Lý luận văn học

Lý luận văn học

Một số vấn đề xung quanh phạm trù chủ nghĩa hiện đại  
23/02/2021 11:40:35 admin 0 13
Chủ nghĩa hiện đại (modernism), cả thuật ngữ lẫn khái niệm, như ta biết, được dùng trước hết để mô...
HIỆN TÌNH PHÊ BÌNH VĂN HỌC NỮ (QUYỀN) Ở VIỆT NAM
20/06/2021 10:42:04 admin 0 26
Tóm tắt: Báo cáo này trình bày hiện tình phê bình văn học nữ quyền ở Việt Nam...
Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong tiến trình tiếp nhận văn học phương Tây ở Việt Nam
23/02/2021 11:33:42 admin 0 46
Việc tiếp nhận chủ nghĩa hiện thực huyền ảo có ý nghĩa cực kì quan trọng trong việc tiếp nhận văn...
ĐỔI MỚI CÁI NHÌN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CHIẾN TRANH (QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM TỪ 2000 ĐẾN NAY)
23/02/2021 11:31:00 admin 0 87
Kể từ thời điểm Tổ quốc không còn tiếng súng (kết thúc chiến tranh biên giới Tây Nam...
VẤN ĐỀ ĐÔ THỊ TRONG VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM HIỆN ĐẠI - Đoàn Ánh Dương
26/04/2021 11:11:55 admin 0 22
Văn chương và đô thị-Nền văn chương Việt Nam hiện đại được khởi sinh gắn với quá trình hình thành...
Quan niệm về tiểu thuyết trong văn học giai đoạn 1900 – 1930
23/02/2021 11:26:30 admin 0 80
Trong những thể văn hoặc mới hình thành, hoặc được hiện đại hoá giai đoạn đầu thế kỷ XX, tiểu...
Vận mệnh của chủ nghĩa hiện thực tại Trung Quốc
23/02/2021 11:20:23 admin 0 78
     Sau khi Tạc Liệt chí của Diêm Liên Khoa ra mắt đã tạo nên làn sóng tranh luận. Nó không...
M.Bakhtin và học thuyết thể loại văn học
23/02/2021 11:12:53 admin 0 89
Mikhail Mikhailovits Bakhtin (1895 – 1975) là một trong những nhà triết học, mĩ học, văn hóa học...
SỰ ĐỤNG ĐỘ CỦA CÁC ĐỊNH NGHĨA(1) Edward Said
04/01/2021 08:42:21 admin 0 117
Với tuyên bố này, tác giả muốn nói rằng nếu trong trong quá khứ vừa qua, các xung đột trên phạm vi...

Tiện ích

Hệ thống email