Tiện ích


Thống kê truy cập

Nghĩa tình thái đạo lí của câu trong các văn bản văn học giảng dạy ở trường Trung học phổ thông

Tác giả: NGUYỄN THỊ NHUNG - Cập nhật: 22/08/2019

Bài viết tập trung mô tả 4 sắc thái nghĩa tình thái đạo lí để từ đó rút ra một số kết luận về nghĩa tình thái đạo lí của câu tiếng Việt.


.

.

.

.

.

.

.

.

.


Cập nhật: 10/02/2020 - Lượt xem: 46

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox