Tiện ích


Thống kê truy cập
Những hướng nghiên cứu quyền lực trong giao tiếp ngôn ngữ

Từ những cách tiếp cận khác nhau, các hướng nghiên cứu ngữ dụng học, ngôn ngữ học xã hội, phân tích hội thoại và phân tích diễn ngôn phê phán đã xây dựng những khung lí thuyết và mô hình phân tích nhân tố quyền lực trong giao tiếp ngôn ngữ. Ngữ dụng học nhấn mạnh vai trò của quyền lực đối với việc thực hiện hành động ngôn ngữ và giữ gìn lịch sự trong giao tiếp ; ngôn ngữ học xã hội xem xét quyền lực trong quan hệ với các nhân tố xã hội; phân tích hội thoại đo lường mức độ quyền lực qua phần đóng góp ngôn ngữ của nhân vật giao tiếp; phân tích diễn ngôn phê phán chỉ ra tính chất tương tác năng động và gắn kết chặt chẽ của ba bình diện “hệ tư tưởng- quyền lực - ngôn ngữ”.

Tác giả: Ths Lương Thị Hiền Cập nhật:14/01/2014
Hình ảnh người nữ trong thơ Nguyễn Quang Thiều dưới ánh sáng của lí thuyết trường nghĩa

Áp dụng lí thuyết về trường nghĩa với các vấn đề như: tiêu chí phân lập trường, hiện tượng chuyển trường, hiện tượng cộng hưởng ngữ nghĩa của từ ngữ trên trục ngữ đoạn, bài viết này tiến hành thao tác khảo sát, thống kê, miêu tả đặc điểm ngữ nghĩa của các từ ngữ định danh bộ phận cơ thể người nữ nhằm trả lời câu hỏi: hình ảnh người nữ trong thơ Nguyễn Quang Thiều được nói như thế nào, cách dùng từ ngữ của tác giả dành cho đối tượng có gì đặc biệt.

Tác giả: PGS. TS Đặng Thị Hảo Tâm Cập nhật:14/01/2014
Vận dụng lí thuyết tương tác biểu tượng, tìm hiểu biến thể ý nghĩa của các biểu tượng ngôn từ nghệ thuật

Quá trình tương tác biểu tượng đã tạo nên sự sống của các biểu tượng. Không có sự tương tác ấy, một biểu tượng sẽ trở thành một khuôn mẫu đông cứng hay một mã chết, một thứ “tử ngữ”. Mỗi người nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ ngôn từ, khi sử dụng ngôn ngữ như một mã sẵn có, đã phải tìm cách tạo ra những lực tương hỗ mới, những quá trình tương tác mới để có thể “bơi” và “sống” được “trong dòng sông của Heraclitus”, để thốt lên được một tiếng nói của riêng mình trong thế giới của các mã, các tín hiệu đã được dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần.

Tác giả: TS Nguyễn Thị Ngân Hoa Cập nhật:14/01/2014
Phê bình ngôn ngữ học - sự kết nối ngôn ngữ học và văn học

Tác giả: GS. TS Diệp Quang Ban Cập nhật:14/01/2014
Chúng ta sống trong ẩn dụ (Metophor we live by) - Phần 2

Phần 2 giới thiệu một số loại ẩn dụ được phát triển trên nền tảng những kinh nghiệm của con người: về định hướng không gian (ẩn dụ định hướng); về các vật thể vật chất, đặc biệt là chính thân thể của con người (ẩn dụ bản thể,với trường hợp đặc biệt là nhân hoá). Giống như ẩn dụ, hoán dụ cũng phục vụ chức năng nhận thức chứ không đơn thuần là một phép tu từ hay một phương thức quy chiếu. Các ẩn dụ và hoán dụ này kết hợp với nhau trong một hệ thống mạch lạc, là phương tiện biểu hiện cơ chế nhận thức của con người.

Tác giả: George Lakoff & Mark Johnson Cập nhật:01/12/2013
Chúng ta sống trong ẩn dụ (Metophor we live by) - Phần 1

Ẩn dụ không chỉ là một đặc tính của tự thân ngôn ngữ mà còn thâm nhập trong cuộc sống hàng ngày. Hệ thống ý niệm thông thường của chúng ta, thông qua đó chúng ta tư duy và hành động, về cơ bản là có tính ẩn dụ. Bản trích dịch giới thiệu quan niệm của George Lakoff & Mark Johnson về ẩn dụ ý niệm.

Tác giả: George Lakoff & Mark Johnson Cập nhật:27/11/2013
Trường từ vựng cỏ cây và các tín hiệu thẩm mỹ được tạo nên trong Truyện Kiều

58 từ thuộc ba tiểu trường cỏ cây trong Truyện Kiều đã tạo nên các THTM với nhiều ý nghĩa thẩm mỹ sâu sắc,trong đó nổi bật là thể hiện những phương diện khác nhau của con người,từ dáng vẻ,cử chỉ bên ngoài,đến tuổi tác,vị thế và tâm lí tình cảm bên trong. Qua đó có thể nhận thấy một đặc điểm trong cách tri nhận và cảm thụ của người Việt Nam: thông qua cỏ cây để thể hiện con người,hay nhìn nhận con người như cỏ cây,là cỏ cây.

Tác giả: GS. TS Bùi Minh Toán Cập nhật:30/08/2013
Vận dụng lí thuyết tương tác biểu tượng tìm hiểu biến thể ý nghĩa của các biểu tượng ngôn từ nghệ thuật

Bài viết lược thuật một số luận điểm của H. Blumer về vấn đề tương tác biểu tượng trên bình diện xã hội học và tâm lý học. Trên cơ sở đó, vận dụng những vấn đề của lý thuyết tương tác biểu tượng để tìm hiểu các biến thể ý nghĩa của biểu tượng trong tác phẩm văn chương: tương tác trong ngữ cảnh, tương tác giữa các biểu tượng hoặc hệ biểu tượng. Quá trình tương tác chính là quá trình tạo nên các ý nghĩa mới, giá trị mới và sức sống thực sự của các biểu tượng ngôn từ nghệ thuật.

Tác giả: TS Nguyễn Thị Ngân Hoa Cập nhật:30/08/2013
Hội thảo Cao học K19

Tác giả: Cập nhật:07/05/2013
Các phương pháp phân tích câu tiếng Việt

Tác giả: Trần Kim Phượng Cập nhật:19/04/2013
ẨN DỤ Ý NIỆM VÀNG TRONG TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ MIỀN NGUỒN

Tác giả: Đặng Thị Hảo Tâm Cập nhật:13/03/2013
Tìm hiểu giá trị văn hóa- quyền lực được đánh dầu bằng hành vi xưng hô trong giao tiếp gia đình người Việt

Sự lựa chọn những phương tiện xưng hô trong giao tiếp phạm vi gia đình người Việt đánh dấu sự hòa quyện khó tách bạch của yếu tố quyền uy và thân hữu, thậm chí tương quan quyền cũng có “hai mặt” vừa bình đẳng vừa có những khác biệt nhất định về vị thế. Tương quan bình đẳng có thể gắn với tâm lý trọng tình nghĩa, coi trọng vai trò phụ nữ trong văn hóa bản địa; ảnh hưởng tư tưởng bác ái của Phật giáo; đồng thời có cả ảnh hưởng của tư tưởng bình quyền của phương Tây du nhập vào sau này. Còn sự khác biệt vị thế có thể gắn với chế độ phụ quyền lâu đời dưới ảnh hưởng Nho giáo. Ngôn ngữ Việt cung cấp những phương tiện hiệu quả để chuyển tải những tương quan quyền lực rất phức tạp đó.

Tác giả: Lương Thị Hiền Cập nhật:30/10/2012
Giá trị văn hóa- quyền lực được đánh dấu qua hành động cầu khiến trong giao tiếp gia đình người Việt

Ý thức về cấu trúc quyền lực bất bình đẳng hay tính tầng bậc trong quan hệ gia đình (mở rộng ra là xã hội) đã là nền tảng để các nhân vật giao tiếp lựa chọn các thành phần thực hiện HĐNT cầu khiến. Ngay cả trong giao tiếp gia đình, khi thiên hướng thân mật suồng sã rất có khả năng lấn át áp lực quyền lực thì tính chất bất bình đẳng cũng vẫn thể hiện rất rõ ràng.

Tác giả: Ths. Lương Thị Hiền Cập nhật:30/10/2012
12...8910111213

GalleryLightBox