Tiện ích


Thống kê truy cập

Việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong sách giáo khoa ngữ văn trung học ở Hàn Quốc

Tác giả: Dư Ngọc Ngân, Jeong Mu Young - Cập nhật: 22/08/2019

Bài viết đã khảo sát và bước đầu có những nhận xét về việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong SGK Ngữ văn bậc trung học ở Hàn Quốc. Điều này được phản ánh cụ thể trong việc khảo sát quyển Quốc ngữ 1 cấp 2 và quyển Quốc ngữ 1 cấp 3 của bậc trung học Hàn Quốc, hi vọng những kết quả khảo sát này có thể đóng góp như là những kinh nghiệm cho việc biên soạn bộ SGK đổi mới sắp tới ở Việt Nam.

.

.

.

.

.

.

.

Cập nhật: 22/08/2019 - Lượt xem: 108

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox