Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

T. HAI

16/07/2018

T. BA

17/07/2018

 

T. TƯ

 

18/07/2018

 

T.NĂM

19/07/2018

8h00: Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Ban chủ nhiệm, Chủ tịch Công đoàn Khoa, các Trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn, Bí thư Chi bộ.

Hội trường nhà K1

 

T.SÁU

20/07/2018

 

 

T. BẢY

21/07/2018

 

 

C.NHẬT

22/07/2018

Kế hoạch tuần khác

12345678910