Lý luận văn học

Lý luận văn học

Vận mệnh của chủ nghĩa hiện thực tại Trung Quốc
23/02/2021 11:20:23 admin 0 20
     Sau khi Tạc Liệt chí của Diêm Liên Khoa ra mắt đã tạo nên làn sóng tranh luận. Nó không...
M.Bakhtin và học thuyết thể loại văn học
23/02/2021 11:12:53 admin 0 17
Mikhail Mikhailovits Bakhtin (1895 – 1975) là một trong những nhà triết học, mĩ học, văn hóa học...
SỰ ĐỤNG ĐỘ CỦA CÁC ĐỊNH NGHĨA(1) Edward Said
04/01/2021 08:42:21 admin 0 54
Với tuyên bố này, tác giả muốn nói rằng nếu trong trong quá khứ vừa qua, các xung đột trên phạm vi...
Lý luận văn nghệ Mác xít đối mặt với thách thức
15/10/2020 06:22:53 Vu Nguyen HNUE 0 31
Tác giả: rương Quýnh
Hình thức và ý nghĩa của hình thức trong sáng tạo nghệ thuật
15/10/2020 06:20:11 Vu Nguyen HNUE 0 50
Tác giả: Lê Ngọc Trà
Lý thuyết du hành
15/10/2020 06:18:02 Vu Nguyen HNUE 0 31
Tác giả: Edward W. Said
Biểu tượng: từ kí hiệu học đến tu từ học tiểu thuyết
15/10/2020 06:16:37 Vu Nguyen HNUE 0 38
Tác giả: CAO KIM LAN
Phê bình nữ quyền
15/10/2020 06:14:10 Vu Nguyen HNUE 0 29
Tác giả: Peter Barry

Tiện ích

Hệ thống email