Tiện ích


Thống kê truy cập

Bước đầu khảo sát hiện tượng ý niệm hóa cảm xúc qua các động từ chuyển động

Tác giả: Lê Văn Thanh - Cập nhật: 22/08/2019

Những công trình nghiên cứu về cảm xúc cho thấy việc hiểu rõ và mô tả các cảm xúc của con người là rất khó khăn, không thể khảo sát các cảm xúc dưới góc độ xuyên ngôn ngữ và xuyên văn hóa mà chỉ dựa vào ngữ nghĩa của các thuật ngữ chỉ cảm xúc. Thực tế là các cảm xúc không chỉ được biểu đạt qua các từ/cụm từ mà còn được biểu đạt qua các trúc được hiểu theo nghĩa bóng. Xuất phát từ những quan sát ban đầu này, bài viết đi sâu khảo sát vai trò của động từ chuyển động trong việc biểu đạt các trạng thái cảm xúc thông qua việc đối chiếu giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tập trung vào cảm xúc HAPPINESS trong tiếng Anh và một trong những biểu đạt tương đương của nó là VUI SƯỚNG trong tiếng Việt để hiểu rõ hơn về hiện tượng ý niệm hóa các cảm xúc thông qua việc mở rộng ngữ nghĩa của các động từ chuyển động bằng phương tiện ẩn dụ.


.

.

.

.

.

.


Cập nhật: 30/11/2019 - Lượt xem: 130

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox

ankara escort