” với những tình huống giao tiếp của hiện thực.

Tác giả: Lê Thị Thuỳ Vinh Cập nhật:25/11/2018
Một số nguồn ngữ liệu hình thành thành ngữ tiếng Việt

Hệ thống từ vựng của mỗi ngôn ngữ không chỉ có các từ mà còn có các thành ngữ. Sự có mặt của các thành ngữ góp phần làm thỏa mãn nhu cầu diễn đạt sự vật, hiện tượng một cách hình ảnh, cô đọng của con người. Số lượng các thành ngữ tiếng Việt tương đối lớn (hơn 4300 đơn vị), chúng xuất hiện dần dà theo nhiều nguồn khác nhau. Song, tựu trung các thành ngữ không phải có nguồn gốc xa lạ mà nó bắt nguồn từ chính những chất liệu quen thuộc trong đời sống hàng ngày, từ lời ăn tiếng nói của dân tộc ta. Bài viết của chúng tôi khái quát một số cơ sở hình thành nên kho tàng thành ngữ tiếng Việt, từ đó, giúp người sử dụng có thêm minh chứng để hiểu sâu sắc, thấu đáo về ý nghĩa của một loại đơn vị ngôn ngữ đặc biệt trong tiếng Việt.

Tác giả: Đỗ Thị Thu Hương Cập nhật:15/11/2018
Thái độ ngôn ngữ đối với những hiện tượng biến đổi trong tiếng Việt trên mạng Internet hiện nay

Khảo sát thái độ đối với những hiện tượng biến đổi trong tiếng Việt trên mạng internet hiện nay thông qua một nghiên cứu trường hợp về việc sử dụng ngôn ngữ trên diễn đàn giải trí Kites.vn, bài viết đã đưa ra những bằng chứng định lượng về thái độ của cộng đồng mạng nói chung đối với những hiện tượng biến đổi ngôn ngữ này. Bài viết cũng chỉ ra những khác biệt thái độ giữa những người vừa sáng tạo vừa tiếp nhận ngôn phẩm (thành viên) với những người chỉ tiếp nhận ngôn phẩm (khách). Bằng những số liệu với độ khác biệt thống kê cao, bài viết cũng cho thấy những tương quan có ý nghĩa giữa giới, tuổi, học vấn và thái độ đối với ngôn ngữ mạng trong khi tần suất sử dụng internet lại không có một ảnh hưởng nào đối với những biến đổi ngôn ngữ ấy.

Tác giả: Trịnh Cẩm Lan Cập nhật:05/11/2018
123456...101112

GalleryLightBox