Lý luận văn học

Lý luận văn học

TRUYỆN CỰC NGẮN PHƯƠNG TÂY VÀ NHỮNG TƯƠNG GIAO THỂ LOẠI
25/05/2022 10:13:27 admin 0 119
Người viết: Lê Minh Kha
Chủ nghĩa Hiện sinh ở Miền Nam Việt Nam 1954-1975 (trên bình diện lý thuyết)
24/02/2021 12:06:19 admin 0 274
Để chọn một lý thuyết triết học và mỹ học được du nhập và có ảnh hưởng rộng rãi nhất trong lý luận...
Chủ nghĩa hiện sinh - Sự hình thành, diện mạo và ảnh hưởng
24/02/2021 12:03:13 admin 0 1875
Thuật ngữ “Existentialism”(Chủ nghĩa hiện sinh), có gốc từ “Existence”có nghĩa là sự tồn tại hay...
Chủ nghĩa hiện đại trong văn học nghệ thuật – bản chất và đặc trưng
23/02/2021 11:56:45 admin 0 607
Hầu hết các cuốn từ điển trong và ngoài nước đều định nghĩa “hiện đại” là một thuộc tính của các...
TUYÊN NGÔN THỨ NHẤT CỦA CHỦ NGHĨA SIÊU THỰC
23/02/2021 11:51:53 admin 0 178
Chúng ta vẫn còn sống dưới sự trị vì của tính hợp lý, dĩ nhiên, đó là điều mà tôi muốn nói tới....
Chủ nghĩa siêu thực, phong trào cách tân văn học quan trọng trong thế kỷ XX
23/02/2021 11:48:14 admin 0 257
Lịch sử văn học cho thấy, khi nhắc đến những phong trào cách tân văn chương quan trọng trong thế...

Tiện ích

Hệ thống email