Tiện ích


Thống kê truy cập

Ngôn ngữ trong truyện tranh và ảnh hưởng của nó tới ngôn ngữ của trẻ em hiện nay

Tác giả: NGÔ THANH MAI - Cập nhật: 22/08/2019

Bài viết tập trung nghiên cứu ngôn từ, đặc điểm của ngôn từ trong truyện tranh và ảnh hưởng của chúng tới ngôn ngữ của trẻ em Việt Nam hiện nay.


.

.

.

Cập nhật: 30/03/2020 - Lượt xem: 52

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox