Tiện ích


Thống kê truy cập

Yêu thương trong "Truyện Kiều" từ góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận

Tác giả: NGUYỄN THU QUỲNH - Cập nhật: 22/08/2019

ài viết tìm hiểu phương thức thể hiện tình cảm yêu thương trong "Truyện Kiều" từ góc độ của ngôn ngữ học tri nhận với mong muốn góp phần giải mã một số tín hiệu ngôn ngữ trong tác phẩm, qua đó thấy được bức trang tình cảm trong thế giới nội tâm của các nhân vật, đồng thời làm rõ đặc trưng tri nhận và phong cách nghệ thuật của Nguyễn Du thể hiện trong tác phẩm "Truyện Kiều".

.

.

.

.

.

.

.

.

Cập nhật: 21/02/2020 - Lượt xem: 60

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox