Tiện ích


Thống kê truy cập

Giáo dục năng lực giao tiếp trong môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học tại Việt Nam nhìn từ góc độ lí thuyết về thể loại theo phương phap Sydney

Tác giả: NGÔ THỊ BÍCH THU - Cập nhật: 22/08/2019

Bài báo đưa ra một số đánh giá về chương trình tiếng Việt ở bậc Tiểu học trên khía cạnh thể loại văn bản, đối chiếu so sánh với các thể loại văn bản được dạy ở bậc tiều học tại Australia và từ đó rút kinh nghiệm soạn thảo chương trình cho môn học này tại Việt Nam.

.

.

.

.

.

.

.

Cập nhật: 01/09/2020 - Lượt xem: 62

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox