Tiện ích


Thống kê truy cập

Nghiên cứu tiếng Việt trước Pháp thuộc

Tác giả: Nguyễn Phú Phong - Cập nhật: 20/07/2018

Nghiên cứu tiếng Việt trước Pháp thuộc

Nguyễn Phú Phong

Tình hình nghiên cứu tiếng Việt, cụ thể là làm từ điển Việt ngữ trước Pháp thuộc, tức là trước nửa sau thế kỷ 19, như thế nào khi chữ nôm còn là chữ viết chính thức của tiếng Việt ? Câu hỏi này đáng được quan tâm và giải đáp.

Bắt đầu từ thế kỷ 15 với Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi, kế đến thế kỷ 16 với Bạch Vân Am thi tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiếng Việt đã chứng tỏ có nhiều khả năng diễn tả không những tình cảm mà còn tư tưởng nữa. Nhưng tiếng Việt được ghi dưới dạng chữ nôm chưa từng bao giờ là một đối tượng được nghiên cứu và tích trữ những tư liệu về chính nó.

Vui lòng xem toàn văn trong tập tin đính  kèm:

TẬP TIN ĐÍNH KÈM


Cập nhật: 05/10/2018 - Lượt xem: 219

Bài cùng chuyên mục

GalleryLightBox