Tiện ích


Thống kê truy cập

Lịch công tác tuần từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

T. HAI

(17 - 02)

  

           

           
                     


               

 

T. BA

(18 - 02)

 

T. TƯ

(19 - 02)


14h00 * Họp Đảng ủy Trường. PH.I

T.NĂM

(20 - 02)

T.SÁU

(21 - 02)


T. BẢY

(22 - 02)

             


C.NHẬT

(23 - 02)

 

Kế hoạch tuần khác

1234567...111213