Tiện ích


Thống kê truy cập

Nhạc điệu trong thơ ca Việt

Tác giả: NGUYỄN QUANG HỒNG - Cập nhật: 22/08/2019

Từ chỗ đứng của ngôn gnữ học trong mối liên hệ với văn học qua môi giới là những thi liệu cụ thế, bài viết muốn tiếp cận với khái niệm nhạc điệu trong thơ ca một cách hạn hẹp hơn và sát thực hơn, cố gắng phát hiện và phân tích những giá trị mĩ cảm từ chính chất liệu của âm thanh tiếng nói được thể hiện qua những tác phẩm thi ca cụ thể.

.

.

.

.

.

.

Cập nhật: 30/04/2020 - Lượt xem: 60

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox