Tiện ích


Thống kê truy cập

Thái độ ngôn ngữ đối với những hiện tượng biến đổi trong tiếng Việt trên mạng Internet hiện nay

Tác giả: Trịnh Cẩm Lan - Cập nhật: 20/07/2018

Khảo sát thái độ đối với những hiện tượng biến đổi trong tiếng Việt trên mạng internet hiện nay thông qua một nghiên cứu trường hợp về việc sử dụng ngôn ngữ trên diễn đàn giải trí Kites.vn, bài viết đã đưa ra những bằng chứng định lượng về thái độ của cộng đồng mạng nói chung đối với những hiện tượng biến đổi ngôn ngữ này. Bài viết cũng chỉ ra những khác biệt thái độ giữa những người vừa sáng tạo vừa tiếp nhận ngôn phẩm (thành viên) với những người chỉ tiếp nhận ngôn phẩm (khách). Bằng những số liệu với độ khác biệt thống kê cao, bài viết cũng cho thấy những tương quan có ý nghĩa giữa giới, tuổi, học vấn và thái độ đối với ngôn ngữ mạng trong khi tần suất sử dụng internet lại không có một ảnh hưởng nào đối với những biến đổi ngôn ngữ ấy.

THÁI ĐỘ NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI NHỮNG HIỆN TƯỢNG BIẾN ĐỔI

TRONG TIẾNG VIỆT TRÊN MẠNG INTERNET HIỆN NAY

 Trịnh Cẩm Lan

 Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

            Không khó để gặp những từ ngữ kiểu (a) nhể (nhỉ), thik (thích), hồi trc (hồi trước), nhìu (nhiều); wá (quá) hay (b) oppa (anh trai), new (tin), tks (cảm ơn); (c) chủ thớt (người khởi xướng)... trên các diễn đàn giải trí, facebook và mạng internet nói chung hiện nay. Có thể nói, đây là một hiện tượng ngôn ngữ xã hội phổ biến trong sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ thời đại internet. Có nhiều ý kiến xoay quanh ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi này. Nhiều ý kiến không giấu sự quan ngại rằng những hiện tượng như trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Một cách cảm tính, nhiều người cho rằng thái độ của cộng đồng sử dụng tiếng Việt với hiện tượng này nói chung là tiêu cực. Tuy vậy, chưa có một nghiên cứu nào đưa ra kết luận về thái độ của cộng đồng đối với hiện tượng này bằng những chứng cứ khách quan.

             Bài viết là kết quả khảo sát thái độ của cộng đồng đối với việc sử dụng ngôn ngữ trên mạng internet qua trường hợp diễn đàn Kites.vn nhằm mục đích tìm hiểu thái độ của cộng đồng sử dụng tiếng Việt đối với những biến đổi ngôn ngữ này một cách khoa học.

Vui lòng xem toàn văn tại tập tin đính kèm.

TẬP TIN ĐÍNH KÈM

Cập nhật: 05/11/2018 - Lượt xem: 232

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox