Tiện ích


Thống kê truy cập

Về quan điểm bất lịch sự của Jonathan Culpeper

Tác giả: PHẠM THỊ TUYẾT MINH - Cập nhật: 22/08/2019

Bài viết tập trung trình bày những nét chính trong quan điểm của Jonathan Culpeper về quan điểm bất lịch sự ở góc độ hành vi ngôn ngữ, đó là khái niệm bất lịch sử, hai kiểu bất lịch sự chính và các chiến lược bất lịch sự.

.

.

.

.

Cập nhật: 10/03/2020 - Lượt xem: 53

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox