Tiện ích


Thống kê truy cập

Nghiên cứu các phương thức dịch ẩn dụ tu từ tiếng Anh sang tiếng Việt dựa trên cứ liệu diễn văn của Martin Luther King

Tác giả: ĐẶNG VINH - Cập nhật: 22/08/2019

Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt là một quá trình chuyển nội dung thông điệp trong ngôn ngữ Anh như là ngôn ngữ gốc, sang tiếng Việt như một ngôn ngữ đích. Đảm bảo nội dung thông điệp một cách trọn vẹn khi dịch là vấn đề không đơn giản, nhất là khi văn bản tiếng Anh là những bài diễn văn nổi tiếng, do các nhân vật nổi tiếng tạo ra. Đặc biệt hơn là chuyển dịch các hiện tượng ngôn ngữ mà trong đó ẩn dụ tri nhận được các tác giả sử dụng như là một trong các phương thức phong cách văn bản gây ấn tượng nhiều nhất

.

.

.

Cập nhật: 30/01/2020 - Lượt xem: 98

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox