Tiện ích


Thống kê truy cập
Nguyên tắc vẽ tranh, tạc tượng đài và hình tượng thị giác trong văn học Việt Nam trước 1975

Rất dễ nhận ra hình tượng thị giác trong văn học trước 1975, vì ở đây, hình tượng thường được kiến tạo theo nguyên tắc vẽ tranh, đầy mầu sắc và đường nét.

Tác giả: Lã Nguyên Cập nhật:09/05/2014
Trần thuật học như là khoa học phân tích diễn ngôn trần thuật

Trần thuật học như là khoa học phân tích diễn ngôn trần thuật của Giáo sư V.I. Chiupa là một giáo trình hàm súc, dễ hiểu, viết cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh khoa học xã hội – nhân văn. Giáo trình gồm 9 phần: 1.Từ thi pháp học đến tu từ học, 2. Chiến lược giao tiếp, 3. Phạm trù sự kiện, 4. Mẹo thuật (intrigue), 5. Cấu hình các cảnh, 6. Bức tranh thế giới, 7. Điểm nhìn, 8. Giọng, 9. Đồng nhất thể loại. Nội dung này đã được Giáo sư V.I. Chiupa trình bày tại Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Hội trong một kì thỉnh giảng vào năm 2011. Xét thấy đây là tài liệu học tập, tham khảo bổ ích, chúng tôi đã cố gắng dịch sang tiếng Việt và sẽ lần lượt giới thiệu từng phần để những ai quan tâm dễ theo dõi – ND

Tác giả: V.I. Chiupa Cập nhật:11/11/2013
Không gian nghệ thuật trong văn xuôi Gogol

Khi tiếp nhận, người đọc ngây thơ có xu hướng đồng nhất không gian địa phương trong cảnh của truyện kể với không gian hiện thực (ví như không gian địa lí). Nhưng chỉ cần so sánh cách thể hiện cùng một câu chuyện bằng các phương tiện khác nhau của những nghệ thuật khác nhau, ta sẽ nhận ra, sự tồn tại của không gian nghệ thuật mang tính đặc thù...

Tác giả: Iu.M. Lotman Cập nhật:19/08/2013
Chiêm bao- cửa sổ kí hiệu học

Tác giả: Cập nhật:04/04/2013
Ước lệ trong nghệ thuật

Tác giả: Cập nhật:04/04/2013
Bản chất xã hội, thẩm mĩ của diễn ngôn văn học

Văn học là nghệ thuật ngôn từ, nhưng cho đến nay trong hầu hết các tài liệu li luận văn học ở Việt Nam đều chỉ hiểu ngôn từ như một phương tiện biểu đạt, một công cụ bề ngoài, chưa đi sâu tìm hiểu bản chất xã hội, thẩm mĩ của nó, và do đó cũng chưa đi đến hiểu rõ bản chất của ngôn từ văn học với tư cách là một diễn ngôn.

Tác giả: Cập nhật:14/03/2013
12...67891011