Tiện ích


Thống kê truy cập
Vận dụng lí thuyết tương tác biểu tượng tìm hiểu biến thể ý nghĩa của các biểu tượng ngôn từ nghệ thuật

Bài viết lược thuật một số luận điểm của H. Blumer về vấn đề tương tác biểu tượng trên bình diện xã hội học và tâm lý học. Trên cơ sở đó, vận dụng những vấn đề của lý thuyết tương tác biểu tượng để tìm hiểu các biến thể ý nghĩa của biểu tượng trong tác phẩm văn chương: tương tác trong ngữ cảnh, tương tác giữa các biểu tượng hoặc hệ biểu tượng. Quá trình tương tác chính là quá trình tạo nên các ý nghĩa mới, giá trị mới và sức sống thực sự của các biểu tượng ngôn từ nghệ thuật.

Tác giả: TS Nguyễn Thị Ngân Hoa Cập nhật:30/08/2013
Hội thảo Cao học K19

Tác giả: Cập nhật:07/05/2013
Các phương pháp phân tích câu tiếng Việt

Tác giả: Trần Kim Phượng Cập nhật:19/04/2013
ẨN DỤ Ý NIỆM VÀNG TRONG TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ MIỀN NGUỒN

Tác giả: Đặng Thị Hảo Tâm Cập nhật:13/03/2013
Tìm hiểu giá trị văn hóa- quyền lực được đánh dầu bằng hành vi xưng hô trong giao tiếp gia đình người Việt

Sự lựa chọn những phương tiện xưng hô trong giao tiếp phạm vi gia đình người Việt đánh dấu sự hòa quyện khó tách bạch của yếu tố quyền uy và thân hữu, thậm chí tương quan quyền cũng có “hai mặt” vừa bình đẳng vừa có những khác biệt nhất định về vị thế. Tương quan bình đẳng có thể gắn với tâm lý trọng tình nghĩa, coi trọng vai trò phụ nữ trong văn hóa bản địa; ảnh hưởng tư tưởng bác ái của Phật giáo; đồng thời có cả ảnh hưởng của tư tưởng bình quyền của phương Tây du nhập vào sau này. Còn sự khác biệt vị thế có thể gắn với chế độ phụ quyền lâu đời dưới ảnh hưởng Nho giáo. Ngôn ngữ Việt cung cấp những phương tiện hiệu quả để chuyển tải những tương quan quyền lực rất phức tạp đó.

Tác giả: Lương Thị Hiền Cập nhật:30/10/2012
Giá trị văn hóa- quyền lực được đánh dấu qua hành động cầu khiến trong giao tiếp gia đình người Việt

Ý thức về cấu trúc quyền lực bất bình đẳng hay tính tầng bậc trong quan hệ gia đình (mở rộng ra là xã hội) đã là nền tảng để các nhân vật giao tiếp lựa chọn các thành phần thực hiện HĐNT cầu khiến. Ngay cả trong giao tiếp gia đình, khi thiên hướng thân mật suồng sã rất có khả năng lấn át áp lực quyền lực thì tính chất bất bình đẳng cũng vẫn thể hiện rất rõ ràng.

Tác giả: Ths. Lương Thị Hiền Cập nhật:30/10/2012
CHUYỆN VIẾT TIẾNG VIỆT: ĐỪNG VỘI VÀNG QUÁ

Trong bài Chuyện viết tiếng Việt của tác giả Hoàng Hồng Minh (HHM) trên tạp chí Tia sáng ngày 16-08-2011 [[i]], ngoài việc đặt ra vấn đề nên đưa thêm mấy ký tự F, J, W, Z vào bảng chữ cái tiếng Việt hay không (điều mà dư luận có ồn lên khoảng tháng nay), tác giả còn bàn thêm hai vấn đề của tiếng Việt: viết tên riêng nước ngoài và viết các từ ghép, từ láy (HHM gọi chung là “từ kép”) trong tiếng Việt.Bài viêt của tác giả Đào Tiến Thi trao đổi một số ý kiến với tác giả.

Tác giả: Cập nhật:03/02/2012
12...7891011

GalleryLightBox