Phương pháp

Phương pháp

DẠY HỌC KĨ NĂNG PHÂN TÍCH NHÂN VẬT TRUYỆN NGẮN CHO HỌC SINH LỚP 9 TRONG MÔN NGỮ VĂN BẰNG MÔ HÌNH GRR
17/04/2021 04:59:21 admin 0 33
Mô hình GRR (gradual release of responsibility model) do Pearson, Gallagher đề xuất năm 1983 và...
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TỰ SỰ
12/03/2021 09:41:18 admin 0 66
Trong xã hội hiện đại, giáo dục kĩ năng tự nhận thức (KNTNT) cho học sinh (HS) là vô cùng quan...
Phát triển năng lực dạy học trải nghiệm cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
05/06/2021 11:26:08 admin 0 339
Experiential learning has been studied by theoretical and practical scientists to demonstrate the...
PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÔ GÍCH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC NHÓM BÀI TẬP LÀM VĂN
12/03/2021 09:38:33 admin 0 82
Phát triển tư duy lô gích là một trong những nhiệm vụ quan trọng của dạy học nói chung, dạy học...

Tiện ích

Hệ thống email